Adeldom: Familienamen

ALFABETISCHE LIJST VAN ADELLIJKE FAMILIENAMEN, 1814 – heden

Deze lijst bevat de namen van alle sinds 1814 tot de Nederlandse adel behorende of behoord hebbende families. Hieraan toegevoegd zijn enkele basisgegevens, verdeeld over vier kolommen.

De eerste kolom vermeldt het jaar van de eerste nobilitatie.

De tweede kolom geeft de vormen van nobilitatie als volgt aan: B = benoeming of erkenning als edele
E = erkenning
I = inlijving
V = verheffing
Als er meer dan één vorm is binnen één familie, is de volgorde chronologisch. Voorts worden de volgende aanduidingen gebruikt: - : de eerste vorm van nobilitatie is omgezet in de tweede,
( ): de betreffende vorm van nobilitatie is vervallen.

De derde kolom vermeldt de eventueel gevoerde titel(s). De vormen van toekenning van titels worden aangeduid als:
E = erkenning
H = homologatie
V = verlening.
Erkenning en homologatie zijn in de regel met overgang op allen, verlening met overgang bij eerstgeboorte. Dit is niet nader aangegeven. Afwijkingen zijn vermeld als volgt:
a = overgang op allen
e = overgang bij eerstgeboorte
p = personeel (geen overgang).
Voorts komen de volgende aanduidingen voor:
- : de eerste vorm van toekenning van de titel of de titel zelf is omgezet in de tweede,
( ): de titel is vervallen,
U : de titel is uitgestorven (alleen bij nog bestaande families)

De vierde kolom vermeldt, als daar sprake van is, het jaar waarin de familie is opgehouden tot de adel te behoren. De reden hiervan is over het algemeen uitsterven, maar bij enkele families royement. In het laatste geval is een R toegevoegd.Ablaing van Giessenburg, D' 1814 B E baron    
Aebinga van Humalda 1814 B   1834  
Aefferden, Van 1816 B    
Aerssen Beijeren, Van 1814 B E E baron  
Akerlaken, Van 1843 V   1912  
Alberda 1814 B E baron U  
Alderwerelt, Van 1815 I H baron 1905  
Alemans 1814 B   1835  
Alewijn 1815 V I Va ridder U  
Alphen, Van 1815 V   1975  
Asbeck, Van 1814 B E baron  
Aubremé, D' 1826 V V graaf 1835  
Aulnis de Bourouill, D' 1814 B E baron  
Auxy, D' 1816 B E E en Ee graaf  
      (V markies)  
Aylva, Van 1814 B E baron 1827  
Aysma, Lauta van 1825 E   1898  
Backer 1815 V    
Balluseck, Von 1995 I    
Balveren, Van 1814 B E E baron 1944  
Bangeman Huijgens 1830 V   1904  
Barbaix de Bonnines 1839 V V baron 1929  
Barnaart 1817 V    
Baud 1858 V V baron  
Beaufort, De 1822 I V    
Beelaerts van Blokland 1815 V    
Beeldsnijder 1828 V   1903  
Beer Poortugael, Den 1903 V    
Behr, De 1828 I H ridder 1954  
Beken Pasteel, Van der 1822 V    
Bellefroid, De 1829 V   1877  
Bentinck 1814 B E I E baron  
      H graaf  
Berch van Heemstede, Van den      
Bergh, Van Benthem van den 1841 V    
Beresteyn, Van 1825 V    
Berg 1825 I    
Bergh, Van Benthem van den, zie Berch      
Bergh, Van den 1867 V    
Berkhout, Teding van 1815 V    
Bevervoorden, Van 1837 V    
Beijer, de 1820 I He baron 1836  
Beyer, De 1906 V    
Beyma, Van 1842 E    
Bichon Visch 1815 V   1888  
Bicker 1815 V    
Bieberstein Rogalla Zawadsky, De 1816 B E baron 1947  
Binckhorst, Van 1842 V B   1912  
Bloys van Treslong 1815 V    
Boddaert 1832 V    
Boddien, Von 1898 I   1967  
Boecop, Van 1822 E E baron 2002  
Boer, De 1833 V   1856  
Boetzelaer, Van 1814 B I H baron  
Boeye, Schuurbeque 1842 V    
Bogaerde, Van den 1816 B E V baron U  
Bois, Du 1820 V V baron 1908  
Bomme, De Haze 1839 V   1890  
Bommel, Van 1815 V   1977  
Bongart, Von dem 1816 B H baron 1820 R  
Bönninghausen tot Herinkhave, Von 1816 B I    
Boogaert 1905 V    
Borch, Van der 1814 B E E baron  
Borchgrave d'Altena, De 1816 B H graaf  
Boreel 1814 B V I    
Borluut 1816 B E Va graaf 1946  
Borne, Von dem 1913 I    
Borssele, Van 1814 B Vp baron 1917  
Bosch 1829 V    
Bosch, Van den 1835 V V baron-graaf  
Bose, Von 1903 I    
Bounam de Ryckholt 1822 E B  E baron 1947  
Bourbon de Parme, De 1996 I H prins  
Bourcourd 1837 V   1885  
Bouwens 1831 V   1900  
Bowier 1814 B V     
Braam, Van 1816 V   1939  
Brakell, Van 1814 B E baron  
Brandeler, Van den 1896 V    
Brantsen 1824 V V baron  
Brauw, De 1839 V    
Breugel, Van 1815 V B V baron  
Brienen, Van I 1814 B V-E baron 1974  
Brienen, Van II 1817 B E   1889  
Broeckhuysen, Van 1814 B E E baron 1887  
Bronkhorst, Van 1849 V   1923  
Brugghen, Van der 1815 V I    
Bülow, Von 1841 I   1997  
Bunge, Van 1982 I    
Burch, Van der 1816 V   1873  
Burmania, Van 1814 B   1834  
Bus, Du 1816 V B V burggraaf  
      V ridder-baron 1976  
Bye, De 1830 V V ridder  
Bylandt, Van (Von) 1814 B I E H graaf  
Caan 1815 V   1939  
Calkoen 1816 V V baron  
Cammingha, Van 1814 B    
Capellen, Van 1815 I   1899  
Capellen, Van der 1814 B E E baron  
Casembroot, De 1815 I-E E (V baron)  
Changuion 1815 V   1881 R  
Charon de Saint Germain, De 1822 I   1981  
Chassé 1830 V V baron 1861  
Chastel de la Howarderie, Du 1827 (B) E (H graaf) 1910  
Chrismar, Von 1975 I    
Citters, Van 1814 B V (V ridder)  
Clermont, De 1814 B   1822 R  
Clifford 1815 V V baron U 2000  
Coenen 1841 E    
Coeverden, Van 1814 B (E) E baron  
Collen, Van 1815 I   1853  
Collot d'Escury 1814 B I H baron  
Constant Rebecque, De 1824 I H baron  
Coppin 1816 B Vp en Vp-Ee baron 1970  
Court, De 1817 I   1900  
Court, De la 1823 V   1980  
Crassier, De 1816 B E E baron 1949  
Creutz 1867 I H baron  
Crommelin, Van Wickevoort 1877 V V barones 1883  
Custis 1862 I   1882  
Daehne, Von 1822 I    
Daelman 1827 E V baron U  
Dedel 1815 V V baron U  
Dedem, Van 1814 B E E baron  
Delen, Van 1814 B E baron 1956  
Derfelden, Von 1815 B V baron 1857  
Deutz van Assendelft 1814 B   1913  
Devivere, Von 1999 I H ridder  
Dibbets 1835 V V baron  
Diepenbroeck, Van Gronsfeld 1814 B H graaf 1827  
Diert 1815 V B V baron 1902  
Dittlinger 1900 V   1978  
Does, Van der 1815 V    
Dommer van Poldersveldt 1818 I   1991  
Dongen, Van 1814 B   1830  
Doorn, Van I 1829 V V baron U  
Doorn, Van II 1880 V    
Dopff, Van 1814 B E E baron 1922  
Dorth tot Medler, Van 1814 B E baron  
Druyvesteyn 1816 V   1960  
Dumonceau 1820 V V-Va graaf  
Dussen, Van der 1814 B V E   1909  
Duyn, Van der 1814 B E V en Va graaf  
      E baron 1969  
Echten, Van 1814 B   1818  
Eck, Van 1814 B E baron  
Eckhardt, Van Harencarspel 1825 V   1936  
Eekhout 1905 V    
Elias 1815 V    
Elout van Soeterwoude 1854 V   1939  
Elsevier, Rammelman 1829 V   1980  
Engelen 1816 V B   1966  
Erp, Van 1816 B E baron  
Everts I 1821 V   1974  
Everts II 1821 V   1923  
Eys, Van 1816 V    
Eysinga, Van 1814 B    
Fabricius 1828 V   1928  
Fagel 1814 B V V baron 1940  
Falck 1816 E    
Feith 1901 V    
Feltz, Van der 1867 V-I I H baron  
Festetics de Tolna 1973 I H graaf  
Ficquelmont, De 1816 B E E en Ee graaf  
Filz von Reiterdank 1984 I    
Fisenne, Von 1866 I    
Flugi van Aspermont 1841 I    
Foreest, Van 1814  B E    
Forstner van Dambenoy 1828 I B He-H baron 1931  
Franckenberg en Proschlitz, Von 1880 I   1943  
Fridagh, Van 1822 I H baron 1959  
Gansneb genaamd Tengnagel 1814 B E baron 1932  
Geen, Van 1831 V V baron  
Geer, De 1814 B I V baron  
Geloes, De 1814 B H graaf  
Gericke 1833 V V-Va baron  
Gesseler, Van 1817 V   1908  
Geusau, Von 1816 I B V baron U  
Gevaerts 1815 V    
Gevers 1815 V V baron  
Ghyczy, Von 1986 I    
Girard de Mielet van Coehoorn, De 1828 I V baron U  
Gockinga 1817 V    
Goedecke, Von 1817 I   1885  
Goes, Van der 1814 B V V-Va baron U  
Goldberg 1818 V   1903  
Goldman 1838 V    
Goll van Franckenstein 1818 I   1904  
Goltstein, Van 1814 B E E baron 1934  
Goltz, Van der 1814 B H graaf 1863  
Graafland 1815 V    
Graeff, De 1885 V    
Graillet, De 1822 E Ee baron 1902  
Graswinckel 1908 V    
Grelle, Le 1822 E    
Greven 1909 V    
Grez, De 1841 V-I I   1910  
Groeninx van Zoelen 1815 V V baron  
Groot, Cornets de 1843 V   1995  
Grotenhuis van Onstein, Van 1815 B    
Grovestins, Sirtema van 1814 B E E baron  
Gruys, Polman 1814 B   1932  
Gülcher 1816 V   1858  
Gijselaar, De 1822 V V baron 1953  
Hacfort 1814 B E baron 1939  
Haeften, Van I 1822 E E barones 1881  
Haeften, Van II 1844 V    
Haersolte, Van 1814 B E E baron  
Half-Wassenaer 1814 B   1892  
Hall, Van 1856 V V baron 1866  
Hambroick, Van 1814 B   1822  
Hamer, Versélewel de Witt 1982 I    
Hannes, Van Thije 1830 V   1940  
Hardenbroek, Van 1814 B E baron  
Haren, Van 1814 B E E baron 1850  
Harinxma thoe Slooten, Van 1814 B E baron  
Hartsen 1841 V-I   1972  
Heeckeren, Van I 1814 B E E baron  
Heeckeren, Van II (D'Anthès) 1836 I H baron  
Heemskerck, Van 1815 V    
Heemstra, Van 1814 B E baron  
Heerdt, Van 1814 B E V graaf  
      E baron  
Hees, Van 1824 V   1830  
Heiden, Van, zie Heyden      
Heilmann van Stoutenburg, Van 1820 I He baron 1916  
Heim, Van der 1815 V He ridder-V baron 1898  
Helbig, Von 1842 I   1896  
Heldewier 1835 V   1907  
Hemert tot Dingshof, Van 1814 B E baron  
Hemert, Junius van 1843 V   1948  
Hertzberg, Von 1980 I    
Herzeele, Van 1818 V V baron 1960  
Hesselt van Dinter 1816 B    
Hettema, De Haan 1815 B    
Heurn, Van 1900 V    
Heusch, (De) 1816 B E E baron  
Heyden, Van der 1815 B V baron  
Heyden, Von - Heiden, Van 1814 B I H graaf U  
Hochepied, De 1818 I H graaf  
Hoensbroeck,Van 1842 B (He markies)  
      H graaf  
Hoeufft 1815 V    
Höevell, Van, zie Hövell      
Hoeven, Van der 1815 V    
Hogendorp, Van 1814 B V I H en V graaf  
      V-Va baron  
Hogguer 1815 V I H baron 1911  
Holmberg de Beckfelt 1838 I   1969  
Holthe, Van 1814 B    
Hompesch-Rürich, Von 1868 I H graaf 1932  
Hooft 1815 V    
Hoorn, Van 1814 B    
Hope 1815 V   1821  
Hövell, Van - Höevell, Van 1814 B E E baron  
Hovy 1842 V   1890  
Hoyos, De 1816 B   1847  
Hugenpoth, Van 1814 B E E baron 1990  
Hurgronje, Snouck 1843 V    
Huydecoper 1814 B    
Huyghens 1816 V   1861  
Huyssen van Kattendijke 1814 B V baron  
      H ridder  
Iddekinge, Van 1816 V    
Ilsemann, Von 1995 I    
Imbyze van Batenburg, Van 1820 V   1837  
Imhoff, Van 1814 B H baron  
Ingen, Van 1816 V   2000  
Innhausen Und Kniphausen, Von 1814 B H baron 1884  
Isendoorn à Blois, D' 1814 B E E baron 1865  
Isselmuden, Van 1814 B E baron  
Ittersum, Van 1814 B E E baron  
Jankovich 1976 I    
Janssens 1816 V   1970  
Jantzon van Erffrenten 1835 V   1890  
Jarges 1814 B   1845  
Jong van Beek en Donk, De 1831 V    
Jonge, De 1814 B V    
Just de la Paisières 1909 I    
Karnebeek, Van 1847 V    
Kempenaer, Van Andringa de 1816 V B    
Kemper 1815 V    
Kenessey de Kenese 1991 I    
Keppel, Van 1814 B E baron U  
Kerens 1816 B V   1920  
Keverberg, De 1816 B E baron 1921  
Kinsbergen, Van 1814 B   1819  
Kinschot, Van 1848 I    
Klerck 1831 V Va baron 1926  
Knobelsdorff, Van 1837 I H baron  
Kock, De 1835 V V en Va baron  
Krayenhoff 1815 V V baron  
Kretschmar, Van 1814 B I    
Kuyper, De 1829 V    
Laer, Van 1832 E E baron 1877  
Lamberts de Cortenbach, De 1816 B Vp baron 1872  
Lampsins 1814 B H baron 1845 R  
Lamsweerde, Van 1814 B V-E baron  
Lange, De 1996 I    
Lannoy, De 1816 V    
Larrey, De 1823 I H graaf 1848  
Lawick, Van 1893 E E baron  
Lely van Oudewater, Van der 1815 V   1885  
Lenarts d'Ingenop, De 1816 B   1907  
Lennep, Van 1822 V    
Lewe 1814 B E baron  
Leyden, Van 1814 B   1821  
Leyssius 1842 V    
Lidth de Jeude, Van 1911 V    
Liedel, De 1816 B V baron 1852  
Limburg Stirum, Van 1814 B H graaf  
Lochmann van Königsfeldt 1839 I   1999  
Lockhorst, Van 1816 V V ridder 1921  
Loë, Von (De) 1814 B H baron  
Lohman, De Savornin 1817 V    
Loon, Van 1815 V    
Loudon 1884 V    
Lycklama à Nijeholt 1817 V B   1917  
Lynden, Van 1814 B E E baron  
      V en Va graaf  
Macar, De 1839 V V baron  
Macaré, Rethaan 1844 V   1960  
Mackay 1815 V V-H baron  
Maere, De 1842 V   1860  
Maesen de Sombreff, Van der 1816 B    
Maltzahn, Von 1981 I H baron  
Marchant et d'Ansembourg, De 1814 B H graaf  
Martels, Von 1964 I    
Martens 1829 V   1972  
Martini 1822 V    
Massow, Van 1817 I Va baron 1909  
Mauregnault, De 1815 E B     
Maurissens, De 1822 E V ridder  
May 1882 V    
Mazel 1894 V    
Meer d'Osen, De 1842 B E baron 1905  
Meer de Walcheren, Van der 1890 V    
Meeuwen, Van 1834 V    
Melort 1840 V   1898  
Melvill van Carnbee 1815 V V baron  
Membrède, De 1817 B   1831  
Merkes van Gendt 1846 V   1916  
Merlen, van 1836 V   1990  
Mey, De 1826 V V baron U  
Meijer 1842 V    
Michiels 1822 V B V baron  
Middachten, Van 1814 B   1901  
Mieden, Van der 1902 V    
Milly, De 1840 V    
Mock 1822 V    
Mollerus 1816 V V baron  
Muelen, Van der 1913 V   1942  
Mühlen, Von 1828 I    
Mulert 1814 B E E baron  
Munter 1815 V   1861  
Muralt, De 1840 I    
Naerssen, Van 1900 V   1997  
Nagell, Van 1814 B E baron  
Nahuys, (Van) 1835 I V baron  
Nassau La Lecq, Van 1814 B H graaf 1824  
Negri, De 1816 B E baron 1934  
Nepveu 1849 V V baron 1903  
Neukirchen genaamd Nyvenheim, Van 1814 B E E baron 1940  
Nispen, Van 1816 B    
Noort, Op ten 1834 V    
Norman d'Audenhove, De 1816 B E Ee en V graaf  
      Vp baron U  
Oberndorff, Von 1936 I H graaf  
Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, Van 1815 V   1941  
Oldenneel, Van - Oldeneel tot Oldenzeel, Van 1819 E E baron  
Olislagers 1816 B   1816 R  
Ollongren 2002 I    
Olne, D' 1816 B E baron 1891  
Omphal, Van 1834 I V baron 1863  
Oranje-Nassau van Amsberg, Van 2004   Va graaf  
Ortt 1818 V    
Pabst, Van 1815 B I Vp baron U  
Pallandt, Van 1814 B I H baron  
Panhuys, Van 1814 B V V baron U  
Paspoort 1832 V   1922  
Pauw 1847 V V ridder U  
Pélichy, De 1816 B E Ee en V baron U  
Pelser Berensberg, Van 1822 I    
Perponcher Sedlnitsky, De 1814 B I He baron U  
      He baron-V graaf  
Pestel, Von 1838 I   2000  
Pesters, De 1814 B    
Petersen, De 1815 I   1914  
Petit 1816 I B   1906  
Pichot van Slijpe 1838 V   1969  
Plaat, Van der 1842 V   1903  
Plettenberg, Van 1814 B H baron 1929  
Plevits, De 1816 B H ridder  
      E baron 1873  
Ploos van Amstel 1864 E    
Poll, Van de 1815 V B    
Pollart, De 1816 B   1855  
Pompe van Meerdervoort 1818 V    
Pont, Du 1815 V V baron 1877  
Posson, De 1824 E V baron 1954  
Preud'homme d'Hailly de Nieuport, De 1816 B He burggraaf  
Prins 1886 V    
Prisse 2001 I He baron  
Puttkammer, Van 1816 I   1873  
Quadt, Von 1814 B H baron U  
      H graaf  
Quarles 1815 I V H baron  
Quintus 1817 V    
Raab van Canstein, Van 1891 I    
Rade, Von 1831 V V baron 1869  
Radermacher 1815 V   1882  
Raders, Van 1835 I V baron  
Raesfelt, Van 1814 B   1828  
Raet, De 1814 B E E baron 1937  
Ram 1835 V   1980  
Randwijck, Van 1814 B E E baron  
      H graaf  
Ranitz, De 1888 V    
Ranzow, Von 1822 I H graaf  
Rappard, (Van) 1815 I V H ridder  
Rechteren, Van 1814 B I H graaf  
Reede, Van 1814 B E H graaf U  
      E baron  
Reenen, Van 1876 V    
Reigersman 1898 V    
Rendorp 1815 V    
Renesse, Van 1814 B H graaf 1855  
Rengers 1814 B E E baron  
Renne, Van der 1817 E H ridder 1964  
Repelaer 1814 B V    
Reuchlin 1835 I    
Reynst 1840 V   1972  
Rhemen, Van 1814 B E baron 1951  
Ridder, De 1816 V   1860  
Riedesel d'Eisenbach, Von 1814 B H baron 1910  
Riemsdijk, Van 1841 V B    
Riquet de Caraman, De 1817 B Vp-V en V prins  
      H graaf  
Rivecourt, De 1827 I   1935  
Rocher van Renais, Parker de Ruyter 1846 (V)   1849 R  
Rochussen 1876 V   1928  
Röell 1815 V-I I B V baron  
Roest van Alkemade 1814 B Ee burggraaf  
      H baron  
Romondt, Van 1838 V   1899  
Roock, De 1830 V   1860  
Rosen, De 1816 B H baron 1910  
Rosenthal, Van 1834 I H ridder  
Rotte, De 1814 B    
Rouwenoort, Van 1814 B   1874  
Roy van Zuidewijn, De - Roye van Wichen, De 1825 V V baron U  
Rutgers van Rozenburg 1816 I    
Ruijs de Beerenbrouck 1816 B   1999  
Ruysch 1815 I   1859  
Ruyssenaers 1904 V   1966  
Rijckevorsel, Van 1829 V V baron  
Saint-Remy, Von 1816 B H baron 1817 R  
Salis, De 1815 I V baron 1900  
Salvador 1821 V   1975  
Salve de Bruneton, De 1822 I   1891  
Sandberg 1816 V V baron  
Santheuvel, Van den 1815 V B   1964  
Sasse van Ysselt, Van 1814 B    
Schade van Westrum 1891 V   1980  
Scheibler, Von 1962 I    
Scheltinga, Van 1818 V B    
Schenck van Nijdeggen 1814 B   1827  
Scherff, Von 1838 I    
Schimmelpenninck 1834 V V-Va graaf  
Schimmelpenninck van der Oye 1814 B E E baron  
Schinne, Van 1815 V   1854  
Schmid, Von 1895 I    
Schmidt auf Altenstadt, Von 1839 I    
Scholten, Fannius 1815 V   1832  
Schorer 1814 B V    
Schueren, De van der 1821 I H ridder  
Schuylenburch, Van 1815 V    
Schwartz, Von 1814 B   1835  
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Thoe 1814 B H baron  
Senarclens de Grancy, De 1814 B V baron 1972  
Serière, De 1868 I    
Serraris 1842 V    
Siberg 1821 V   1975  
Siccama, Hora 1817 V    
Sickinghe 1814 B E    
Siebold, Von 1842 I   1918  
Sigers ther Borch, De 1816 B E   1924  
Simon de Vlodrop 1823 E B    1847  
Singendonck 1817 V   1928  
Six 1815 V I V baron  
Slicher 1815 V V baron 1896  
Slingelandt, Van 1815 I V-I V en V-H baron  
Sloet 1814 B E E baron  
Slijpe, Van 1835 V   1879  
Smeth, De 1814 B I H baron  
Sminia, Van 1816 V B    
Smissaert 1821 V    
Smissen, Van der 1818 V   1896  
Smits 1841 V    
Snoeck 1839 V    
Snouckaert van Schauburg 1814 B E E baron  
Sommerlatte, Von 1816 (I)   1819 R  
Spaen, Van 1814 B I H baron 1888  
Spangen, De 1815 B Ee graaf 1845  
Speelman 1817 V B    
Speicher, Von 1822 I   1921  
Spengler, Van 1816 V    
Speyart van Woerden 1814 B E E baron  
Spiegel, Van de 1815 V   1912  
Splinter, Van 1816 B   1965  
Staal, Van der 1821 V   1937  
Steengracht 1814 B V baron  
Steiger, Von 1904 I    
Stern 1841 V    
Stolberg-Stolberg, Zu 1980 I H graaf  
Stoop 1892 V    
Storm de Grave 1852 V   1911  
Storm van 's Gravesande 1831 V    
Straalman 1816 I V-H baron 1887  
Straten, Van der 1818 V   1864  
Stratenus 1838 V V baron  
Strick van Linschoten 1814 B I V baron U  
Stuers, De 1824 V B V ridder  
Sturler, De 1876 V    
Styrum, Van 1816 V V baron  
Suasso, Lopes 1818 E   1970  
Suchtelen, Van 1816 V    
Superville, Van Dusseldorp de 1847 V   1866  
Sweerts de Landas 1814 B E baron  
Swinderen, Van 1817 V B    
Sypesteyn, Van 1815 V   1964  
Sytzama, Van 1814 B E baron  
Taets van Amerongen 1814 B E E baron  
Teixeira 1817 V    
Tengnagell, Van 1822 E E baron 1973  
Testa 1847 V V baron  
Tets, Van 1837 V    
Tex, Den 1874 V    
Teylingen, Van 1815 V    
Theunissen 1842 V   1867  
Thibaut 1814 B   1854  
Thier, De 1816 B E Vp baron U  
      E ridder  
Till, Van 1822 E E baron  
Tindal 1815 V V baron 1974  
Tjarda van Starkenborgh 1814 B   2000  
Tombe, Des 1829 I V He baron U  
Torck 1822 E E baron 1902  
Tour, Du 1814 B E E baron 1984  
Travers 1824 V V baron 1895  
Trench, le Poer 1815 V V markies  
Trevey de Charmail, De 1839 I V baron 1884  
Trip 1815 B V    
Tulleken 1847 V    
Tuyll van Serooskerken, Van 1814 B E E baron  
Twent 1815 V   1868  
Utenhove, Van 1814 B E E baron  
Valensart, De Billehé de 1814 B E baron 1908  
Valkenburg, Van 1939 V    
Vaynes van Brakell, De 1843 V   1957  
Vegelin van Claerbergen 1814 B    
Velden, Van den 1847 V   1953  
Verheyen 1831 V    
Ver Huell 1840 V   1931  
Verschuer, Van 1816 V-I B H baron  
Verschuir Fontein 1822 V   1933  
Versluys 1819 V    
Verspyck 1881 V    
Verstolk 1823 V V baron 1845  
Vessem, Van 1886 V   1960  
Vicq, De 1924 V    
Villeneuve, De 1885 I    
Villers de Pité, De 1816 B   1941  
Voërst, Van 1814 B E E baron 1858  
Voocht, De 1814 B   1856  
Voorst tot Voorst, Van 1814 B E E baron  
Vos van Steenwijk, De 1814 B E baron  
Vosch van Avesaet 1825 V V baron 1826  
Vredenburch, Van 1816 V V baron U  
Vrijberghe, Van 1842 V   1908  
Vrijthoff 1840 V B   1968  
Wall, Van de 1827 V   1853  
Warin 1815 V   1902  
Warzée d'Hermalle, De 1816 V B V baron  
      V ridder 1933  
Wassenaer, Van 1814 B E H graaf U  
      E baron  
Watteville, De 1858 I V baron 1909  
Waubert de Puiseau 1816 E B    1915  
Weede, Van 1815 B E    
Weert, Berckmans de 1874 V   1937  
Weichs de Wenne, De 1816 B H baron  
Weiler, Von 1818 I    
Wentholt 1817 V   1879  
Wesselman 1841 V    
Westerholt, Van 1814 B E E baron 1981  
Westreenen van Tiellandt, Van 1815 V V ridder-baron 1848  
Wevelinchoven de Sittert, Van 1822 I H baron 1891  
Wichers 1817 V    
Willebois, Van der Does de 1877 V    
Winning, Von 1907 I    
Winter, Van 1830 V    
With, Van Haersma de 1841 V    
Wittert 1815 I V-I He en V baron  
Wladimiroff 1978 I    
Wolff Metternich 1884 I H graaf  
Wolframsdorff, Van 1920 I    
Wrangel auf Lindenberg, Von 1885 I   1958  
Wttewaall vanStoetwegen 1841 V    
Wuytiers, Barchman 1829 V-I    
Wijck, Van Asch van 1833 V    
Wyck, Van der 1814 B V    
Wydenbruck, Von 1838 I H baron  
Wijkerslooth, De 1814 B I V en Hp baron  
Wymar, De 1816 B E baron 1847  
Wijnbergen, Van 1814 B E baron  
Yvoy, Van Hangest d' 1814 B I H baron  
Zuylen van Nievelt, Van 1814 B E E baron 1947  
Zuylen van Nyevelt, Van 1815 B V-I E E baron  
      V graaf