Wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aangenomen

Vorige week nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam aan. Hierdoor krijgen ouders de mogelijkheid hun beider geslachtsnaam aan hun kinderen mee te geven.  De keuze die ze voor hun eerste kind maken, geldt ook voor al hun volgende kinderen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
De Hoge Raad van Adel heeft in de afgelopen twee eeuwen advies uitgebracht over naamswijzigingen (meestal naamsvermeerderingen) waarbij adellijke namen betrokken zijn. Wanneer een nieuwe naam werd vastgesteld, werd ook een nieuw wapen vastgesteld. Gevierendeeld wapen van Joan Daniël van Arkel baron d'Ablaing (1840)

Overgang van adeldom

Personen die tot de Nederlandse adel behoren, kunnen, net als iedereen, ook kiezen voor een dubbele geslachtsnaam.  De adeldom van een vader gaat echter alleen over op zijn kind wanneer dat kind zijn geslachtsnaam meekrijgt.

Indien een adellijke vader kiest voor een gecombineerde geslachtsnaam, dan gaat zijn adeldom dus niet over op het kind. Dit is conform artikel 5 lid 11 Burgerlijk Wetboek, dat sinds 1998 bepaalt dat kinderen van een adellijke vader die de geslachtsnaam van hun moeder verkrijgen, niet tot de Nederlandse adel behoren. Indien ze later toch voor diens geslachtsnaam kiezen, dan krijgen zij alsnog de bevoegdheid tot het voeren van een titel of predikaat.

Huidige dubbele geslachtsnamen

In het aangenomen wetsvoorstel is bepaald dat een kind maximaal twee geslachtsnamen kan dragen. De huidige (traditionele) dubbele geslachtsnamen worden als een enkelvoudige geslachtsnaam gezien. Dat betekent dat ook een ouder die nu al dubbele geslachtsnaam voert, deze (in zijn geheel) kan combineren met de geslachtsnaam van de andere ouder.

De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2024 in werking en geldt met terugwerkende kracht voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren.