Inventaris van het familiearchief De Bossart

1. Genealogie van de familie De Bossart over 1694-1857, z.j. - 1 stuk

2. Genealogie van de familie De Bossart, z.j.; met akte van bevestiging door gouverneur en baljuw van stad en heerlijkheid Chimay, 1741, en bijlage, 1741. - 1 katern en 1 stuk

3. Akte van verheffing door keizer Franz I van Herman Werner en Johan Alexander Bossart, broers, en de afstammelingen van de laatste in de adelstand, 1746; met afschrift, z.j. - 1 katern en 1 stuk

4. Staat van afstammelingen van Conrad Hagen en Elisabeth, zijn vrouw, opgesteld door Gelenius, 1613, z.j. - 1 stuk

5. Paspoort voor N.N. van François Joseph de Bossart, heer van Fritzheim, z.j.; gedrukt. - 1 stuk

6. Huwelijksakte van François Marie Thérèse de Bossart met Agnes de Goeswin te Luik, 1787; afschrift, 1868. - 1 stuk

7. Akte van het overlijden van François Marie Thérèse de Bossart te Keulen, 1806; afschrift, 1869, van afschrift, 1820. - 1 stuk

8. Doopakte van Joseph de Bossart te Luik, 1792; afschrift, 1869 van afschrift, 1820. - 1 stuk

9. Huwelijksakte van François Joseph de Bossart de Letembroek met Maria Barbara Hermans te Heel, 1820; afschrift, 1820. - 1 stuk

10. Akte van het overlijden van François Joseph de Bossart (de Letembroek) te Maasbree, 1845; afschrift, 1869. - 1 stuk

11. Geboorteakte van Hubert Joseph Léopold Bonjamin de Bossart te Ans, 1824; afschrift. - 1 stuk

12. Brief van H.C. Cazius, officier van Justitie te Roermond, aan Hubert Joseph Léopold Bonjamin de Bossart betreffende eventuele aanmatiging van adeldom en de strafbaarheid daarvan, 1868. - 2 stukken

13. Staat van stukken, behorend tot het familiearchief, z.j. - 1 stuk