Databank Overheidsheraldiek

De Databank Overheidsheraldiek bevat de registertekeningen van alle overheidswapens en de wapens van enkele private organisaties die sinds 1816 zijn bevestigd of verleend. Het zijn de wapens van nog bestaande organisaties, maar ook wapens van organisaties die intussen zijn opgeheven.

Voor de namen en gegevens van gemeenten is gebruik gemaakt van het Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812 waaraan toegevoegd de Amsterdamse code, samengesteld door Ad van der Meer en Onno Boonstra, DANS Data Guide 2 (Den Haag 2006; tweede editie 2011).

Ga hier naar de Databank Overheidsheraldiek.