Leden van de Hoge Raad van Adel van 1814 tot nu

De Hoge Raad van Adel bestaat vanaf zijn oprichting in 1814 steeds uit een voorzitter en vier leden.

Artikel 6, lid 3, van de Wet op de adeldom 1994 bepaalt  dat de Raad is samengesteld uit vijf leden, die bij koninklijk besluit worden benoemd en ontslagen. Benoemingen vinden in principe plaats voor het leven.

Overzicht van voorzitters en leden van de Hoge Raad van Adel 1814 tot nu

 1. mr. W.A. baron van Spaen la Lecq (1750-1817) − voorzitter 1814-1817.
 2. M.L. van Hangest baron d'Yvoy van Mijdrecht (1753-1831) − lid 1814-1831, fungerend voorzitter 1817-1818.
 3. A.C. baron Snouckaert van Schauburg (1763-1841) − lid 1814-1841.
 4. mr. R. Metelerkamp (1772-1836) − lid 1814-1815.
 5. mr. H. van Wijn (1740-1831) − honorair lid 1814-1831.
 6. jhr. E.F.H. O'Kelly de Galway (1765-1840) − lid 1815-1830.
 7. jhr. mr. L. de Witte van Citters (1781-1862) − lid 1815-1853, fungerend voorzitter 1845-1850, voorzitter 1851-1853.
 8. F.G. baron van Lijnden van Hemmen (1761-1845) − voorzitter 1818-1845.
 9. W.H.J. baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) − lid 1831-1848, eerder thesaurier-chartermeester.
 10. jhr. mr. A.C. van der Goes (1791-1852) − lid 1841-1852.
 11. mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg (1812-1892) − lid 1848-1852, daarna secretaris (nr. 5).
 12. mr. R.A. baron van Hoëvell van Nijenhuis (1810-1888) − lid 1852, fungerend voorzitter 1853-1865, eerder secretaris (nr. 4).
 13. mr. L.N. baron van der Goes van Dirxland (1806-1885) − lid 1852-1861.
 14. jhr. W.I.C. Rammelman Elsevier (1810-1885) − lid 1856-1866.
 15. dr. R.C. Bakhuizen van den Brink (1810-1865) − lid 1861-1865.
 16. mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele (1806-1890) − lid 1861, opnieuw benoemd 1875 (zie nr. 23).
 17. mr. R.J. graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis (1821-1893) − lid 1861, voorzitter 1866-1893.
 18. mr. A.C. baron Snouckaert van Schauburg (1803-1878) − lid 1866-1878.
 19. mr. W. baron van Goltstein (1831-1901) − lid 1866-1874.
 20. jhr. C.A. van Sypesteijn (1823-1892) − lid 1866-1873, opnieuw benoemd 1883 (zie nr. 25).
 21. mr. L.Ph.C. van den Bergh (1805-1887) − lid 1866-1887.
 22. mr. M.Ch.H. ridder Pauw van Wieldrecht (1816-1895) − lid 1873-1892.
 23. mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele, lid 1875-1890, eerder lid in 1861 (zie nr. 16).
 24. mr. J.C.E. graaf van Lynden (1835-1878) − lid 1878.
 25. jhr. C.A. van Sypesteijn (1823-1892) − lid 1883-1892, eerder lid 1866-1873 (zie nr. 20).
 26. mr. M.W. baron du Tour van Bellinchave (1835-1908) − lid 1878-1883, opnieuw benoemd 1892 (zie nr. 29).
 27. A. baron Schimmelpenninck van der Oye van de beide Pollen en Nijenbeek (1839-1918) − lid 1887, voorzitter 1893-1907.
 28. jhr. mr.dr. Th.H.F. van Riemsdijk (1848-1923) − lid 1891-1923.
 29. mr. M.W. baron du Tour van Bellinchave (1835-1908) − lid 1892-1906, eerder lid 1878-1883 (zie nr. 26).
 30. jhr. M.P. Smissaert (1825-1900) − lid 1893-1900.
 31. A.C. baron Snouckaert van Schauburg (1841-1902) − lid 1893-1902.
 32. mr. C.J.E. graaf van Bijlandt (1840-1902) − lid 1900-1902.
 33. G.C. baron van Asbeck (1856-1934) − lid 1902, voorzitter 1908-1934.
 34. jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (1852-1939) − lid 1903, voorzitter 1934-1939.
 35. mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk (1859-1947) − lid 1907-1935.
 36. A.Z. graaf van Rechteren Limpurg (1863-1918) − lid 1908-1918.
 37. R.H.O. baron van der Capellen (1854-1937) − lid 1919-1937.
 38. jhr. mr.dr. W.A. Beelaerts van Blokland (1883-1935) − lid 1924-1935, eerder secretaris (nr. 9).
 39. mr. F.F. baron de Smeth (1887-1939) − lid 1934-1939.
 40. mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk (1889-1972) − lid 1935, voorzitter 1939-1947.
 41. jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland (1872-1956) − lid 1935, voorzitter 1947-1956.
 42. mr. J.F. baron van Haersolte (1880-1957) − lid 1937-1954.
 43. jhr. dr. B.M. de Jonge van Ellemeet (1881-1962) − 1939-1957.
 44. mr. C.E.A. baron van Hövell van Westervlier en Weezeveld (1878-1956) − lid 1939-1956.
 45. J.J.G. baron van Voorst tot Voorst (1880-1963) − lid 1947-1960.
 46. jhr. mr.dr. D.P.M. Graswinckel (1888-1960) − lid 1954, voorzitter 1956-1960.
 47. jhr. mr. M.A. Beelaerts van Blokland (1910-1990) − lid 1956, voorzitter 1960-1966.
 48. mr. G.C.D. baron van Hardenbroek (1902-1960) − lid 1956-1960.
 49. jhr. mr. C.C. van Valkenburg (1910-1984) − lid 1957, voorzitter 1966-1984.
 50. mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk (1912-1996) − lid 1960, voorzitter 1984-1986.
 51. jhr. mr. P.G.M. van Meeuwen (1899-1982) − lid 1960-1972.
 52. jhr. mr. G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck (1904-1983) − lid 1960-1983.
 53. jhr. mr. A.J.M van Nispen tot Pannerden (1914-1972) − lid 1966-1972.
 54. jhr. mr. T.K.M.J. van Sasse van Ysselt (1908-2004) − lid 1972-1992.
 55. mr. F.W.B. baron van Lynden (1918-2000) − lid 1972, voorzitter 1986-1991.
 56. mr. A.M.J. baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld (1911-1991) − lid 1977-1987.
 57. drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (1943) − lid 1984, voorzitter 1991-2015.
 58. jhr. mr. C.L. Reigersman (1927-2020) − lid 1986-2001.
 59. C.W.J. baron de Weichs de Wenne (1934-2016) − lid 1987-2005.
 60. mr. J.P. Eschauzier (1941-2022) − lid 1991-2011.
 61. jkv. M. van den Brandeler (1941-2009) − lid 1992-2009.
 62. jhr. dr. F.K.M. van Nispen tot Pannerden (1951) − lid 2001-2016.
 63. mr. H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (1950) − lid 2004-nu.
 64. drs. R.M. barones van Pallandt (1964) − lid 2010-nu.
 65. mr. C.J.A. barones Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt (1965) − lid 2012-2022.
 66. jhr. mr. J.P. de Savornin Lohman (1948) − voorzitter 2015-nu.
 67. jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel (1958) − lid 2017-nu.
 68. mr. H.M.A.F. (Nine) van Gent-barones van der Feltz (1964) − lid 2023-nu.