Bezoek van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Hoge Raad van Adel

Op woensdag 30 november jongstleden bracht minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur een informeel bezoek aan de Hoge Raad van Adel om de grootzegelstempels en grootzegels van de opeenvolgende Nederlandse koningen en koninginnen te bekijken.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel / Hélène van Domburg
Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur bestudeert archiefstukken tijdens zijn bezoek aan de Hoge Raad van Adel.

De minister van Veiligheid en Justitie fungeert qualitate qua als Grootzegelbewaarder van het Koninkrijk. Hij werd vergezeld door de heren mr. L.J. Vester en J.N. van Heck.

Tijdens zijn bezoek sprak hij met jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman, voorzitter, en mr. M.R.M.M. Scheidius, secretaris van de Hoge Raad van Adel.

In de studiezaal bestudeerde hij aansluitend de grootzegels en bekeek hij onder meer een Utrechts wapenboekje en een Napoleontisch adelsdiploma die via het antiquariaat van zijn vader, Antiquariaat A.G. van der Steur te Haarlem, in het bezit van de Hoge Raad van Adel waren gekomen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel / Hélène van Domburg
Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur heeft als Grootzegelbewaarder een bijzondere belangstelling voor de oude grootzegels die bewaard worden bij de Hoge Raad van Adel.

Ter gelegenheid van zijn bezoek overhandigde de minister een geschenk aan de Raad: een wasafdruk van het grootzegel en contrazegel van Zijne Majesteit de Koning. De zegelafdrukken hebben een eervolle plaats gekregen bij de overige grootzegels en grootzegelstempels, die in de studiezaal van de Hoge Raad van Adel in een nieuwe presentatie zijn tentoongesteld.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel / Hélène van Domburg
Afdruk van het grootzegel van Zijne Majesteit de Koning. De zegelafdruk was een geschenk van de minister aan de Hoge Raad van Adel.