Studiezaal beperkt toegankelijk

In verband met de renovatie van ons kantoorpand zijn archief en bibliotheek van de Hoge Raad van Adel in de eerste helft van 2020 beperkt toegankelijk. Voor de mogelijkheid om archiefstukken en boeken in te zien kunt u het beste voorafgaand aan uw geplande bezoek contact opnemen met de Secretarie, telefoon 070 - 36 14 281. Onze excuses voor het ongemak.

Home

De Hoge Raad van Adel is ingesteld in 1814 en is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek.

De Hoge Raad van Adel adviseert de regering over:

  • adelszaken;
  • wapens van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen;
  • namen, titels, wapens en onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis;
  • emblemen van de krijgsmachtsonderdelen.

De Hoge Raad van Adel is gevestigd in Den Haag. De samenstelling en bevoegdheid van de Raad zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 1994.

De Raad geeft ook informatie op genealogisch en heraldisch gebied aan organisaties en particulieren. Hij maakt gebruik van eigen archieven en verzamelingen en een gespecialiseerde bibliotheek.