Vernieuwde website Hoge Raad van Adel live

Vandaag is de vernieuwde website van de Hoge Raad van Adel live gegaan. Met deze nieuw vormgegeven website wil de Hoge Raad van Adel zijn informatie beter toegankelijk maken dan voorheen.

Vergroot afbeelding
Header van de vernieuwde website van de Hoge Raad van Adel met Rijkswapen.

Op de website is ruim aandacht voor de kerntaken van de Hoge Raad van Adel:

  • de Nederlandse adel;
  • de heraldiek van publiekrechtelijke lichamen;
  • het archief, de bibliotheek en de verzamelingen van de Raad.

De vernieuwde website is ondergebracht bij het Platform Rijksoverheid Online (PRO), het centrale platform waar ook andere organisaties binnen de Rijksoverheid hun website beheren. De website is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken.