Tentoonstelling rouwborden De Malapert

Tot en met 28 november toont de Historische Kring Nieuwegein in Museum Warsenhoeck in Nieuwegein zeven gerestaureerde rouwborden van de familie De Malapert.

Rouwborden zijn houten borden waarop de naam en het familiewapen (vaak vergezeld van kwartierwapens) van een vooraanstaande overledene werden aangebracht, met vermelding van zijn of haar sterfdatum. Ze werden eerst op de gevel van het sterfhuis opgehangen en vervolgens bevestigd aan een muur in de kerk waarin de overledene een graf kreeg.

De in Nieuwegein tentoongestelde rouwborden dateren uit de periode 1625-1782. Ze zijn afkomstig uit de oude Sint Nicolaaskerk op het Kerkveld van Jutphaas, die in het begin van de negentiende eeuw werd gesloopt. In deze kerk hingen ooit tenminste dertien rouwborden. Vier van deze borden voor leden van de adellijke familie De Geer van Rijnhuizen bevinden zich momenteel bij de Hoge Raad van Adel.

Oud-secretaris van de Raad Egbert Wolleswinkel opende de tentoonstelling in september. Hij publiceerde eerder over de Jutphase rouwborden en vatte zijn bevindingen samen in een speciale uitgave van de Historische Kring Nieuwegein.

De Historische Kring Nieuwegein kreeg de zeven rouwborden in 2014 geschonken van de Rabobank.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©John Töpfer / Adel in Nederland
Jonkvrouw Nicole van Tets, Hidde van der Kluit (voorzitter Historische Kring Nieuwegein), Rómulo Döderlein de Win (restaurator van de wapenborden), mr. Egbert Wolleswinkel en mr. Marc Scheidius (respectievelijk oud-secretaris en secretaris van de Hoge Raad van Adel) voor het rouwbord van Ludovico de Malapert uit 1782