Lezingen over Nederlandse genealogie en heraldiek in Arras

Raadsmedewerkers Jos van den Borne en Conrad Gietman namen van 2 tot 5 oktober jongstleden deel aan het 33e Congrès international des sciences généalogique et héraldique in het Noord-Franse Arras.

Het tweejaarlijkse congres stond dit jaar in het teken van ‘oorlog’ – een toepasselijk thema aangezien het dit jaar een eeuw geleden is dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Arras heeft een bewogen geschiedenis als het gaat om oorlog. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog had de stad veel te lijden: eind 1918 waren de meeste huizen verwoest.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
De zogenoemde Salle d'Honneur in het Hôtel de Ville te Arras, waar de openings- en slotbijeenkomsten van het 33e Congrès international des sciences généalogique et héraldique hebben plaatsgevonden

Jos van den Borne en Conrad Gietman hielden ieder een lezing over de historiografie van genealogie en heraldiek tussen 1900 en 1945. Conrad Gietman richtte zich in zijn lezing ‘Heralds of the Old Order: Gentlemen Genealogists in the Netherlands (1900-1940)’ op de ontwikkeling van een kritische genealogie en heraldiek in ons land. Leden van de Hoge Raad van Adel als W.J. baron d’Ablaing van Giessenburg, jonkheer M.P. Smissaert en jonkheer W.A. Beelaerts van Blokland speelden daarbij een niet onbelangrijke rol.

Jos van den Borne ging vervolgens in ‘The popularization of Dutch genealogy and heraldry in the Interbellum and during World War II’ in op de ‘volkse genealogie- en heraldiekbeoefening’, die tot op zekere hoogte als een reactie op het werk van gentlemen genealogists te beschouwen valt.

Het congres in Arras werd gezamenlijk georganiseerd door de Académie Internationale d’Héraldique en de Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique. Het eerstvolgende congres zal in 2020 plaatsvinden in Madrid.