In memoriam Albert Mensema

Op 23 december jongstleden overleed Albertus Jans Mensema in zijn woonplaats Zwolle na een kort ziekbed.

Albert Mensema werd op 12 juni 1946 geboren in het Groningse Bedum en groeide hier ook op.

Als archivaris van het Rijksarchief in Overijssel (later Historisch Centrum Overijssel) ontwikkelde hij zich tot een groot kenner van adellijke families, havezaten, genealogie en heraldiek. Hij publiceerde hier geregeld over. Vaak deed hij dat samen met zijn partner jonkheer Arnold Gevers, die net als hij als archivaris werkzaam was bij het Rijksarchief.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Arnold Gevers
Albert Mensema bezig met het ontsluiten van de zegelcollectie van de Hoge Raad van Adel, januari 2020

Een jaar geleden toonden jonkheer Gevers en Mensema zich bereid de uitgebreide zegelcollectie van de Hoge Raad van Adel voor onderzoekers toegankelijk te maken. In het net verschenen winternummer van de Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging brachten zij hier nog verslag over uit. De werkzaamheden waren inmiddels grotendeels voltooid.

Daarnaast verzorgde Albert Mensema een bewerking van het bijzondere ‘Quartierbuch von Fürsten, Graven, Herrn und denen vom Aedell’, dat wordt toegeschreven aan de 16e-eeuwse Kleefse stadssecretaris Johan Tack en berust bij de Hoge Raad van Adel in de Collectie Van Spaen (inv.nr. 204). De bewerking van het ‘Quartierbuch’ zal later dit jaar online beschikbaar komen.

Wij denken met genegenheid terug aan de bezoeken die Albert Mensema samen met Arnold Gevers aan onze secretarie bracht en aan zijn royale bereidheid om ons inzake de zegelcollectie met raad en daad bij te staan.