Uitreiking wapendiploma aan gemeente Vijfheerenlanden

Donderdag 30 september jongstleden heeft de Hoge Raad van Adel ten overstaan van een klein aantal genodigden het wapendiploma voor gemeente Vijfheerenlanden overhandigd aan burgemeester Sjors Fröhlich en nestor van de gemeenteraad Dick den Hertog.

De Hoge Raad van Adel werd daarbij vertegenwoordigd door de secretaris van de Raad, Marc Scheidius, en medewerker heraldiek, Jos van den Borne. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de gemeenteraadszaal in Meerkerk.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Gemeente Vijfheerenlanden
Uitreiking van het wapendiploma voor gemeente Vijfheerenlanden. Van links naar rechts: Jos van den Borne, medewerker heraldiek van de Hoge Raad van Adel, Sjors Fröhlig , burgemeester van Vijfheerenlanden, Dick den Hertog, lid van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden, en Marc Scheidius, secretaris van de Hoge Raad van Adel

Vijfheerenlanden is de gemeente in de provincie Utrecht die op 1 januari 2019 is gevormd door het samengaan van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Aan deze gemeente is al bij Koninklijk besluit van 3 april 2020 een wapen verleend. De uitreiking van het wapendiploma kon nu pas plaatsvinden als gevolg van de beperkende coronamaatregelen.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de nieuwe ambtsketen van de burgemeester onthuld. De ambtsketen werd vervaardigd door de edelsmeden Tamara van Kekerix en Guido Schram van Atelier79 te Gorinchem.

De keten bestaat uit aaneengeschakelde vijfhoeken waarop kenmerkende elementen zijn afgebeeld die verwijzen naar alle dorpen en kernen binnen de gemeente. Op de ene zijde van de draaibare penning is het gemeentewapen afgebeeld, op de andere zijde het Rijkswapen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Penning met het gemeentewapen van Vijfheerenlanden aan de ambtsketen van de burgemeester