Onderscheidingsvlag voor H.K.H. de Prinses van Oranje

Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, vierde gisteren haar achttiende verjaardag. Vandaag is zij officieel binnengeleid in de Raad van State door haar vader, voorzitter van de Raad.

Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft Koning Willem-Alexander bij Koninklijk Besluit van 24 november 2021 de onderscheidingsvlag vastgesteld voor haar en voor haar zusters, Prinses Alexia en Prinses Ariane, wanneer zij ook de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksvoorlichtingsdienst
Onderscheidingsvlag voor H.K.H. de Prinses van Oranje en haar zusters, Prinses Alexia en Prinses Ariane

Beschrijving van de onderscheidingsvlag

De onderscheidingsvlag is tot stand gekomen met advies van de Hoge Raad van Adel. De Prinses van Oranje voert een vlag, waarvan hoogte en lengte zich verhouden als 5 : 6 en die driehoekig is uitgesneden over 1/3 van de lengte van de vlag.

De onderscheidingsvlag is oranje van kleur met op het midden een Nassaus blauw kruis ter breedte van 1/5 van de hoogte van de vlag. Op het midden van het kruis is een oranje medaillon aangebracht met een middellijn van 3/14 van de lengte van de vlag, waarop het Rijkswapen, tevens Koninklijk wapen (het goud in het wapen is vervangen door geel en het zilver door wit).

In het zogenoemde broektopkanton, het vierkant linksboven, staat een blauwe jachthoorn met rode opening, monding en snoer en wit beslag (Oranje) en in het broekhoekkanton, linksonder, een rode burcht met deur, twee vensters en drie kantelen (Zorreguieta).

Onderscheidingsvlaggen

De onderscheidingsvlag staat op het woonhuis en het werkpaleis van de Koning, en ze worden gevoerd op auto’s en vliegtuigen tijdens officiële reizen en staatsbezoeken.

Leden van het Koninklijk Huis voeren zo’n persoonlijke vlag, maar er zijn ook onderscheidingsvlaggen voor de gouverneurs van de landen van het Koninkrijk, voor ministers en staatssecretarissen en voor vlagofficieren van de krijgsmacht. Ze worden bij Koninklijk besluit vastgesteld waarbij de Hoge Raad van Adel een adviserende rol heeft.

De Hoge Raad van Adel bewaart in zijn archief de zogenoemde registertekeningen van de onderscheidingsvlaggen én van de wapens die voor leden van het Koninklijk Huis zijn vastgesteld.