Inventaris vlaggencollectie Sierksma online

Sinds vandaag staat de inventaris van de collectie Sierksma online. De collectie Sierksma is een verzameling op het gebied van vlaggen en wapens. Ze is aangelegd door de Friese vlaggenkundige Klaas Sierksma (1918-2007).

Sierksma kreeg al op jeugdige leeftijd belangstelling voor vlaggen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw maakte hij deel uit van een onderzoeksteam dat de herkomst van de Friese plompenbladenvlag onderzocht. Hij groeide in de loop van de jaren uit tot een bekende deskundige op het gebied van de vlaggenkunde, een wetenschap die niet alleen in ons land maar ook internationaal op steeds meer belangstelling kon rekenen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Detail van de keerzijde van een kalenderblad van januari 1900, afkomstig uit de collectie Sierksma. Op het blad staan tekeningen van Noord-Hollandse vlaggen (en wapens, hier niet zichtbaar) van de hand van T. van der Laars

Door en voor zijn vlaggenkundig onderzoek en adviezen op het gebied van vlaggen heeft Sierksma een uitgebreide collectie aangelegd, bestaande uit documentatie, aangevuld met tekeningen, foto’s en correspondentie. Een belangrijk deel van de verzameling bestaat uit dossiers over de Nederlandse vlag, provincievlaggen, de zogenoemde defileervlaggen (vlaggen die zijn gevoerd tijdens het defilé ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938) en wapens en vlaggen van Nederlandse gemeenten. Soortgelijke dossiers zijn aangelegd over vlaggen van tal van landen in de wereld.

Tot de collectie behoort ook documentatie over diverse onderwerpen als vlaggenprotocol, vlaggenproductie en -restauratie, onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis, vlaggen van verschillende organisaties zoals de NAVO, brandweer, zeemanscolleges en vrijmetselarij en gegevens over handschriften en in druk verschenen vlaggenboeken en vlaggenkaarten die van belang zijn voor de bestudering van vlaggen.

De collectie Sierksma is in 2002 aangekocht door de Hoge Raad van Adel vanwege het belang van de heraldische en vlaggenkundige informatie, kennisgebieden die behoren tot de werkzaamheden van de Hoge Raad van Adel. De verzameling is afgelopen najaar toegankelijk gemaakt door Mees van Winsen als stageproject na het behalen van zijn eindexamen VWO.