Twee wapens en een embleem feestelijk gepresenteerd

Afgelopen maand kon de Hoge Raad van Adel de procedures rond de verlening van twee gemeentewapens en een embleem officieel afsluiten. In april kregen de gemeenten Leeuwarden en Dijk en Waard hun wapendiploma's uitgereikt. Aan de Nederlandse Loodsencorporatie werd tijdens een ledenvergadering in Rotterdam het embleemdiploma overhandigd.

Leeuwarden

De overhandiging van het nieuwe gemeentewapen van Leeuwarden vormde een feestelijk einde van een procedure die al in 2014 startte. In dat jaar werd bij een herindeling de gemeente Leeuwarderadeel en het grootste deel van de gemeente Boarnsterhim bij Leeuwarden gevoegd. De wapenverleningsprocedure kwam in 2016 stil te liggen. In 2019 werd de procedure weer opgepakt en al op 7 augustus van dat jaar leidde dit tot een positief resultaat in de vorm van een bij Koninklijk Besluit vastgesteld gemeentewapen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Gemeente Leeuwarden / foto Erik Krikke
Overhandiging van het wapendiploma van Leeuwarden. Van links naar rechts: Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden, jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, en Marc Scheidius, secretaris van de Raad

Door de coronamaatregelen liet de uitreiking van het wapendiploma op zich wachten. Op 8 april jongstleden konden jonkheer Pieter de Savornin Lohman en Marc Scheidius, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Hoge Raad van Adel, in de Oranjezaal van het prachtige, meer dan 400 jaar oude Leeuwarder stadhuis het nieuwe wapen eindelijk overhandigen aan burgemeester Sybrand van Haersma Buma. 

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Wapen van de gemeente Leeuwarden dat in 2019 is verleend

De officiële heraldische omschrijving daarvan luidt: ‘In azuur een gouden leeuw, de top van de staart naar rechts gekruld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels en gehouden rechts door een leeuw van keel en links door een klimmend hert van keel staande op een grasgrond.’

De schildhoudende rode leeuw en het rode hert verwijzen naar de wapens van de adellijke families Burmania en Cammingha, die in de middeleeuwse geschiedenis van de stad een prominente rol spelen.

Dijk en Waard

Heel wat minder lang duurde de procedure rond het wapen van de gemeente Dijk en Waard, die begin dit jaar werd gevormd uit de samengevoegde gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. In maart 2021 had een fusiestuurgroep de Raad om voorstellen verzocht voor een gemeentewapen. Op basis van door een werkgroep aangedragen elementen stelde de Raad drie ontwerpen voor.

Al op 18 september 2021 kon bij Koninklijk Besluit een nieuw gemeentewapen worden vastgesteld. De omschrijving daarvan is: ‘Gedeeld door een omgekeerde gaffelsnede; I in goud een leeuw van sabel; II in azuur een reiger van natuurlijke kleur, gebekt en gepoot van goud; III gekeperd van keel en goud van twaalf stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.’

De leeuw en de reiger verwijzen naar de wapens van de twee fuserende gemeenten; de kepers gaan terug op het wapen van de graven van Egmond, die gedurende de middeleeuwen de heerlijkheid Oudkarspel (later een gemeente) bezaten. De gemeente Oudkarspel ging in 1941 op in de gemeente Langedijk.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©AGHeeremansPhotography
Feestelijke onthulling van het wapen van de gemeente Dijk en Waard door burgemeester Peter Rehwinkel, Hans de Graaf, voorzitter van de heraldische werkgroep, en twee jonge inwoonsters

Op dinsdag 12 april vond de presentatie van het nieuwe wapen in een feestelijke ambiance plaats in het gemeentehuis in Heerhugowaard. Nadat burgemeester Peter Rehwinkel de winnaars had gehuldigd van een wapentekenprijsvraag voor kinderen, volgde het officiële gedeelte.

Jonkheer Pieter de Savornin Lohman, Marc Scheidius en Jos van den Borne, heraldisch medewerker van de Raad, lichtten de geschiedenis en de betekenis van het wapen in drie korte presentaties toe. Daarna  kreeg de burgemeester het wapendiploma uitgereikt. De bijeenkomst werd afgesloten met een huldiging van winnaars van een fotowedstrijd, waarbij inwoners van Dijk en Waard een foto van hun favoriete plek in de nieuwe gemeente mochten inzenden.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Het wapen van gemeente Dijk en Waard en het embleem van de Nederlandse Loodsencorporatie die in 2021 zijn verleend

Nederlandse Loodsencorporatie

Op dinsdag 19 april waren jonkheer Pieter de Savornin Lohman, jonkheer Frans van Rijckevorsel van Kessel en Marc Scheidius aanwezig op de drukbezochte jaarlijkse ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie. Ze overhandigden namens de Raad een diploma met het op 14 oktober 2021 bij Koninklijk Besluit vastgestelde embleem van de loodsencorporatie.

De Nederlandse Loodsencorporatie is de rechtsopvolger van de Dienst van het Loodswezen van de Koninklijke Marine en een publiekrechtelijke lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, vergelijkbaar met een gemeente en een waterschap.

De omschrijving van het embleem is: ‘In een rond schild van azuur twee gekruiste klare ankers, over het snijpunt waarvan een uit de linker schildrand komend touw hangt, waaraan een dieplood, alles van zilver; een schildzoom van zilver met daarin LOODSWEZEN in Latijnse letters van azuur. Het schild omgeven door twee lauwertakken van sinopel en gedekt met een scheepskroon van goud. Embleemspreuk: NON DORMIT QUI CUSTODIT in Latijnse letters van zilver op een lint van azuur.’ Vertaald bekent de spreuk: ‘Hij die waakt, slaapt niet.’ 

Met het embleem, dat in de traditie van het embleem van de Marine-dienst staat, wil de Nederlandse Loodsencorporatie uitdrukking geven aan de verbondenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid van alle registerloodsen in Nederland.