Benoeming nieuw Raadslid

Mr. H.M.A.F. (Nine) van Gent-barones van der Feltz is bij Koninklijk besluit van 13 december 2022 benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel met ingang van 1 januari 2023.

Vergroot afbeelding
Mr. H.M.A.F. (Nine) van Gent-barones van der Feltz

Zij volgt mr. C.J.A (Carien) barones Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt op die vanaf 1 januari 2012 zitting had in de Raad en eind vorig jaar afscheid nam. 
 
Nine van Gent studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar studie heeft zij bij verschillende organisaties de functie van beleidsmedewerker-juridisch adviseur vervuld. Sinds 2012 is zij werkzaam bij Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam, thans als bestuurssecretaris en hoofd Dean’s Office.

Van 2012 tot 2015 was ze secretaris van de Nederlandse Adelsvereniging.