Directeur-generaal Arne van Hout bezoekt Raad

Woensdag 1 februari jongstleden kreeg de Hoge Raad van Adel bezoek van mr. drs. A.H. (Arne) van Hout, de nieuwe directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vergroot afbeelding
Beeld: Secretariaat DG OBDR
Mr. drs. A.H. (Arne) van Hout, directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het bezoek aan de Raad betrof een kennismakingsbezoek. Arne van Hout trad op 1 december vorig jaar aan als directeur-generaal. Eerder was hij onder meer gemeentesecretaris van Nijmegen.

Tijdens zijn bezoek aan de secretarie werd Arne van Hout vergezeld door beleidsmedewerker mr. drs. D. (Demetre) Neboulishvili. In een gesprek met de voorzitter en secretaris van de Raad over de taken van het college gaf hij aan het belang van gemeentewapens te onderkennen. Hij illustreerde dit aan de hand van zijn ervaringen in Bronckhorst, waar hij werkzaam was tijdens de gemeentelijke herindeling.

Tevens liet hij weten de ontwikkeling van de Hoge Raad van Adel, naast de traditionele wettelijke taken, naar een kenniscentrum van adel en heraldiek te ondersteunen. Het bezoek aan de Raad werd beƫindigd met een rondleiding.