Noord-Brabantse wapens en vlaggen

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, mr. Ina Adema, ontving vrijdag 2 juni jongstleden in het Brabantse provinciehuis het eerste exemplaar van het boek Noord-Brabantse wapens en vlaggen, samengesteld door Willem van Ham (1937-2020). De samensteller liet bij zijn overlijden het manuscript van de uitgave na, waarna een redactieteam de uitgave ervan bezorgde.

Vergroot afbeelding Detail van het boekomslag van Noord-Brabantse wapens en vlaggen
Beeld: ©Walburgpers Zutphen

De historicus Willem van Ham, stadsarchivaris van Bergen op Zoom, was een expert op het gebied van heraldiek en vlaggenkunde en publiceerde daarover in tal van tijdschriften. Hij was actief lid van de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, die een aantal 'Rapporten' over wapens en vlaggen van Noord-Brabant heeft uitgebracht.

Van Ham was ook de schrijver van twee boeken over de Brabantse wapens en vlaggen: Wapens en vlaggen van Noord-Brabant (1986) en De Brabantse vlag, geschiedenis en betekenis (2003).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Tjeu van Ras
Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, mr. Ina Adema, nam het eerst exemplaar van Noord-Brabantse wapens en vlaggen in ontvangst van het redactieteam. Van links naar rechts Johanna Jacobs, Joss Hopstaken, Ina Adema, Gert Beuving en Joost de Graauw

In deze fraai verzorgde uitgave is het overzicht van wapens en vlaggen van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten, dorpen, waterschappen en kerkelijke instellingen opnieuw beschreven en de geschiedenis ervan toegelicht. Het gaat onder andere om wapens die in naam van de Koning door de Hoge Raad van Adel zijn bevestigd of die bij Koninklijk besluit, op advies van de Raad, zijn verleend. Ook de vlaggen die bij gemeenteraadsbesluit zijn vastgesteld komen in de uitgave aan bod.

De uitgave is geheel bijgewerkt tot en met de meest recente wapenverleningen aan de Brabantse gemeenten Land van Cuijk (2021) en Maashorst (2022).

Vergroot afbeelding Boekomslag van Noord-Brabantse wapens en vlaggen
Beeld: ©Walburgpers Zutphen

W.A. van Ham, Noord-Brabantse wapens en vlaggen. Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten, dorpen, waterschappen en kerkelijke instellingen. Uitgave bezorgd door Gert Beuving, Joost de Graauw, Joss Hopstaken en Johanna Jacobs (Zutphen: Walburgpers 2023) - 344 pagina's - ISBN 9789464560374 - € 39,99.