Benoeming nieuw Raadslid

Bij Koninklijk besluit van 7 december 2023 is mr. J.C. (Johan) baron van Haersolte met ingang van 1 januari 2024 benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel.

Hij volgt mr. H.C.R.M. (Henri) baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn op die vanaf 9 december 2004 zitting had in de Raad en eind vorig jaar afscheid nam.

Johan van Haersolte studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie heeft hij onder andere als wetenschappelijk medewerker bij het T.M.C. Asser Instituut gewerkt en als jurist bij de Raad van State. Vervolgens was hij werkzaam als advocaat en juridisch adviseur. Vanaf 2019 is hij juridisch adviseur bij Haersolte Legal in Den Haag.

Vergroot afbeelding
Mr. J.C. (Johan) baron van Haersolte