Mr. Marc Scheidius (1959-2024)

Bedroefd en aangeslagen dat hij zo onverwacht en snel is heengegaan hebben wij afscheid moeten nemen van de Secretaris van de Hoge Raad van Adel, Marc Scheidius.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Mr. Marc Reinder Maximiliaan Maria Scheidius (13 februari 1959 - 13 mei 2024)

Hij vervulde negen jaar deze functie met veel betrokkenheid en toewijding. Marc voelde zich er als een vis in het water. Hij had veel interesse in en affiniteit met de hoofdtaken van de Raad: het adviseren over adelszaken en overheidsheraldiek.

Daarnaast onderhield Marc uitstekende contacten met Binnenlandse Zaken en andere betrokken instanties en ook met de adellijke organisaties. Hij had een groot netwerk, mede door de vele besturen waarin hij zat, wat de Raad goed van pas kwam. Met de leden van de Raad had hij heel goede en plezierige contacten en de medewerkers gaf hij veel persoonlijke aandacht. 

Een van zijn initiatieven was het diploma van het nieuwe wapen van een nieuwe fusiegemeente niet meer zoals voorheen op te sturen, maar voortaan persoonlijk te overhandigen aan de burgemeester, bij voorkeur in een vergadering van de gemeenteraad. Dat bleek een gouden greep. Het wordt zeer gewaardeerd en levert meer aandacht op voor het nieuwe wapen, ook bij de burgers.      

Marc was afgelopen jaren twee keer ernstig ziek waarvan hij herstelde. Het typeerde zijn betrokkenheid bij het werk van de Raad dat hij in die periodes bleef doorwerken omdat het hem afleiding gaf. Volkomen onverwacht kwam de ziekte in april terug en bleek herstel ditmaal helaas niet mogelijk. Na een kort ziekbed is hij op 13 mei jl.  overleden.

Marc is zowel voor de leden als voor de medewerkers van de Raad een grote steun geweest. Wij zullen hem als kundige en innemende collega en vriend zeer missen en leven mee met zijn levenspartner Gerbrand en hun naasten.

Pieter de Savornin Lohman
Reiniera van Pallandt
Frans van Rijckevorsel van Kessel
Nine van Gent - van der Feltz
Johan van Haersolte
Jos van den Borne
Conrad Gietman
Aldert Gritter