Gemeentewapen voor Drimmelen

Bij Koninklijk besluit van 19 maart 2024 werd aan de Brabantse gemeente Drimmelen een wapen verleend. De gemeente was tot dan toe één van de twee gemeenten in Nederland die geen eigen wapen hadden. Met de wapenverlening is daar verandering in gekomen. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Gemeente Drimmelen (foto Gerard van Vugt)
Jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel (links), en Jos van den Borne, heraldisch medewerker van de Raad (midden), overhandigen het wapendiploma voor Drimmelen aan burgemeester Boy Scholtze

Donderdag 16 mei jongstleden overhandigden jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, en Jos van den Borne, heraldisch medewerker van de Raad, het wapendiploma aan burgemeester Boy Scholtze tijdens een feestelijke bijeenkomst voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering.

Drimmelen is al in 1996 ontstaan uit de samenvoeging van Hoge en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen, en Terheijden. Het oorspronkelijke ontwerp voor een nieuw wapen is gemaakt door de heraldicus René van Troost in samenspraak met de lokale heemkundeverenigingen en de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde.

Uitgangspunten bij het ontwerpen van een nieuw wapen waren historische continuïteit en gelijkwaardigheid. De heraldische werkgroep heeft dat willen bereiken door in de kwartieren II, III en IV van een gevierendeeld wapen de wapens van de drie voormalige gemeenten te plaatsen.

Daarnaast bedacht de werkgroep twee gemeenschappelijke symbolen: in het eerste kwartier drie golvende dwarsbalken die herinneren aan de waterstaatsgeschiedenis van het gebied, het verhaal van de Sint Elisabethsvloed van 1421 en het ontstaan van de Biesbosch. Als tweede verbindend symbool koos ze voor een hartschild met daarin het oude heerlijkheidswapen van Drimmelen, dat al voorkomt in het bekende ‘Wapenboek Beyeren’ uit 1405: in zwart drie zilveren andrieskruisjes.

Hoewel het ontwerp heraldisch correct is, adviseerde de Hoge Raad van Adel om alleen de gemeenschappelijke figuren in het nieuwe wapen op te nemen, waardoor de al te ingewikkelde schildverdeling en de veelheid aan wapenfiguren worden vermeden.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Wapen dat de Koning op 19 maart 2024 aan de gemeente Drimmelen heeft verleend

Dit aangepaste wapen werd op 19 maart 2024 aan de gemeente Drimmelen verleend. De omschrijving ervan luidt: ‘In goud drie golvende dwarsbalken van azuur [blauw]; in een hartschild van sabel [zwart] drie andrieskruisjes van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.’ Het metaal goud en de kleur blauw komen ook voor in de wapens van de drie voormalige gemeenten. Ze zijn afgeleid van het goud en blauw van het Rijkswapen.

De beschrijving van het wapen en de wapentekening in kleur staan op het wapendiploma dat aan burgmeester Scholtze is overhandigd. Burgemeester Scholtze over het wapen: ‘Het gemeentewapen is letterlijk en figuurlijk een mooie kroon op de gemeente Drimmelen. De historie, de naamgeving en het samenspel met het water dat onze gemeente omringt komen er in samen. Met trots zullen we dit wapen voeren’.

Van alle 342 gemeenten in ons land is nu alleen nog de Limburgse gemeente Sittard-Geleen die geen wapen voert.