Symposium ‘Adel en heraldiek in de 21ste eeuw’

Op 24 mei jongtsleden vond op het Nationaal Archief in Den Haag een zeer geslaagd symposium plaats over ‘Adel en Heraldiek in de 21e eeuw’. Het symposium was georganiseerd door de Hoge Raad van Adel en de Stichting Uitgave Nederlands Adelsboek (SUNA).

Vergroot afbeelding
Beeld: Hoge Raad van Adel
Symposium ‘Adel en heraldiek in de 21ste eeuw’

Er waren circa 150 mensen aanwezig waarmee de zaal geheel was gevuld. De Raad en SUNA hadden de handen ineen geslagen om dit symposium gezamenlijk te organiseren. Voor SUNA ging het om de presentatie van het 100e ‘Rode Boekje’, voor de Raad om 30 jaar Wet op de Adeldom. Onder de titel ‘Adel en Heraldiek in de 21e eeuw’ werd een drietal boeiende presentaties gehouden.

Professor dr. Luc Duerloo, emeritus hoogleraar van de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Heraldische Raad, gaf een boeiende en met vele voorbeelden gelardeerde presentatie over ‘Samenvoeging van gemeenten en plaatselijke heraldiek’.  Hij benaderde dit onderwerp zowel uit Nederlandse als Vlaamse invalshoek.

Als tweede spreker ging mr. Ruben Ritsema, onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht gedegen in op het thema  ‘Adel: een historisch gegroeid instituut en veranderende juridische mores’. Daarin kwamen onder andere de Wet op dubbele geslachtsnamen en de Transgenderwet uitvoerig aan de orde en de vraag of en zo ja, in welke mate, deze consequenties hebben voor de adel.

Professor dr. Yme Kuiper zou spreken over het thema: ‘Is de huidige Nederlandse Adel meer dan herinneringscultuur? Het Rode Boekje nader bekeken’, maar was door ziekte helaas verhinderd. Zijn tekst werd echter kundig uitgesproken door dr. Conrad Gietman, wetenschappelijk medewerker van de Hoge Raad van Adel en tevens goed thuis in deze materie.

Hierna vond een rondetafelgesprek plaats onder leiding van presentator Jort Kelder over ‘Adel in de hedendaagse tijd’ met als deelnemers Hermance Gransberg – barones van Heeckeren van Kell, Willem baron van Lynden, jonkvrouw Marjolein van Panhuys, oud-voorzitter van de Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland (VJAN), en jonkheer Jaap Röell, tot enkele weken geleden voorzitter van de Ridderschap van Utrecht. Opvallend was in de levendige discussie dat voor de adel zeker een rol kan blijven bestaan om aandacht te vragen voor ‘klassieke’ waarden.

Het symposium eindigde met de uitreiking van het eerste exemplaar van het 100e deeltje van Nederland’s Adelsboek door jonkheer Tom Versélewel de Witt Hamer, voorzitter van SUNA, aan Oscar baron Wittert van Hoogland, kleinzoon van één van de oprichters van de reeks Nederland’s Adelsboek ruim een eeuw geleden.

Er komt later een uitvoeriger verslag van het symposium.