Raadsvergadering

De Hoge Raad van Adel komt tweemaal per jaar samen, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

De eerstvolgende vergadering is verschoven van woensdag 15 april naar woensdag 20 mei 2020.