Raadsvergadering

De Hoge Raad van Adel komt tweemaal per jaar samen, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

De eerstvolgende vergadering van de Raad is op woensdag 26 april 2024.