Bijlage F - Nadere toegang op inventarisnummer 45, deel 7

497. Van de familie Van Abcoude, 1340-1443 en zonder jaar. - Folio 1.

498. Van de familie Van Aelst, 1650-1651. - Folio 3-4.

499. Van de families Van Aerle en De Ghistel, 1517-1788 en zonder jaar. - Folio 5-11 en 13-20.

500. Van de familie D’Affaijtati, 1768-1788. - Folio 21-27 en 29.

501. Van de familie Van Alkemade, 1522-1585 en zonder jaar. - Folio 31.

502. Van de familie Anselmo, 1611. - Folio 33-36.

503. Van de familie Van Arkel van Bockhoven, 1341-1571 en zonder jaar. - Folio 37-40.

504. Van de familie Van Assendelft, 1728. - Folio 41.

505. Van de familie Van Asten, 1715-1755 en zonder jaar. - Folio 43 en 45-46.

506. Van de familie D’Aumale, zonder jaar. - Folio 47.

507. Van de families Back (de Tilbourg), Bacx en Van Duffle, 1319-1618 en zonder jaar. - Folio 49-55.

508. Van de familie Baelmans, 1639-1789 en zonder jaar. - Folio 59-60.

509. Van de familie Baert, 1522-1752 en zonder jaar. - Folio 61 en 63-65.

510. Van de families Van Bancken en Van Marcken, 1452-1663 en zonder jaar. - Folio 67-68.

511. Van de familie De Bassecourt, 1333-1637 en zonder jaar. - Folio 69-72.

512. Van de familie De Bentinck, zonder jaar. - Folio 73.

513. Van de familie Berwout, 1651. - Folio 75-76.

514. Van de familie Van Berchem, 1409 en zonder jaar. - Folio 77-78.

515. Van de familie Van Berkel, 1654-1706 en zonder jaar. - Folio 79.

516. Van de familie Van Berckel, 1283-1777 en zonder jaar. - Folio 81-92.

517. Van de familie De Berneij, 1613. - Folio 93.

518. Van de families Van Berlaer en Van Cuyk, 1235-1456 en zonder jaar. - Folio 95.

519. Van de familie Van Besten, 1334-1784 en zonder jaar. - Folio 97-108.

520. Van de familie De Bie, 1787. - Folio 109-111.

521. Van de familie Van Beughen, 1782-1783 en zonder jaar. - Folio 113-114.

522. Van de familie De Becker, 1644. - Folio 115-118.

523. Van de familie De Berghes, 1510-1671 en zonder jaar. - Folio 119.

524. Van de familie Bloemaerts, 1753-1754 en zonder jaar. - Folio 121-123 en 125-128.

525. Van de familie Boddens, 1598. - Folio 131.

526. Van de familie Bollaert, 1752. - Folio 133.

527. Van de familie De Borchgrave, zonder jaar. - Folio 135-136.

528. Van de familie Van Borsele (en Van der Hoge), 1222-1785 en zonder jaar. - Folio 137-151.

529. Van de familie Bouwens, 1538-1551. - Folio 153.

530. Van de familie De Boischot, 1374-1780 en zonder jaar. - Folio 155-156.

531. Van de familie Van den Brande, 1422-1755 en zonder jaar. - Folio 157-158.

532. Van de families De Brauwere en Condelier te Nieuwpoort, 1648-1787 en zonder jaar. - Folio 161-177.

533. Van de familie Van den Broeck, 1735-1764 en zonder jaar. - Folio 179.

534. Van de familie Van Bronkhorst, 1397-1459 en zonder jaar. - Folio 181-182.

535. Van de families Van Brouchoven en Van Delft, 1527-1764 en zonder jaar. - Folio 183-195.

536. Van de familie Van Breugel, 1576-1781 en zonder jaar. - Folio 197-199.

537. Van de familie De Brienne alias De Brienen, 990-1742 en zonder jaar. - Folio 201-211 en 213.

538. Van de familie en de heerlijkheid Schoten en Breda, 968-1287 en zonder jaar. - Folio 215-216.

539. Van de familie Van Buren, 1480-1484 en zonder jaar. - Folio 217-218.

540. Van de familie De Bie, 1188-1768 en zonder jaar. - Folio 219-229, 231-239 en 241-248.

541. Van de families Van Campen (te Haarlem) en Ouderogge, 1551-1725 en zonder jaar. - Folio 249-254.

542. Van de familie Van den Casteele, 1581-1779 en zonder jaar. - Folio 255.

543. Van de familie Coene, 1332-1720 en zonder jaar. - Folio 257, 259-261, 263 en 265-267.

544. Van de families Columbi en Stroobant, zonder jaar. - Folio 269-270.

545. Van de families De Cartils en Van Cortenbach, 1311-1772 en zonder jaar. - Folio 271-278.

546. Van de familie Van Kruiningen, 1543-1615 en zonder jaar. - Folio 279.

547. Van de familie Van Culemborg, 1164-1481 en zonder jaar. - Folio 281-283.

548. Van de familie Van Cuyk van Mierop, 1354-1735 en zonder jaar. - Folio 285-290.

549. Van de familie Van Dam, 1599-1744. - Folio 291-295, 297-301 en 303-305.

550. Van de families Van Delft en De Raedt, 1527-1743 en zonder jaar. - Folio 307-312.

551. Van de familie Dierkens, 1781. - Folio 313.

552. Van de familie Diert, 1406-1783 en zonder jaar. - Folio 315-352.

553. Van de familie Van Dinter, 1726 en zonder jaar. - Folio 353-355.

554. Van de familie Donia, 1632-1718 en zonder jaar. - Folio 356-363.

555. Van de familie Van Donck, 1398-1707 en zonder jaar. - Folio 364-365.

556. Van de familie Dommer, 1743-1744. - Folio 366-371.

557. Van de familie Van der Dussen (van Kestergat), 1380-1752 en zonder jaar. - Folio 374 en 376-380.

558. Van de familie Van Duiveland cum suis, 1529-1722 en zonder jaar. - Folio 382-385.

559. Van de familie Elsevier, 1565-1779 en zonder jaar. - Folio 386-387.

560. Van de familie Van Eminga, 1469-1613 en zonder jaar. - Folio 388-390.

561. Van de familie Van Erp, 1192-1555 en zonder jaar. - Folio 392-393.

562. Van de familie Van Eyck, 1689. - Folio 394-395.

563. Van de familie Van den Einde, 1676. - Folio 396-398 en 400-401.

564. Van de familie Van Eynhouts, 1714-1783 en zonder jaar. - Folio 402-404.

565. Van de familie Falck, 1734-1788. - Folio 406-418.

566. Van de familie De Feltz, 1755-1772. - Folio 420.

567. Van de familie Van Gent, 1050-1717 en zonder jaar. - Folio 422-423.

568. Van de familie Van der Geest, 1628. - Folio 424-425.

569. Van de familie Gevaerts, 1637. - Folio 426-427.

570. Van de familie Van Gennep, zonder jaar. - Folio 428-429.

571. Van de familie Van Borsele van der Hooge, 1607-1679 en zonder jaar. - Folio 430.

572. Van de familie Van der Goes, 1602-1786 en zonder jaar. - Folio 430, 432-434 en 436-437.

573. Van de familie De Gouverneur, 1755. - Folio 438-439.

574. Van de familie Van Groesbeek, 1614-1700 en zonder jaar. - Folio 442-443.

575. Van de familie Van Gueldre, 1457-1667 en zonder jaar. - Folio 444-447.

576. Van de familie Van der Haer, 1474-1655 en zonder jaar. - Folio 448.

577. Van de familie Van Halen, 1772-1774. - Folio 450-452.

578. Van de familie De Haan, geboortig van Holland, zonder jaar. - Folio 454.

579. Van de families De Haas, Van Adrichem van Dorp en Ouderogge cum suis, zonder jaar. - Folio 456-569.

580. Van de familie Hageman, zonder jaar. - Folio 470.

581. Van de familie Hagens of Van der Haghen, 1649-1777 en zonder jaar. - Folio 472-487.

582. Van de familie Halfhuijs, 1462-1752 en zonder jaar. - Folio 488-489.

583. Van de families Van Halmale en tSeeraerts, 1394-1756 en zonder jaar. - Folio 490, 492, 494, 496-548 en 541.

584. Van de familie De Haren, 1679. - Folio 543.

585. Van de familie Van Hardenbroek, 1536-1713 en zonder jaar. - Folio 545-546.

586. Van de familie De Heuvel, 1577-1745 en zonder jaar. - Folio 547.

587. Van de familie Van Herzeele, 1618-1716 en zonder jaar. - Folio 549-550.

588. Van de familie Van Heurck, 1660-1742 en zonder jaar. - Folio 551.

589. Van de familie Heijmans, 1618-1767 en zonder jaar. - Folio 553 en 553.

590. Van de families Hermans, Maes en De Pape, 1594-1734 en zonder jaar. - Folio 557-563.

591. Van de familie Van den Heuvel (te Leiden), 1499-1721 en zonder jaar. - Folio 564-567.

592. Van de familie Van der Hoeff, geboortig van Delft, 1514-1662 en zonder jaar. - Folio 568-570.

593. Van de families Hoevell, Beijens en De Cock, zonder jaar. - Folio 572-573.

594. Van de familie Van der Hoeven, 1514-1702 en zonder jaar. - Folio 574.

595. Van de families Hoynck van Papendrecht en Van Kuyckhoven, 1696-1789 en zonder jaar. - Folio 576, 578-580, 582-584, 586-588, 590 en 592-599.

596. Van de familie Houtloock, geboortig van Amsterdam, cum suis, 1588 en zonder jaar. - Folio 600-601.

597. Van de familie De Heuyter, geboortig van Delft, 1477-1638 en zonder jaar. - Folio 602-603.

598. Van de familie De Imhoff, 1730-1735. - Folio 604-605.

599. Van de families De Kempeneer, Van Ophem, Moriaens, Van Cuthem en Logier, 1364 1731 en zonder jaar. - Folio 606-608, 610-612, 614, 616 en 622-624.

600. Van de families Ketelaer en Van de Velde, zonder jaar. - Folio 618.

601. Van de familie Heldewier, 1550. - Folio 620.

602. Van de familie Van Kessel, 1744 en zonder jaar. - Folio 626-630.

603. Van de familie Van Keppel, zonder jaar. - Folio 632-635.

604). Verheffing van de fideïcommisère heerlijkheid ‘Boischot’ tot een markiezaat voor de graaf en gravin Königsegg-Erps, 1741-1742. - Folio 636-645.

605. Van de families De Landas en Van der Renne, zonder jaar. - Folio 646-647.

606. Van de familie De Seur, 1662. - Folio 650-651.

607. Van de familie Van Leemputten, 1620-1771. - Folio 652-654, 656-666.

608. Van de familie De Leeuw, 1593-1749 en zonder jaar. - Folio 668-670 en 672-676.

609. Van de familie Lestevenon, 1155-1755 en zonder jaar. - Folio 678-688.

610. Van de familie Van Limburg Stirum cum suis, zonder jaar. - Folio 689-690.

611. Van de familie De Lobkowitz, zonder jaar. - Folio 692.

612. Van de familie Van der Locht, 1595-1701 en zonder jaar. - Folio 694-695.

613. Van de familie Van Loon, geboortig van Rotterdam, 1591-1735. - Folio 696-700.

614. Van de familie De Lorieux, 1596-1789 en zonder jaar. - Folio 702 en 704.

615. Van de familie Dutry, 1789 en zonder jaar. - Folio 705.

616. Van de familie Loyens, 1694 en zonder jaar. - Folio 706-707.

617. Van de familie d’Aspremont de Lynden, 1678-1708 en zonder jaar. - Folio 708-712 en 714.