Bijlage G - Inhoudsopgave van inventarisnummer 45, deel 8

618. Van de familie Van Maerselaer, 1353-1778 en zonder jaar. - Folio 1.

619. Van de familie Maes cum suis, 1550-1746 en zonder jaar. - Folio 3-17.

620. Van de familie (Trip) de Marez te Amsterdam cum suis, 1519-1740 en zonder jaar. - Folio 19-68.

621. Van de familie Van der Goes, geboortig van Zeeland en (Trip) de Marez cum suis, 1060 1739 en zonder jaar. - Folio 69-82.

622. Van de familie De Meer o.a. te Maastricht, 1629-1750 en zonder jaar. - Folio 83-99, 101-105, 107-108, 110-111 en 113-114.

623. Van de familie Van de Merwede en Persijn cum suis, 1201-1304 en zonder jaar. - Folio 115-118.

624. Van de familie Meyers, geboortig van Rotterdam, 1581-1743 en zonder jaar. - Folio 119-133.

625. Van de familie Melis o.a. te Breda, 1458-1693 en zonder jaar. - Folio 135 en 137-139.

626. Van de families Van Megen en De Megem, 1137-1688 en zonder jaar. - Folio 141 en 143.

627. Van de familie Michiels, 1630-1777 en zonder jaar. - Folio 145-148.

628. Van de families Van Mierop en Van Campen, 1487-1722. - Folio 149-152.

629. Van de families Oem van Moesienbroek en Van den Steen te Dordrecht, 1660-1789 en zonder jaar. - Folio 153-155, 177 en 179-182.

630. Van de familie Mulert, 1637. - Folio 157-160.

631. Van Nassau (van Corroy), 1597 en zonder jaar. - Folio 161, 163-166 en 168.

632. Van de familie Van der Nisse, 1616. - Folio 169.

633. Van de familie De Norman(t), 1517-1791 en zonder jaar. - Folio 172-174.

634. Van de familie Van Nijenrode cum suis, 1271-1612 en zonder jaar. - Folio 175-176.

635. Van de families Van Ophem en Van Cuthem cum suis, 1096-1693 en zonder jaar. - Folio 183-188.

636. Van de familie Ornia cum suis, zonder jaar. - Folio 189-190.

637. Van de familie Osy, 1778 en zonder jaar. - Folio 191-193 en 195-197.

638. Van de familie Den Otter cum suis, 1470-1718 en zonder jaar. - Folio 199-203.

639. Van de familie Van Oudheusden cum suis, 1407-1755 en zonder jaar. - Folio 205, 207-215 en 217.

640. Van de families Ouderogge en Van Aefferden o.a. te Amsterdam, 1598-1722. - Folio 219-220.

641. Van de families Van Overschie, Van Bleiswijk en Van Slingelandt, 1498-1774 en zonder jaar. - Folio 222-225.

642. Van de familie Doyenbrugge, zonder jaar. - Folio 226.

643. Van de familie Pancras, geboortig van Amsterdam, cum suis. - Folio 228-230.

644. Van de familie De Papenbroeck cum suis, 1606-1701 zonder jaar. - Folio 232-233.

645. Van de families Van de Perre o.a. te Middelburg en Van Arckel c.s, 1322-1774 en zonder jaar. - Folio 234-238 en 240-274.

646. Van de familie Van Haveskerke, 1640-1788. - Folio 277-278.

647. Van de familie Van Persijn (van Ouwendijk), 1080-1689 en zonder jaar. - Folio 279-285.

648. Van de familie Potter van der Loo, 1510-1645 en zonder jaar. - Folio 286-287.

649. Van de familie De Protere, 1622-1789 en zonder jaar. - Folio 288-289.

650. Van de familie Van Ranst, 1518-1604 en zonder jaar. - Folio 290 en 292.

651. Van de familie Rasen alias De Grez, 1236-1753 en zonder jaar. - Folio 294-296.

652. Van de familie Raesen, zonder jaar. - Folio 298.

653. Van de familie De Thiennes, 1524-1725 en zonder jaar. - Folio 300-301.

654. Van de familie Van der Renne, 1752-1753. - Folio 302-303.

655. Van de familie Rockor, 1515-1697 en zonder jaar. - Folio 304-308.

656. Van de familie Roest van Alkemade, geboortig van Amsterdam, en de families Oem van Moesienbroek en Van Kuyckhoven, 1679-1791 en zonder jaar. - Folio 310, 312, 314, 316-318 en 320-334.

657. Van de familie Van Stoppelaer, 1300-1658 en zonder jaar. - Folio 336-338.

658. Van de familie Van Stoppelaer, 1429 en zonder jaar. - Folio 340-341.

659. Van de families De Rover, De Stakenbourg en De Boischot cum suis, 866-1686 en zonder jaar. - Folio 342-352, 354-370 en 372-382.

660. Van de families Van Roswinckel, Witsen, Geelvink en Bors van Waveren cum suis te Amsterdam, 1583-1648 en zonder jaar. - Folio 384-385.

661. Van de families Rottenburg en Willems, 1776 en zonder jaar. - Folio 386-387.

662. Van de families Roussel, Michiels, Rousseau, De Riddere en Van Wevelinkhoven, 1548-1660 en zonder jaar. - Folio 388-396.

663. Van de families De Ruyscchen, De Blitterswijck en De Hildenisse cum suis, 1260-1758 en zonder jaar. - Folio 398-403.

664. Van de families De Rijswick en De Dongelberg cum suis, 1537-1784 en zonder jaar. - Folio 404-413.

665. Van de families Schot en Des Champs cum suis, 1587-1703 en zonder jaar. - Folio 414-415.

666. Van de familie Schenck van Nydeggen, 1584-1624 en zonder jaar. - Folio 416-417.

667. Van de familie Schilder, 1403-1732 en zonder jaar. - Folio 418 en 426-427.

668. Van de families Sell of Van Zell, Van Teylingen, Speyart van Woerden, Van Egmond van de Nijenburg, Van Adrichem (van Dorp), Van Heussen, De Kies van Wissen, De Nobelaer en Van Ornia cum suis, 1510-1705 en zonder jaar. - Folio 420-424.

669. Van de familie T’Serclaes, 1595-1786 en zonder jaar. - Folio 428-434.

670. Van de familie Simon, geboortig uit de Nederlanden, 1711-1754. - Folio 436-441.

671. Van de familie Van der Sluis, geboortig van Heusden, 1288-1629 en zonder jaar. - Folio 442-444.

672. Van de families Van Slijpe en Alvarez y Estrada, 1759-1760 en zonder jaar. - Folio 446.

673. Van de families Snellinck en Moens cum suis, 1384-1757. - Folio 448-450.

674. Van de families De Smedt, Van der Leene, Daelman, Canschuer en Boccart cum suis, 1593 1737 en zonder jaar. - Folio 452-453.

675. Van de familie De Smidt, zonder jaar. - Folio 454-455.

676. Van de familie Van der Smissen, 1583-1742 en zonder jaar. - Folio 456.

677. Van de familie Van Spangen, stammend uit de burggraven van Leiden, 1236-1755 en zonder jaar. - Folio 458-469.

678. Van de familie Spruijt, 1380-1616 en zonder jaar. - Folio 470.

679. Van de familie Van den Steen, geboortig van Dordrecht, 1560-1789 en zonder jaar. - Folio 472-474, 476-478, 480 en 482-483.

680. Van de familie Van Strijen en Van Zevenbergen, 1280-1406 en zonder jaar. - Folio 484.

681. Van de familie Van Staveren, 1599-1702 en zonder jaar. - Folio 486.

682. Van de familie Van den Steene te Tiel, 1663-1773 en zonder jaar. - Folio 488-489.

683. Van de families Stuver, geboortig van Amsterdam, Van Alkemade, Van Zell, De Surmont en Moens cum suis, 1491-1732 en zonder jaar. - Folio 492-494.

684. Van de familie De Suys, 1554-1725 en zonder jaar. - Folio 496-498 en 501-507.

685. Van de familie Van Swieten, geboortig van Holland, 1749-1771 en zonder jaar. - Folio 508.

686. Van de familie Teniers, 1541-1718 en zonder jaar. - Folio 510-511.

687. Van de familie Van Teilingen en Van Naaldwijk, 1211-1444 en zonder jaar. - Folio 512 en 514-515.

688. Van de familie De Thulde, 1372-1702 en zonder jaar. - Folio 516-517.

689. Van de familie Tobias alias Tobin, geboortig van Amsterdam, 1565-1783. - Folio 518-532.

690. Van de familie Trip, 1739. - Folio 534-537.

691. Van de familie Dutry te Zaltbommel, 1789. - Folio 538.

692. Van de familie Van Tuil cum suis, 1330-1577 en zonder jaar. - Folio 540-541.

693. Van de familie (Van) Utenhove, 1248-1530 en zonder jaar. - Folio 542-546 en 548-549.

694. Van de familie Valck o.a. te Utrecht, 1521-1777 en zonder jaar. - Folio 550-552.

695. Van de familie Verheyen o.a. te Maastricht, 1632-1661 en zonder jaar. - Folio 554.

696. Van de familie Van de Velde, 1430-1762 en zonder jaar. - Folio 557 en 561.

697. Van de familie Van Velde, 1671-1751 en zonder jaar. - Folio 559.

698. Van de familie Verhoeven o.a. te Zierikzee, 1396-1781. - Folio 563-564.

699. Van de familie Van Velpe o.a. te St. Truiden, Amsterdam en Den Bosch, 1396-1753 en zonder jaar. - Folio 565-578.

700. Van de familie Verbruggen, 1288-1543 en zonder jaar. - Folio 579-581.

701. Van de familie De Vermeersch of Van der Mersch, 1690-1754. - Folio 583.

702. Van de familie Van Vianen, 1265-1346 en zonder jaar. - Folio 585-586.

703. Van de familie Voet, zonder jaar. - Folio 587.

704. Van de familie De Vos, zonder jaar. - Folio 589-590.

705. Van de familie Vosmeer, 1614-1726. - Folio 591-592.

706. Van de families De Vogeler en Dedel, 1555-1724 en zonder jaar. - Folio 593 en 595.

707. Van de familie Vuchts, 1756-1764 en zonder jaar. - Folio 597.

708. Van de familie Van Waesberghe, zonder jaar. - Folio 599-600.

709. Van de familie De Waroquier, 1241-1787 en zonder jaar. - Folio 601-620.

710. Van de families De Wesele, geboortig van Dordrecht, en Van den Honert, 1572-1722 en zonder jaar. - Folio 621.

711. Van de familie De Wilde o.a. te Sluis, 1421-1764 en zonder jaar. - Folio 622-624 en 626-627.

712. Van de families De Wissenkercke en Maistre, 1353-1717 en zonder jaar. - Folio 628-630.

713. Van de familie De Witte, 1549-1759 en zonder jaar. - Folio 632-634, 636-638 en 640-642.

714. Van de familie De Witt, geboortig van Dordrecht, 1295-1731 en zonder jaar. - Folio 644-647.

715. Van de familie Wittert, 1318-1775 en zonder jaar. - Folio 648-650, 652 en 654-660.

716. Van de familie De Woerden de Heemstede, 1537-1766 en zonder jaar. - Folio 662-663.

717. Van de families De Woestenraeth, Van Wijhe van Echteld, De Lövenich, Von Rolshausen en Von Esch, 1661-1784. - Folio 664-685.

718. Van de familie Van IJsselstein, 1155-1778. - Folio 686-687.

719. Van de familie Van Zeller, geboortig van Nijmegen, 1678-1725 en zonder jaar. - Folio 688.

720. Van de familie Van Zuilen cum suis, 1361-1697 en zonder jaar. - Folio 690 en 692-699.

721. Van de familie Van Zuylen van Nyevelt, 1749-1789. - Folio 700-708.