Bijlage H - Inhoudsopgave van inventarisnummer 45, deel 9

722. Van de familie De Tierlant, geboortig van Den Bosch, 1584-1713 en zonder jaar. - Folio 1-33.

723. Van de familie De Heerma cum suis, 1771 en zonder jaar. - Folio 35-37.

724. Van de families Heereman van Zuydtwyck, Van Vlooswijk en Van Wassenaer van Alkemade cum suis, 1590-1673 en zonder jaar. - Folio 38-40.

725. Van de familie De Limminghe cum suis, 1752-1754 en zonder jaar. - Folio 44.

726. Van de familie Van Bylandt cum suis, 1350-1843 en zonder jaar. - Folio 45-47, 49-51 en 53-55.

727. Van de familie Hoen d’Cartils cum suis, 1749-1771 en zonder jaar. - Folio 57-60.

728. Van de familie De Woestenraedt cum suis, 1769-1770 en zonder jaar. - Folio 61-63.

729. Van de familie De Loen d’Enschede cum suis, 1776 en zonder jaar. - Folio 64-66.

730. Van de familie Van Os, 1341-1660 en zonder jaar. - Folio 68-69.

731. Van de familie Van Achelen cum suis, 1391-1764 en zonder jaar. - Folio 70-76.

732. Van de families De Westenraedt en De Benstenraedt, 1395-1663 en zonder jaar. - Folio 76-91.

733. Van de families Roest van Alkemade en De Cromhout cum suis, 1529-1767 en zonder jaar. - Folio 92-96.

734. Van de familie De Roovere cum suis, 1214-1689(!) en zonder jaar. - Folio 97-98.

735. Van de familie Van Vlierden, zonder jaar. - Folio 99-100.

736. Van de familie Van Dam, geboortig van IJsselstein, 1650-1758 en zonder jaar. - Folio 102-110.

737. Van de familie Van der Stegen, 1330-1693 en zonder jaar. - Folio 111-114.

738. Van de familie Van Cuyk cum suis, 1197-1436 en zonder jaar. - Folio 115-116.

739. Van de families (Pijnssen) Van der Aa, Van der Noot en Van Wassenaer van Obdam cum suis, 1292-1674 en zonder jaar. - Folio 117-121.

740. Van de familie Van de Perre, geboortig van Middelburg, 1599-1632 en zonder jaar. - Folio 124.

741. Van de familie Van Kessel, 1534-1751 en zonder jaar. - Folio 125-143.

742. Van de familie Suys, geboortig van Dordrecht, en de families Van Adrichem, Van Bronkhorst, Van der Does, Van Hardenbroek, Van Hargen, Van Malsen, Van der Mijle en Van Tuyl van Serooskerke, 1437-1664 en zonder jaar. - Folio 144-150.

743. Van de familie Van den Boetzelaer, 1452-1612 en zonder jaar. - Folio 151-153.

744. Van de families Van der Eijck, De Bever en Van der Cammen, zonder jaar. - Folio 154.

745. Van de familie Potter van der Loo, 1470-1515 en zonder jaar. - Folio 155-156.

746. Van de familie De Thulden, 1383-1686 en zonder jaar. - Folio 157-158.

747. Van de familie De Flodorp, 1589-1733 en zonder jaar. - Folio 159-162.

748. Van de families Van Heusden, Van Haamstede en Van Rosendaal, 1303-1619 en zonder jaar. - Folio 163-164.

749. Van de familie Lamberts, 1769 en zonder jaar. - Folio 165.

750. Van de familie De Loen d’Enschede, o.a. gevestigd in Overijssel, 1757 en zonder jaar. - Folio 166-167.

751. Van de families Stier en De la Bistrate, 1699-1778 en zonder jaar. - Folio 168-169.

752. Van de families Van Eersel, geboortig van Breda en Amsterdam, en De la Faille, 1768-1777 en zonder jaar. - Folio 170.

753. Van de familie Van Dam, geboortig van Den Haag, 1416-1598 en zonder jaar. - Folio 171.

754. Van de families Van den Steen en Mackay cum suis, 1633-1773 en zonder jaar. - Folio 172-174.

755. Van de familie Berthout alias Berlaar, Grimbergen, Assche, Duffel en Donckers cum suis 1149-1763 en zonder jaar. - Folio 175-200.

756. Van de familie Hornkens cum suis, zonder jaar. - Folio 200-201.

757. Van de families Van Surmont, Van Erp en De Berlo cum suis, 1584-1759 en zonder jaar. - Folio 202-204.

758. Van de families Van Vlierden en Van der Eijcken, 1333-1742 en zonder jaar. - Folio 205-207.

759. Van de familie Hoen de Cartils, 1338-1471 en zonder jaar. - Folio 208-209.

760. Van de families De Loen de Kemexhe, Van Hamale en Van Loon te Amsterdam, Rotterdam en Delft, 1404-1735 en zonder jaar. - Folio 209-225.

761. Van de families Francken en Van Herlaer cum suis, 1472-1759 en zonder jaar. - Folio 226-230 en 232-248.

762. Van de families Moniot, Briot en De Spontin, 1669-1731 en zonder jaar. - Folio 230-231.

763. Van de families Halling, Beljaerts en Van Beveren cum suis te Dordrecht en Francken te Oosterhout, 1731 en zonder jaar. - Folio 249-253.

764. Van de familie Van Hoensbroek, 1727-1735. - Folio 254-255.

765. Van de families Morrhe te Kampen en Ommen en Kruise, 1518-1760 en zonder jaar. - Folio 256-257.

766. Van de familie De Beijer, 1500-1776 en zonder jaar. - Folio 258-260.

767. Van de families De Mulart en Del Rio cum suis, 1496-1578 en zonder jaar. - Folio 261-264.

768. Van de families Van de Velde, geboortig van Den Bosch, De Villegas, Van Spoelbergh, Beex te Helmond, Eynthouts en De la Bawette, 1210-1785 en zonder jaar. - Folio 265-314.

769. Van de familie De Negri, 1788 en zonder jaar. - Folio 316-317.

770. Van de familie De Surmont, zonder jaar. - Folio 318.

771. Van de familie Van Hardenbroek, 1536-1713 en zonder jaar. - Folio 319.

772. Van de families Van Brederode van Bolsward, geboortig van Vianen, te Amsterdam en Lexmond en in Portugal, De Vlaming van Oudshoorn, Nooms, Van Reede, Van Zeller, Van Asperen van Vuren, Andreoli, Van Holten, Van Renesse van Wulven en Van den Bongard te Wijk bij Duurstede, 1548-1764 en zonder jaar. - Folio 321-401.

773. Van de familie Vijgh cum suis, zonder jaar. - Folio 403.

774. Van de familie Suys cum suis, 1554-1560 en zonder jaar. - Folio 404-407.

775. Van de familie Haghen te Grave, 1754. - Folio 408-411.

776. Van de familie Van Borsele van der Hooge, 1454-1607 en zonder jaar. - Folio 413.

777. Van de families Roever en Boiscot cum suis, 1644 en zonder jaar. - Folio 414-415.

778. Van de familie De Beek, 1068-1142 en zonder jaar. - Folio 417.

779. Van de familie Van Aerssen, 1480-1674 en zonder jaar. - Folio 419-421.

780. Van de families Van Varik, Versijden van Varik en Van Walenburg cum suis, 1471-1716 en zonder jaar. - Folio 422-425.

781. Van de familie Van Dam, 1478-1598 en zonder jaar. - Folio 426-427.

782. Van de familie Van Leefdaal cum suis, 1652-1718. - Folio 428-446.

783. Van de familie Van Cortenbach cum suis, zonder jaar. - Folio 447-448.

784. Van de familie Van Broekhoven cum suis, zonder jaar. - Folio 449.

785. Van de familie Van Heusden en Van der Sluis te Heusden en Doeveren, 1279-1756 en zonder jaar. - Folio 450-456.

786. Van de familie Uten Hove, 1248 en zonder jaar. - Folio 457-459.

787. Van de familie Van Uden, 1307-1526. - Folio 460.

788. Van de familie Van Wijk (van Onsenoord), 1536-1560 en zonder jaar. - Folio 461.

789. Van de familie Uten Wedenhuijse cum suis, 1400 en zonder jaar. - Folio 462.

790. Van de familie Van Wijngaarden, 1327-1545 en zonder jaar. - Folio 463-468.

791. Van de familie Van Etten, 1579-1671 en zonder jaar. - Folio 470.

792. Van de families Van Reiferscheidt, Van Neuenahr en De Lara cum suis, 1345 en zonder jaar. - Folio 470-473.

793. Van de familie Van Waalwijk, 1201-1494 en zonder jaar. - Folio 474.

794. Van de families Raessens, Van de Velde en Aerts cum suis, zonder jaar. - Folio 475-477.

795. Van de familie Van Heusden, Van Drongelen en Spiering, 830-1520 en zonder jaar. - Folio 478-485.

796. Van de familie Van Eck van Pantaleon, 1347-1745 en zonder jaar. - Folio 486-495.

797. Van de families Bacx en Van Duffel cum suis, 1333-1590 en zonder jaar. - Folio 497-501.

798. Van de familie Van Gent, geboortig uit Gelderland, 910-1713 en zonder jaar., opgesteld door (S.J.) van de Velde dit Honselaer, 1717. - Folio 503-506.

799. Van de familie Van Erp, 1192-1555 en zonder jaar. - Folio 508-510.

800. Van de familie Van der Cammen, 1699. - Folio 512.