Bijlage I - Inhoudsopgave van inventarisnummer 45, deel 10

1. Zerk van Joan Gevaerts, 1693, Franciscaner kapel in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 1.

2. Zerk van Willem Norris († 1512) en Katelijne van Halmale († 1508), Antwerpen. - Folio 1 bis.

3. Zerk van Adriaan van Heilwegen, 1693, kathedraal Antwerpen. - Folio 1 ter.

4. Zerk van Adriaan Marselaer († 1550) en Maria van Nispen, Antwerpen. - Folio 1 quater.

5. Epitaaf van Johan van Hamale († 1654) en Margaretha Bacheler († 1681), kapel H. Sacrament in de kathedraal Antwerpen. - Folio 2.

6. Monument van de familie Hamale, 1454, 1592 en 1712, Antwerpen. - Folio 3.

7. Epitaaf van Frans de Raet († 1633) en Margaretha Maes († 1645), parochiekerk St. Joris Antwerpen. - Folio 4.

8. Monument van Nikolaas Pedy († 1723) en Maria Anna Wittert († 1722), koor van St. Joris te Antwerpen. - Folio 5.

N.B. Vergelijk: E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Geschiedenis van het geslacht Wittert (’s-Gravenhage 1914) pagina 446-448.

9. Zerk van Anna de Stoppelare († 1664) en Juan de Hermossa († 1667), kerk van het kasteel Antwerpen. - Folio 6.

10. Zerk van Laurens van den Einde († 1640) en Anna Maes, St. Jacob te Antwerpen. - Folio 7.

11. Zerk van Henrica van Duvenvoorde van Wassenaer, († 1653), St. Jacob te Antwerpen.

N.B. Zie: H.G.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer (Leiden 1903) pagina 162. - Folio 8.

12. Zerk van Johan van Dongelberg, geboortig van Breda, († 1649) en Jacob van Dongelberg († 1693), St. Jacob te Antwerpen. - Folio 9.

13. Zerk van Aleid van Sandvoort († 1535) en Adriana van Chassey, gehuwd met Michiel van Hamale, († 1613), St. Jacob te Antwerpen. - Folio 10.

14. Zerk van Hendrik van de Werve († 1540) en Heilwig van Cuyk († 1570), St. Jacob te Antwerpen. - Folio 11.

15. Epitaaf van Hendrik van Hamale († 1679) en Katharina de Altouna († 1665), Observanten te Antwerpen. - Folio 12.

16. Epitaaf van Jacob Sasbout, geboortig van Delft, († 1630) en Geertruida van Zoutelande († 1631), bij de ongeschoeide karmelieten te Antwerpen. - Folio 13 en 74.

17. Glazen van een niet geïdentificeerde familie, zonder jaar., Antwerpen. - Folio 14.

18. Monument van Frans van Kinschot († 1651) en zijn familie, in St. Goedele te Brussel. - Folio 15 en 202.

19. Epitaaf van Johan Baptist Maes († 1667) in St. Goedele te Brussel. - Folio 16, 199 en 373.

20. Epitaaf van Jan van der Dussen († 1532) en Maria Sauvage († 1551) in St. Goedele te Brussel. - Folio 17 en 198.

21. Zerk van Johanna Heldewier († 1550) in St. Goedele te Brussel. - Folio 18 en 190.

22. Zerk van Margaretha Pleunis († 1601) in St. Goedele te Brussel. - Folio 19 en 192.

23. Epitaaf van Willem van Veen († 1597) en Maria de Coquillet († 1597) in St. Goedele te Brussel. - Folio 20

24. Zerk van Cornelia van Adrichem van Dorp († 1625), weduwe van Jacob Godin, in St. Goedele te Brussel. - Folio 21, 193 en 375.

25. Zerk van Pierre de Breda († 1619) in St. Gery te Brussel, getekend 1727. - Folio 22.

26. Zerk van Jacob de Kempener († 1639) en Johanna Barbara Jarges, kapel te Brussel. - Folio 23.

27. Zerk van Elisabeth de Bloyere († 1621) en Cornelis de Breda († 1620), kapel te Brussel. - Folio 24.

28. Zerk van Joost van Steenwegen († 1630) bij de Franciscanen te Brussel. - Folio 25.

29. Epitaaf van Jacob Taets van Amerongen († 1622) en Cornelia van Drenkwaard bij de minderbroeders te Brussel. - Folio 26 en 207.

30. Epitaaf van Jacob Blijleven († 1620), Geertruida de Kempenere († 1584) en Joost Baptist Blijleven († 1600) bij de klarissen te Brussel; met bijlage over 1657-1658 en zonder jaar., 1721. - Folio 27.

31. Epitaaf van Christina Bertolf († 1640), weduwe Joachim Hoppers, bij de dominicanen te Brussel; met bijlage over 1576-1646 en zonder jaar., zonder jaar. - Folio 28.

32. Memorie van de families Van Berchem en Van de Werve cum suis, 1391-1643 te Antwerpen. - Folio 29-37.

33. Epitaaf van Anna Maria en Anna Tiras († 1623) te ‘Neer Eenbeek’. - Folio 38.

34. Epitaaf van N.N. van Pallandt, zonder jaar., te Randwijk in Holland. - Folio 39.

35. Zerk van Josse van Heetvelde († 1549) en Isabella van der Leene alias Zande († 1559) te Edingen. - Folio 40.

36. Zerk van Maria Jodoca Baert te St. Niklaas, zonder jaar. - Folio 41.

37. Zerk van Dirk van Lynden († 1566), Maria van Elderen, Koenraad van Lynden († 1563) en Caspar van Lynden († 1620). - Folio 42.

38. Zerk van Joris van Lynden († 1592) en Maria de Hemsdyck. - Folio 43.

39. Epitaaf van Maria van Elderen († 1574) en Caspar van Lynden († 1576). - Folio 44.

40. Zerk van Karel van Lynden († 1581). - Folio 45.

41. Epitaaf van Emond van Pallandt en Anna van Lalaing. - Folio 46.

42. Epitafen van Johan van Pallandt en Anna van Culemborg. - Folio 47-48.

43. Epitaaf van (Willem of Arnold) van Egmond. - Folio 49.

44. Epitaaf van Floris van Egmond en Margaretha van Bergen. - Folio 50.

45. Epitaaf van N.N. van Borsele en NN. Van Croy. - Folio 51.

46. Epitaaf van (Walraven) van Brederode en (Margaretha) van Borsele. - Folio 52.

47. Epitaaf van Godschalk van Wijngaarden en Françoise van Reimerswaal. - Folio 53.

48. Epitaaf van Filips de Hornes en Klara van Renesse. - Folio 54 en 86.

49. Memorie betreffende de families Van Broekhoven, Courtois en Breugel, 1557-1663 en zonder jaar., en de kerk van Rumpst. - Folio 55-57.

50. Memorie van de zerk van Andries, dochter van Gijsbert van Bronkhorst, in de St. Gomaruskerk. - Folio 58.

51. Memorie betreffende de families De la Faille en Van der Goes cum suis, 1559-1721, en hun laatste rustplaatsen. - Folio 59-61.

52. Memorie betreffende de familie Van den Einde cum suis, 1610-1694, en hun laatste rustplaatsen in de kerken van St. Jacob, St. Joris en St. Rombouts te Mechelen. - Folio 62.

53. Memorie betreffende de families Gevers en Gevaerts, 1606-1694, en hun laatste rustplaatsen in de kerk van St. Jacob en de kathedraal van Antwerpen. - Folio 63.

54. Memorie betreffende de familie Van Bylandt, 1592-1655, en hun laatste rustplaatsen in de kerk van St. Michiel. - Folio 63.

55. Memorie betreffende de familie Van Eversdijk, 1622-1711, en hun laatste rustplaats bij de Dominicanen. - Folio 63-64.

56. Memorie betreffende de familie Suys, zonder jaar., en hun laatste rustplaats in de kerk van Schelle. - Folio 64 en 74.

57. Memorie betreffende de families Wellens, Van Haeften en Le Cat, 1606-1694, en hun laatste rustplaatsen bij St. Jacob, de kathedraal van Antwerpen en de dominicanen. - Folio 65.

58. Memorie betreffende de families Van Santvoort en Van Hamale, 1500-1679, en hun laatste rustplaatsen bij St. Jacob, St. Gomarus, de kathedraal van Antwerpen en St. André, de kerken van Pulle en Broechem en de observanten. - Folio 66-67.

59. Memorie betreffende de families Van Moens en Van Lith, 1509-1656, en hun laatste rustplaats in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 68-69.

60. Memorie betreffende de families Van Ossem en Van den Leemputten, 1518-1631, en hun laatste rustplaatsen bij St. Joris en de dominicanen. - Folio 70.

61. Memorie betreffende de familie Van de Werve, zonder jaar. - Folio 70.

62. Memorie betreffende de families De Ram en Roose, 1614-1678, en hun laatste rustplaats bij de kartuizers te Lier, in de kathedraal van Antwerpen en bij de observanten. - Folio 70-71.

63. Memorie betreffende de families De Raedt en Maes cum suis, 1525-1673, en hun laatste rustplaatsen bij St. Joris, de kathedraal van Antwerpen en de kerk van Broechem. - Folio 72.

64. Memorie betreffende de families Van Raesvelt, Cocquiel en Van Ranst, 1485-1619, bij de karmelieten, St. Walburg en in de kerk van Mortsel. - Folio 73.

64. Memorie betreffende de families Spruit, à Sickinga en De Clerck, 1599-1650, en hun laatste rustplaatsen bij St. Jacob en de kathedraal van Antwerpen. - Folio 74.

65. Memorie betreffende familie Sweerts, 1545-1695, en hun laatste rustplaatsen in de kathedraal van Antwerpen, bij St. Michiel en St. Joris. - Folio 75.

66. Memorie betreffende de familie Taets, 1549-1704, en hun laatste rustplaatsen bij de augustijnen en de kathedraal van Antwerpen. - Folio 75.

67. Memorie betreffende de familie Van Vlierden cum suis, 1591-1673, en hun laatste rustplaatsen bij St. Jacob en St. Joris. - Folio 76.

68. Memorie betreffende de familiesVan Varik, Wijnant, De Brialmont, Van Wassenaer en Van Pruissen, 1606-1681, en hun laatste rustplaatsen bij St. Pieter te Mechelen en de kathedraal van Antwerpen. - Folio 76-77.

69. Memorie betreffende de families De Wilde en Van der Neesen, 1599-1678, en hun laatste rustplaatsen bij St. Walburg. - Folio 77.

70. Memorie betreffende de families Van IJsendijck en Schoyte, 1326-1712, en hun laatste rustplaatsen bij St. Jacob en St. Gomarus. - Folio 78.

71. Epitaaf van Adriana Voet en Adriana Francisca en Johanna Maria Anselmo, 1652. - Folio 78.

72. Monument van de familie Van Cromstrijen cum suis, 1679-1688 en zonder jaar., in de kapel van St. Norbert in de abdij St. Michiel te Antwerpen. - Folio 79.

73. Epitaaf van Pieter van Catwijck († 1476) in St. Salvator te Antwerpen. - Folio 80.

74. Zerk van Johan Boennaert († 1629), Maria Grielens († 1661), Johan van der Doncq († 1661) en Carola Boennaert in de abdij St. Michiel te Antwerpen. - Folio 81.

75. Zerk van Maria van Wasserras († 1616) in het koor van St. Salvator te Antwerpen. - Folio 82.

76. Zerk van Lieven Heijman en Klara Leijs († 1554) bij de karmelieten te Gent. - Folio 83.

77. Zerk van Jan van den Brande († 1550) en Geertruida de Châtillon alias Stalpert van der Voiele († 1579) te Gent. - Folio 84.

78. Zerk van Gillis van Waesberge († 1677) in de Anna-kapel in de kerk van Geraards-bergen. - Folio 85.

79. Epitaaf van Filips de Hornes, burggraaf van Veurne. - Folio 87.

80. Zerk van Hendrik van Broekhoven († 1604) en Johanna van Weert alias Van der Steghe († 1605), afkomstig van de minderbroederkerk te Den Bosch en thans bij Rogier van Broekhoven te Den Bosch, 1656; met bijlage, 1743. - Folio 88-89.

81. Zerk van W. de Rover in het koor van de abdij Postel, 1307; met bijlage, 1612. - Folio 90.

82. Zerk van Evert van Broekhoven († 1402) in de kerk van Oirschot, 1610, bevestigd door C. Butkens, 1648; met bijlagen, zonder jaar. - Folio 91.

83. Zerk van Hendrik van Hencxtum alias Van Delft († 1527), zijn vrouw, Nikolaas de Raet († 1617), Jan van Delft († 1574), Elisabeth van Broekhoven († 1583) en Nikolaas van Delft († 1586) te Den Bosch; met bijlagen, zonder jaar. - Folio 92.

84. Zerk van Gerard van Broekhoven († 1638) en Katharina Maes te Lier; met bijlage, zonder jaar. - Folio 93, 182 en 226.

85. Zerk van Christiaan van Broekhoven († 1663) en Dorothea de Berti in het koor van de kathedrale kerk van Antwerpen; met bijlagen, 1687 en zonder jaar. - Folio 94.

86. Zerk van Beatrix Duijst van Voorhout († 1615), gehuwd met Sibrand van Alkemade, in de kathedraal van Antwerpen; met bijlagen, 1754. - Folio 95-96.

87. Monument van Filips le Norman († 1569), Frans, zijn zoon († 1605), en Johanna de Salaert bij de dominicanen te Gent; met bijlagen, 1754. - Folio 97.

88. Zerk van Elisabeth Ruigrok van de Werve († 1593), Jan van de Wiele († 1625) en Jacob van de Wiele van de Werve († 1642) in de St. Jacobskerk te Den Haag; met bijlagen, 1755 en zonder jaar. - Folio 98-99.

89. Zerk van Helena Mancia van Mérode († 1618), gehuwd met Karel van Rietwijk, bij de kartuizers te Brussel. - Folio 99.

90. Zerk van Arnold Balthasar de Rijckel († 1728) in het koor van de kerk van Moyland; met bijlagen, 1742. - Folio 100-101.

91. Attestatie door André François Josef Jaerens van het wapen van Adriaan van Breugel, abt van Postel, 1757. - Folio 102.

92. Epitaaf van N.N. van Heijden, zonder jaar. - Folio 103.

93. Rouwbord van N.N. van Brakel in het koor van de kerk van Lexmond, zonder jaar. - Folio 104.

94. Rouwbord van N.N. van der Noot in het koor van de kerk van Lexmond, zonder jaar. - Folio 105.

95. Zerk van Guillam de Calvart († 1633), Katharina de Vulder († 1632) en hun zoon († 1632) in het koor van de minderbroeders te Antwerpen; met bijlagen, 1687 en zonder jaar. - Folio 106.

96. Epitaaf van Filips Ignace Joachim markies de Trazegnies; met memorie van zijn afkomst. - Folio 107.

97. Zerk van Helenus Mansius van Rietwijk († 1654) met Louise de Bernaige († 1686) en Allard Adriaan van Rietwijk († 1694) met Antoinette Maria d’Abselons († 1715) in de Katherijnekerk te Mechelen; met bijlagen, 1737. - Folio 109.

98. Zerk van Pieter Maes († 1608) en Elisabeth van Broekhoven in het klooster van St. Elisabeth en Agnes te Den Bosch. - Folio 110.

99. Rouwborden van Jeanne Katharina de Caverson († 1742) te Brussel en van N.N. van Broekhoven († 1679). - Folio 110.

100. Rouwbord van Rutger Theodoor burggraaf van Flodorp († 1761) in de kerk van Halle. - Folio 111.

101. Epitaaf van Pieter van der Goes († 1576) en Alexandrine Balbani († 1575). - Folio 112.

102. Zerk van Jacob de Sassigny alias Calvart († 1657) en Katharina van der Goes († 1631) in de kerk van St. Jan te Mechelen; met bijlagen, 1737. - Folio 113.

103. Epitaaf van Guillaume Filips van Herzeele en Brigitte de Trazegnies († 1692). - Folio 114.

104. Rouwbord van N.N. van Schoonhoven alias d’Arschot. - Folio 115.

105. Zerk van Barbara van Halmale († 1571) in de Gummaruskerk te Lier. - Folio 116.

106. Rouwbord van N.N. van Hamale († 1746). - Folio 117.

107. Rouwbord van N.N. Bawat († 1612) in de kerk van Basse-Wavre. - Folio 118.

108. Zerk van Frans de Rugeleij († 1652) en Margaretha van Hoogelande bij de domini-canen te Brugge. - Folio 119.

109. Familiegraf De Deckere, 1605-1756. - Folio 120.

110. Glasraam van de familie Van Kinschot bij de dominicanen te Brussel. - Folio 121.

111. Epitaaf van Karel Colins († 1661) en Jeanna de Bourlez († 1665). - Folio 122.

112. Epitaaf van Thomas de Virelles alias De Bourlers († 1605) en Jacqueline de Fanuels († 1641). - Folio 123.

113. Rouwbord van N.N. de Hellin († 1761). - Folio 124.

114. Wapenborden van Johan Hermans (1624) en Thomas Maes (1624) bij de capucijnen te Den Bosch; met bijlage, 1745. - Folio 125-127.

115. Zerk van Thomas Maes († 1625) en Gervasia Graewers († 1618) in de St. Jan te Den Bosch; met bijlage, 1745. - Folio 128-130.

116. Zerk van Laurens van den Einde († 1640) en Anna Maes in St. Jacobskerk te Antwer-pen; met bijlage, 1750. - Folio 131.

117. Wapenbord van (Pieter Maarten de Pape) en (Jeanne Maria) Maes bij de dominicanen te Brussel. - Folio 131.

118. Glasraam van Pieter Maarten de Pape en Jeanne Maria Maes († 1727) te Brussel. - Folio 132.

119. Rouwbord van N.N. de la Torre († 1710) te Brussel. - Folio 133.

120. Epitaaf van Dorothea d’Yvre, abdis, († 1692) in de abdij Vorst. - Folio 135.

121. Zerken van Helena Mancia van Mérode († 1618) bij de kartuizers en van Johan Theodoor Schotte († 1668). - Folio 136-137.

122. Glasvenster van N.N. van Cortenbach te Mechelen; met bijlage, 1605-1695. - Folio 138.

123. Epitaaf van Gregorius del Plano († 1694) en Elisabeth Mencier († 1696). - Folio 139.

124. Memorie van de zerk van Jacob van Ranst († 1599) uit het huis Berthout met Heilwig Lijcoop († 1618) en van Jacob van Ranst († 1621) met Lucia de Houthem († 1613) in de kerk van St. Germanus te Tienen. - Folio 140.

125. Rouwborden van (Karel) de la Bawette († 1739) en (Maria van de Velde) († 1720) in de kerk van Basse-Wavre. - Folio 140.

126. Zerk van Reiner van der Wiele († 1651) in de kathedraal van Antwerpen; met bijlagen, 1754. - Folio 141-142.

127. Kwartieren van Dominicus de Rijckel d’Orbeck, kanunnik van St. Geertrui te Leuven († 1680). - Folio 143.

128. Zerk van Jean Baptist de Steenbergen († 1678) en Isabella de Ruddere († 1693) in de St. Rombout te Mechelen. - Folio 143.

129. Zerk van Edwald de Steenberge († 1495) en Maria de Wijngaert († 1493) in de kerk van Oelegem; met bijlage, 1720. - Folio 144.

130. Zerk van Johan de Mirabella alias Van Halen († 1570) en Elisabeth Schoijte cum suis. - Folio 145.

131. Zerk van Karel Josef François de la Bawette († 1739) en Maria Theresia van de Velde († 1720) in de kerk van Basse-Wavre. - Folio 146.

132. Zerk van Johan Baptist van der Gote en Maria Margaretha van der Velde († 1731) te Brussel; met bijlagen, 1765. - Folio 146.

133. Rouwbord van N.N. Leijniers († 1745) in St. Goedele te Brussel. - Folio 147.

134. Memorie van de zerk van Jacob Jansonius van Amsterdam († 1625), professor in de letteren. - Folio 148.

135. Memorie van de zerk van Frank de Viane († 1693), professor in de theologie te Brussel. - Folio 148.

136. Grafmonument Van Olmen-Steenhuis; met fragment van bijlage, zonder jaar. - Folio 150.

137. Epitaaf van Maria de Boodt († 1544). - Folio 151.

138. Rouwbord van Maria Gasparine van der Gote († 1750) te Brussel. - Folio 151.

139. Rouwborden van N.N. en N.N. († 1750). - Folio 152.

140. Epitaaf van Gerbrecht van Lijnden († 1666). - Folio 153.

141. Memorie van de zerk van Theodorus Franciscus de Berckel en Eleonora Valzolio († 1729). - Folio 154.

142. Zerk van Katelijne van Oppendorp († 1526) in St. Klara te Leuven; met bijlage, zonder jaar. - Folio 154.

143. Epitaaf van Karel de Groote († 1485), Anna de Vileers († 1482) en Maria Coutereau († 1505) bij de kartuizers. - Folio 155.

144. Memorie van de zerk van Jacob van der Buijten († 1717) bij de minderbroeders. - Folio 156.

145. Zerk van Johan Lamant († 1674), Govert à Bocholt († 1676) en Herman Soly, prioren, bij Ruisbroek. - Folio 156.

146. Zerk van Willem van Lummen († 1451), Agnes N.N. († 1418) en Klara van Motten († 1474) cum suis in de kerk van Oudenaarde. - Folio 157.

147. Zerk van Arnold († 1545) en Jacob Bogaert († 1597) te Mechelen; met bijlage, 1693. - Folio 157.

148. Zerk van Willem van Diest († 1610) en Anna van der Eijcken († 1625) met Anton van der Vijvier († 1619), haar zoon, in de kerk van ‘Sint Pieters Leeuw’ bij Brussel. - Folio 158.

149. Epitaaf van Jacob van der Noot († 1637) met Katharina Taye († 1640) en Leonard van der Noot met Isabella Klara van Grave († 1666) en Anna Maria Domalum († 1679), vernieuwd 1695, bij de karmelieten te Brussel. - Folio 159.

150. Zerk van Maria Livina de Lalaing († 1736) bij de begijnen te Brussel. - Folio 160.

151. Glasraam van Johan Willem van Galen in de kerk van Sint-Lambrechts-Woluwe. - Folio 161.

152. Epitaaf van N.N. de Leevre. - Folio 162.

153. Zerk van Christiaan Piermans († 1582) in de Grote kerk van Breda; met bijlagen, 1754. - Folio 164-165.

154. Epitaaf van Boudewijn van Cattenbroek (1454) met Ida van Lokhorst en Hendrik van Cattenbroek (1471) met Geertruida van den Brugge in de kerk van Dilbeek. - Folio 166.

155. Zerk van Nikolaas Baert († 1500) en Anna van den Heedtvelde († 1573); met bijlagen, zonder jaar. - Folio 167.

156. Zerk en rouwborden van Arnout Baert († 1627) en Jeanne des Mares († 1630) in de kerken van St. Jan en St. Rombout te Mechelen; met bijlagen, 1697. - Folio 168-170.

157. Zerk van Herman van Eijnatten († 1503) met Anna Busleijden († 1545) en Elisabeth van Schoonhoven († 1562) en Arnout van Eijnatten († 1613) met Filipote van Schore († 1624) in de kerk van Aarschot; met bijlagen, 1696-1699 en zonder jaar. - Folio 171-174.

158. Epitaaf van N.N. van Berchem (× Reimerswaal). - Folio 175.

159. Zerk van Johan Coman († 1587) en Isabella de Bruxelles († 1581) in St. Rombout te Mechelen. - Folio 176.

160. Gedenkteken van Filips Maes († 1627) cum suis in St. Pieter te Rijssel. - Folio 177.

161. Zerk van Guillaume Asthenet († 1625) en Maria de Lescline († 1619) in de grote kerk van Vilvoorde. - Folio 178.

162. Epitaaf van Sibille Raessen († 1631), Gijsbert van Velde († 1634), Katharina van Velde († 1638) en Katharina Raessen († 1625) in de St. Jan te Den Bosch. - Folio 179.

163. Zerk van N.N. van Velde in de St. Jan te Den Bosch. - Folio 180.

164. Zerk van Jan de Weer Dirk Sweertsz. († 1535) met Heilwig († 1526), Filips Swerius († 1571) en Filips Sweers († 1589) met Maria († 1545) in de kerk van Helmond. - Folio 181.

165. Zerk van Jeronimus van der Noot († 1540) met Maria van Nassau († 1521), Engelbert van der Noot († 1578) met Margaretha van den Dale († 1552) en Katharina van der Noot († 1634) bij de minderbroeders te Brussel. - Folio 183.

166. Zerk van Maria Micaert († 1640) in de abdij ‘Forest’; met bijlage, 1694. - Folio 184.

167. Zerk van Franciscus Sandelijn († 1632) met Klara van den Delft († 1649) cum suis en Jernonimus en Jacob Sandelin in de kerk van Herenthout; met bijlagen, 1657-1696. - Folio 185-186.

168. Zerk van Anna van de Hulst in de kerk van ‘Groot Bijgaarden’. - Folio 187.

169. Zerk van Jacob Pijnssen van der Aa († 1639) en Katharina Francisca de Robiano († 1656) in St. Goedele te Brussel; met bijlagen, 1673-1696. - Folio 188 en 194-195.

170. Epitaaf van Johan van den Velde († 1644) cum suis in St. Goedele te Brussel. - Folio 189.

171. Epitaaf van François Heldewier jr. en Petronella van Hamel, 1612. - Folio 191.

172. Epitaaf van Willem Breugel († 1613) met Maria Coppins († 1640) en Katharina Breugel met Nikolaas de Weerdt in St. Goedele te Brussel. - Folio 196-197.

173. Zerk van Johan de Nobelaer († 1669) in St. Goedele te Brussel. - Folio 200.

174. Zerk van Albert van Steensel († 1650) in St. Goedele te Brussel. - Folio 201.

175. Zerk van Filips de Clerck († 1614) en Machteld van Hooff († 1604) te Brussel. - Folio 203.

176. Zerk van Marcus d’Entieres († 1600) en Katharina de Bentinck († 1607) te Brussel. - Folio 204.

177. Zerk van Joost Anton van der Burch († 1570) en Maria Duyst van Voorhout († 1579) te Brussel. - Folio 205.

178. Epitaaf van François van Bemmel de oude († 1633) en Jacob van Bemmel jr. - Folio 206.

179. Zerk van Aleid van Ranst († 1578) en Nikolaas van Weldamme († 1556) bij de predikheren te Brussel. - Folio 208.

180. Zerk van Engelbert van Ophem († 1566) en Margaretha van Zwieten († 1561) bij de predikheren te Brussel. - Folio 209.

181. Zerk van Johan van Toll († 1659) uit de familie Van Teilingen, en Elisabeth van Nuffel te ‘Ville Neuve’. - Folio 210.

182. Zerk van Matthijs de Vos († 1610) en Jeanne Berckmans († 1641) cum suis bij de Arme Klaren te Brussel. - Folio 211.

183. Zerk van Jeronimus Wouters († 1614). - Folio 212.

184. Zerk van Karel de Bardeloose († 1613) en Jeanne de Hertoghe († 1599) cum suis in St. Michiel te Gent. - Folio 213.

185. Zerk van Anna Romeijns († 1628), weduwe van Samuel Casembroot, in St. Jan te Sluis. - Folio 214.

186. Epitaaf van Adolf de Trompes († 1624) en Adriana Guevarre († 1624) bij de predikheren te Brugge. - Folio 215.

187. Epitaaf van Jacob van der Heede († 1641) bij de Arme Klaren te Ieper. - Folio 216.

188. Zerk van Cornelis de Bye († 1618) met Anna van den Berge († 1639) en Cornelis de Bye († 1633) met Georgia Meeuwels († 1650) cum suis in de kerk van St. Maarten te Kortrijk. - Folio 217.

189. Zerk van Jan Baptist de Bye († 1676) in de kerk van Bredene. - Folio 218.

190. Epitaaf van N.N. de Block in de kerk van Sluis. - Folio 219.

191. Epitaaf van Samuel Casembroot († 1625) in St. Jan te Sluis, 1688. - Folio 220.

192. Epitaaf van de vrouw van Jan Vlaming (de Casembroot) in St. Jan te Sluis. - Folio 221.

193. Epitaaf van Pieter de Vos († 1588) in St. Baaf te Gent. - Folio 222.

194. Zerk van Jacob van Zillebeke alias Taccoen († 1545) en Anna Michiels († 1555) in St. Michiel te Gent. - Folio 223.

195. Zerk van Jan Nikolaasz., ontvanger van Westvlaanderen, († 1571) en Johanna van Courteville († 1573) in de kerk van Kortrijk. - Folio 224.

196. Zerk van Jan van Beringen († 1611) en Françoise Appeltern († 1622) bij St. Katherijne te Brussel. - Folio 225.

197. Epitaaf van Ernestine de Wittham († 1649) in St. Goedele te Brussel; met bijlage, zonder jaar. - Folio 227.

198. Epitaaf van N.N. van der Rijt. - Folio 228.

199. Epitaaf van N.N. Metalle. - Folio 229.

200. Epitaaf van N.N. - Folio 230.

201. Epitaaf van Maximiliaan van der Noot (?) († 1559), weduwe van Filips van der Meere. - Folio 231.

202. Zerk van Andries, dochter van Gijsbert van Bronkhorst, († 1479) in de kerk van St. Al-bert met memorie van haar fundatie, eventueel voor de huisarmen van Lier. - Folio 232.

203. Zerk van Jeronimus van Tuyll van Serooskerke († 1471) en Eleonora Micaut († 1439) in de kerk van Bergen op Zoom. - Folio 233.

204. Epitaaf van N.N. van Bemmel. - Folio 234.

205. Zerk van Gerardine van Haerschotte († 1621). - Folio 235.

206. Zerk van Franciscus Paschalis Cruyce (?) in St. Goedele te Brussel. - Folio 236.

207. Zerk van Jeronimus van Strate († 1553) en Ursula van Etten. - Folio 237.

208. Zerk van Henri de Cotereau († 1613) met Katharina van Hamale († 1622) en Cornelia de Cotereau († 1600). - Folio 238.

209. Zerk van Hendrik van Hamale († 1614) in de kerk van Oelegem. - Folio 239.

210. Zerk van Josina van der Hasselt († 1632) in de kerk van Bazel. - Folio 240.

211. Epitaaf van Jean de Pipenpoy. - Folio 241.

212. Zerk van Hendrik Bauw († 1512). - Folio 242.

213. Zerk van Jan (van Polanen), heer van de Lek en Breda, († 1394), en Maximiliaan en Jan van Mérode. - Folio 243.

214. Zerk van Johan van Laer, prior van ‘Corsendonk’, († 1671). - Folio 244.

215. Epitaaf van N.N. Garrart. - Folio 245.

216. Zerk van Jeanne de Landas († 1675). - Folio 246.

217. Zerk van Maria de Landas († 1657). - Folio 247.

218. Zerk van Klara Leonora Wouters († 1647) te Mechelen. - Folio 248.

219. Zerk van Gerard Bouwens († 1638) en Katharina van der Velden († 1623) in de kerk van het kasteel te Antwerpen. - Folio 249 en 317.

220. Monument van de familie Breugel in St. Joris te Antwerpen. - Folio 250.

221. Monument van Katharina Coene († 1687) en de familie Cocquiel. - Folio 251.

222. Zerk van Maarten Cuijlen († 1655) met Maria Cuijlen († 1655), Pieter de Keizer († 1661) met Maria Cuijlen († 1680) en Maarten Cuijlen jr. († 1667). - Folio 251.

223. Zerk van Jacob van Dongelberg († 1485) met Maria Nackaerts († 1511) en Germanus van Dongelberg cum suis in de St. Germanus te Tienen. - Folio 252.

224. Zerk van Nikolaas († 1616) en Jan Baptist van Etten († 1620) te Lier. - Folio 252.

225. Zerk van Johanna van der Manden († 1650) en Klara van Haaften († 1698), begijnen, cum suis. - Folio 253.

226. Zerk van Elisabeth († 1641) en Ursula Muyntincx († 1661), begijnen, cum suis. - Folio 253.

227. Zerk van Jacob van Boekhout († 1648) met Digna Janssens († 1662) en Pieter van Boekhout met Barbara de Herde († 1712) in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 254.

228. Zerk van Maria de la Flie († 1666) en Maria Margaretha Janssens († 1695) in St. Gomarus te Lier. - Folio 254.

229. Zerk van Adriaan Janssens († 1509) en Katelijne van Hove († 1526) cum suis in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 255.

230. Zerk van Ferdinand van den Einde († 1630) en Susanna de Jode († 1626) cum suis. - Folio 255.

231. Zerk van Frans van Laer († 1634) met Petronella van Gangelt († 1614) en Jan van Gangelt sr. († 1627). - Folio 256.

232. Zerk van Willem Hinckaert († 1578) met Isabella Lopez († 1620) en Pieter Lopez († 1532). - Folio 256.

233. Zerk van Katharina († 1615) en Johanna Moens († 1590?). - Folio 257.

234. Zerk van Johan van der Meeren († 1664) met Fran oise de Ribbecourt († 1635) en Anna van der Pere († 1667) en Nikolaas van der Meeren († 1701) met Maria Boestiet († 1667) en Katharina van Werchter († 1717) in de ‘Borchtkerk’. - Folio 257.

235. Zerk van Maarten van Rossum († 1555) cum suis. - Folio 258.

236. Zerk van Alexander Butkens († 1668) en Charlotte Smidts van Kruiningen († 1649) te Nazareth. - Folio 258.

237. Zerk van Chrisostomus Scholiers († 1617) met Anna Smidts († 1604) en Johan van Leuxens († 1604) met Sara Scholiers († 1645). - Folio 259.

238. Zerk van N.N. Stoppelare († 1663). - Folio 259.

239. Monument van Nikolaas Pedy en Anna Maria Wittert cum suis. - Folio 260.

N.B. Zie: E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Geschiedenis van het geslacht Wittert (Den Haag 1914) pagina 446-447.

240. Zerk van Hendrik van Wachtendonk († 1529) in St. Gomarus te Lier. - Folio 260.

241. Zerk van Isabella van Wijk, begijn, († 1696. - Folio 261.

242. Zerk van Johanna († 1638) en Anna de Haze († 1664) en Anna de Witte († 1675). - Folio 261.

243. Zerk van Maria Simons († 1683) en Willem de Winter († 1680). - Folio 262.

244. Memorie van Evert Bacx († 1579) in St. Salvator te Antwerpen. - Folio 262.

245. Memorie van Benedictus Blommaert, abt († 1669) in St. Salvator te Antwerpen. - Folio 263.

246. Zerk van Karel Gevarts, deken, († 1654) in St. Gomarus te Lier. - Folio 264-265.

247. Zerk van Johan van IJsendijck († 1551) in St. Gomarus te Lier. - Folio 266.

248. Genealogie van de familie Van der Meere over 1372-1722 en zonder jaar. - Folio 267-279.

249. Zerk van Edwald van Steenbergen († 1491) en Maria de Wijngaard († 1493). - Folio 280.

250. Epitaaf van N.N. Roose. - Folio 281.

251. Zerk van Jan Westfaling, schout van Geertruidenberg, († 1397), Maike Gotinia († 1391) en Barbara van Bylandt († 1398); met bijlagen, 1671. - Folio 282.

252. Epitaaf van Eugène François van der Dussen van Kestergat; met bijlage. 1532-1681 en zonder jaar. - Folio 283.

253. Zerk van Hendrik Moens († 1596) en Anna Snellincx († 1594) cum suis in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 284.

254. Zerk van Maarten van Papenbroeck († 1615) en Margaretha Luijcx († 1606) in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 285.

255. Zerk van Katharina Romeins († 1622) in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 286.

256. Zerk van Salomo Cock († 1652) met Sara Leerse († 1658) en Steven Cambier († 1710) met Maria Cornelia Cock te Antwerpen. - Folio 287.

257. Zerk van Beatrix Duyst van Voorhout († 1615), gehuwd met Sibrand van Alkemade, in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 288.

258. Zerk van Christiaan van Broeckhoven († 1663) en Dorothea de Berti in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 289.

259. Epitaaf van Gerard van Gerwen. - Folio 290.

260. Zerk van Thomas Betten († 1597) en Barbara Janssens († 1599). - Folio 291.

261. Zerk van Adriaan van den Daele († 1579) met Elisabeth Kesseler († 1605) en Filips van Lier († 1625) met Elisabeth van den Daele († 1641). - Folio 292.

262. Epitaaf van Jan van Delft († 1626) en Karel van Vlierden († 1673). - Folio 293.

263. Monument van Ferdinand Ximenez Pereta († 1600) en Anna Lopez († 1600) cum suis in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 294.

264. Zerk van Silvester Pardo († 1605) in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 295.

265. Zerk van Filips de Pottere († 1617), Sara de Nollet († 1635), Magdalena de Pottere († 1628) en Thomas de Pottere († 1663). - Folio 297.

266. Monument van Frans de Breuseghem († 1687) en Anna de Pottere († 1668) cum suis. - Folio 298.

267. Monument van Gillis de Mont alias Brialmont († 1668) en Barbara van Wijk († 1681) cum suis in de kathedraal van Antwerpen. - Folio 299.

268. Zerk van Cornelis Adriaansen van Duiveland, heer in Vosmeer, († 1544) en Agnes Verpoorten († 1554) en Gerard Adriaansen, heer in Vosmeer, († 1606). - Folio 300.

269. Zerk van Wijnand Kettenis († 1664), Klara van Wijk († 1626) en Anna Ruye († 1681). - Folio 301.

270. Zerk van Ambrosius a Marienbergha († 1606) en Anna Boon († 1615) in St. Andries te Antwerpen. - Folio 302.

271. Zerk van Paschasius de Deckere († 1605) met Christina Boot († 1623) en Pieter de Deckere († 1667) met Cornelia Houtappel († 1662) in St. Andries te Antwerpen. - Folio 303.

272. Epitaaf van Johan de Pape († 1611) en Hubertina Baert cum suis te Antwerpen. - Folio 304.

273. Zerk van Willem Draeck († 1570) en Maria Terlincy alias de la Rintere in St. Joris te Antwerpen. - Folio 305.

274. Zerk van Barbara Isabella barones van der Boyen de Maeken († 1720) bij de minderbroeders te Antwerpen. - Folio 306.

275. Zerk van Maria de la Torre († 1667), weduwe van Arnout du Bosch, heer in Middelharnis, en Johan de Hornes († 1596) in St. Joris te Antwerpen. - Folio 307.

276. Zerk van Thomas Sandijs († 1690), Maria van Egmond († 1711) en Katharina van Egmond († 1691) in St. Joris te Antwerpen. - Folio 309.

277. Zerk van Pieter van der Goes († 1560) en Alexandrine Balbani († 1615) cum suis in St. Joris te Antwerpen; met aantekening 1559. - Folio 310.

N.B. Vergelijk nummer 101.

278. Zerk van Anna van Gemert († 1651) en Dimpna van Hove († 1620) bij de annunciaten te Antwerpen. - Folio 312.

279. Zerk van Alonso Fernandes Borallo († 1713) en Livina de Glimes alias Cool († 1711) cum suis in de kerk van het kasteel van Antwerpen. - Folio 313.

280. Zerk van Hendrik van Persijn († 1607) bij de minderbroeders te Antwerpen. - Folio 314.

281. Zerk van Jan van Schoonhoven († 1598) en Barbara van der Elst († 1581) bij de minderbroeders te Antwerpen. - Folio 315.

282. Epitaaf van Balthasar van Vlierden († 1591) en Katharina van Delft († 1593) cum suis in St. Joris te Antwerpen. - Folio 316.

283. Zerk van Adriaan de Witte († 1616) en Margaretha van der Heerstruete († 1633) te Antwerpen. - Folio 318.

284. Zerk van Reiner van de Wiele († 1651) in St. Andries te Antwerpen. - Folio 319.

285. Zerk van Cornelis van Spangen († 1559) in de priorij St. Margarethadal te Antwerpen. - Folio 320.

286. Zerken van Margaretha († 1670), Katharina († 1659) en Antoinette d’Oultremont († 1666) in de kerken van Moustier en Andenne. - Folio 321.

287. Zerk van Elisabeth van Duvenvoorde van Warmond († 1647) in de kerk van Nijvel. - Folio 323.

288. Zerk van Claudine Suys, gehuwd met Jean van Wachtendonk, in St. Jan te Mechelen. - Folio 325.

289. Epitaaf van N.N. van de Wijngaerde. - Folio 327.

290. Epitaaf van N.N. uter Wijck. - Folio 329.

291. Epitaaf van N.N. Chastellet. - Folio 331.

292. Epitaaf van Jean de Gevare († 1589) en Esther Tacquet in de kerk van St. Quentin. - Folio 333.

293. Epitaaf van N.N. Baert, 1678, in St. Rombout te Mechelen. - Folio 335.

N.B. Vergelijk nummer 156.

294. Epitaaf van N.N. van Etten, 1669, in OLV. te Mechelen. - Folio 337.

295. Epitaaf van N.N. van Roon, 1691, bij de observanten te Mechelen. - Folio 339.

296. Zerk van Porus des Mares († 1586) en Johanna van Anderlecht († 1598) in St. Jan te Mechelen. - Folio 341.

297. Epitafen van de families Baert en de Mares in St. Jan te Mechelen. - Folio 343.

298. Epitaaf van N.N. van Erpe, 1693, in St. Jan te Mechelen. - Folio 345.

299. Epitaaf van Filips van Erpe († 1642) en Françoise Stauwis († 1631) in St. Jan te Mechelen. - Folio 347 en 349.

300. Zerk van François van Zuilen en Anna de Montmorency († 1596) in de kerk van Laarne. - Folio 351.

301. Kwartieren van Karel van Zuilen en Gislaine d’Estournel in een glasvenster van de kerk van Laarne. - Folio 352.

302. Zerk van Pieter van Gistel en Katelijne van Royen († 1608) in St. Jan te Gent. - Folio 353.

303. Epitaaf van N.N. Damas te Gent. - Folio 354.

304. Zerk van Gijsbert van Cassele en Gerarda del Castillo († 1626) te Gent. - Folio 355.

305. Zerk van Daniel de Stoppelare († 1539) te Gent. - Folio 356.

306. Zerk van Adriaan van Rijbeke en Josina de Stoppelare († 1571) bij de predikheren te Gent. - Folio 357.

307. Zerk van Jan de Stoppelare en Margaretha van Camere († 1511) in St. Pieter bij Gent. - Folio 358.

308. Kwartieren van Jan de Stoppelare en Ivanna van Triest in een glasvenster te Mariakerke bij Gent. - Folio 359.

309. Zerk van Jacob d’Ysenbart († 1621) en Maria van Huulckelghem in St. Maarten te Ath. - Folio 364.

310. Zerk van Pieter van der Haeghen († 1618) en Maria de Meijere († 1620) in St. Jacob te Gent. - Folio 365.

311. Zerk van Pieter de Glimes alias Cool († 1641) in St. Salvator te Gent. - Folio 366.

312. Zerk van Lancelot van Royen en Jacqueline Vilain († 1615) in de kerk van Dender-monde. - Folio 367.

313. Epitaaf van N.N. van Bronkhorst in St. Jacob te Gent. - Folio 368.

314. Zerk van Pieter van Waesberghe († 1615) cum suis in de kerk van Geeraerdsbergen. - Folio 369.

315. Epitaaf van N.N. Sandelijn in de kerk van Destelbergen bij Gent. - Folio 370.

316. Epitaaf van N.N. van Vilsteren. - Folio 371.

317. Zerk van Françoise Therèse d’Amya († 1651) cum suis in de kerk van Marche bij Edingen. - Folio 371.

318. Zerk van Filips van der Dussen († 1623) en Jeanne de Hoston in de kerk van Marche bij Edingen. - Folio 372.

319. Zerk van Jacob Godin († 1559) en Françoise Lettin cum suis in St. Rombout te Mechelen. - Folio 374.

320. Zerk van Willem van Bronkhorst en Maria de Walusel (!) in St. Jacob te Gent. - Folio 375.

321. Genealogie van de familie Van Woerden d’Heemstede over 1537-1699, zonder jaar.; met bijlagen, 1766. - Folio 376-378.

322. Attestatie betreffende de adeldom van de familie De Huybert, 1769. - Folio 380.

323. Attestatie betreffende de adeldom van de familie D’Oyenbrugge, 1769. - Folio 382.

324. Zerk van Adriana Voet cum suis. - Folio 384.

325. Zerk van Pieter van Katwijk († 1476). - Folio 386-387.

326. Zerk van Maria de Wasserras († 1616) in St. Salvator te Antwerpen. - Folio 388.

327. Zerk van Johan Boennaert († 1629) en Maria Grielens († 1661) cum suis in St. Michiel te Antwerpen. - Folio 388.

328. Monument van Agatha Cornelia van Cromstrijen († 1679) cum suis. - Folio 389.

329. Memorie van de Chambre betreffende erkenning van de adeldom van de familie Diert, 1782-1783. - Folio 390-392.

330. Kwartierwapens van N.N. Snoeckaert en N.N. van Rhenoy. - Folio 393.