Krijgsmachtemblemen

Op 14 september 1949 heeft de minister de Hoge Raad van Adel verzocht om hem te adviseren over de samenstelling van emblemen voor oorlogsschepen en diensten aan de wal. Vanaf toen heeft de Raad regelmatig advies uitgebracht over emblemen voor diensten van alle krijgsmachtonderdelen.

Militaire emblemen en de heraldiek

Als onderscheidingsteken verschilt een militair embleem hoofdzakelijk van een heraldisch wapen door de vorm van het schild. Voorts zijn andere regels van toepassing op de invulling en omlijsting van het schild.

Emblemen Koninklijke Marine

Bij beschikking van de minister van Marine van 15 juni 1949, nummer 175129, werd het scheepsembleem ingevoerd. Het scheepsembleem bestaat uit een rond schild met daarop figuren die in verband staat met de naam, daden of verrichtingen van de eenheid, van haar naamvoorganger of naamgever. In het laatste geval kan dat het familiewapen van deze naamgever zijn.

Ook voor de bekroning en omlijsting van het schild bestaan specifieke voorschriften, terwijl een devies mag worden toegevoegd, bij voorkeur in het Nederlands.