Secretarie

De Secretarie is het ambtelijk bureau van de Hoge Raad van Adel en is gevestigd in Den Haag. Aan het hoofd ervan staat de secretaris.

Taken

Secretaris en medewerkers ondersteunen de Hoge Raad van Adel in zijn werkzaamheden en bereiden de adviezen van de Raad voor.

Collecties

De Secretarie beheert ook de collecties van de Hoge Raad van Adel. Ze heeft een studiezaal waar historici en andere belangstellenden onderzoek kunnen doen in archieven, bibliotheek en verzamelingen van de Raad.