Taken

De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek.

De Raad adviseert:

  • de minister van Algemene Zaken over naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden van het koninklijk huis, het Rijkswapen en de Nederlandse vlag;
  • de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over adelszaken en de samenstelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen;
  • de minister van Justitie over verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke geslachten of van heerlijkheden betrokken zijn;
  • de minister van Defensie over ontwerpen van emblemen en medailles van de krijgsmachtsonderdelen.

De Hoge Raad van Adel is gevestigd in Den Haag. De samenstelling en bevoegdheid van de Raad zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 1994.