Adel

Onder adel verstaan we een groep van mensen die behoren tot een oorspronkelijk bevoorrechte, in historische zin eerste maatschappelijke stand: de stand der edelen.

Adeldom is nauw verbonden met een regerend vorstenhuis en heeft een erfelijke status. De huidige Nederlandse adel is in 1814 gevormd, maar de geschiedenis van de adel in Nederland is veel ouder.