Informatie voor leden van de Nederlandse adel

Leden van de Nederlandse adel zijn volgens artikel 20 van de Instructie van de Hoge Raad van Adel van 24 juni 1814 verplicht om geboorten, huwelijken en overlijdens in hun familie aan de Hoge Raad van Adel mee te delen.

Daarvoor is het nodig om een volledig en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte aan de Hoge Raad van Adel toe te zenden. Het afschrift van de burgerlijke-standsakte wordt na inschrijving als bewijsstuk in het archief van de Raad bewaard.

Buitenlandse akten

De toezending van volledige en gewaarmerkte afschriften is vooral van belang als een akte in het buitenland is opgemaakt. De Hoge Raad van Adel heeft namelijk ambtshalve geen toegang tot die akten.

Wel kunt u buitenlandse akten laten inschrijven in Nederland. Dat kan bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Van elke akte die de afdeling inschrijft ontvangt de Hoge Raad van Adel ambtshalve een afschrift.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de Gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag, telefoon 14 070 (vanuit het buitenland: +31 70 353 30 00).

Verklaring van inschrijving in het filiatieregister

De secretaris van de Hoge Raad van Adel geeft aan betrokkene desgewenst een verklaring van inschrijving af. Een dergelijk bewijs is bijvoorbeeld nodig om toegelaten te kunnen worden tot één van de ridderschappen of ridderlijke orden.