Algemene handschriftencollectie

De algemene handschriftencollectie van de Hoge Raad van Adel vormt het restant van wat ooit als de collectie ‘paars’ bekend stond en waartoe ook grotere en kleinere familiearchieven en gedeponeerde archivalia van voorzitters en leden van de Raad behoorden.

Tot de collectie behoren oude handschriftgenealogieën, wapenboeken, registers met genealogische aantekeningen, adelsdiploma's, afschriften met betrekking tot afzonderlijke families, memories, opstellen, gelegenheidsgedichten, brieven.

Een deel  van de collectie is oud Raadsbezit, een deel is verkregen door aankoop of schenking.