Inventaris van de algemene handschriftencollectie

1. Genealogie van de familie Van Wassenaer over 170 v.Chr.-1534 door Daniel François Hagens, 1659-1660 en zonder jaar; met bijlagen, 1083-1658. - 1 deel
N.B. Herkomst: I. Unico Willem van Wassenaer, 1764; II. Catalogus der Adels-Bibliotheek van het Departement van Justitie (’s-Gravenhage 1873) 177.

2. Wapenboek van Noord-Nederlandse families, alfabetisch gerangschikt, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 4; op het plat: 68d, afd. III.

3. Staat van afstammelingen van Walram graaf van Nassau over 1294-1555, zonder jaar. - 1 stuk

4. Genealogische aantekeningen betreffende bezitters van hofsteden en kastelen in Gulik, Kleef, Berg en Mark, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Herkomst: Rijksarchief Utrecht (ten onrechte als collectie Booth, nummer 5); zie: archief van de Hoge Raad van Adel, notulen 1882, nummer 21/5), op de plakker: 87.

5. Genealogie van de familie Van Oudshoorn ook in vrouwelijke lijn over 1321-1745, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 deel

6. Wapenboek van Noord-Nederlandse families, alfabetisch gerangschikt, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Schenking mw. E.A.H. Kielstra-Bosch van Rosenthal, 1968, uit de nalatenschap van haar moeder mw. T.M. Bosch van Rosenthal-Geertsema.

7. Staten van afstammelingen van Rorik over 864-1931, zonder jaar; met index. 1 deel
N.B. Aankoop Antiquariaat A.G. van der Steur, Haarlem 1995, catalogus 16, nummer 1768.

8. Genealogie van de familie Van Rietwijk ook in vrouwelijke lijn over 1203-1693, aangevuld door Adriaan van Rietwijk, zonder jaar; op perkament. - 1 katern

9. Genealogie van de familie Van Winsen over 1130-1620, opgesteld door Ludwig Alexandre van Weleveld (1799-1853), zonder jaar; met bijlagen, zonder jaar. - 1 deel
Zie ook collectie R.A. van, inv.nr. 7.

10. Kwartierstaten van leden van de familie Quarles van Ufford en aanverwanten over 1520-1853, zonder jaar; met lijst. - 1 pak

11. Diverse tekeningen en (ingekleurde gravures) van wapens, zonder jaar. - 1 omslag

12. Genealogie van de familie Van der Capellen over 1300-1809, zonder jaar. - 2 stukken
N.B. Plakker: 134; Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 197.

13. Registers van namen en wapens van leden van de Ridderschap van Holland over 1568-1840, zonder jaar; met alfabetische indexen. - 3 delen en 3 katernen
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) IV, 38 (rijke band; met uitgeknipte en ingeplakte handtekeningen en zegels; waterschade); exemplaar afkomstig van ’s Ryks Archief. Bijna identiek exemplaar in het Nationaal Archief, archief familie Van Wassenaer van Catwijck, aanw. 1891, nummer 28, XIXa, nummer 22.

14-18. Genealogische aantekeningen van J.C. de Blocquerij e.a., 1841, 1868 en zonder jaar. - 5 delen en 1 omslag

 • 14. Voorouders van Anna Henriette van de Blocquerij, gehuwd met Abraham van Hogenhoek, over 1575-1795; afschrift, 1841. - 1 deel
 • 15. Genealogie De Vicq, ook in vrouwelijke lijn, over 1280-1851, zonder jaar. - 1 deel
 • 16. Genealogie Kerslandt Prins, ook in vrouwelijke lijn over 1498-1831, zonder jaar; met alfabetische indexen. - 1 deel
 • 17. Genealogieën Clifford en Teding van Berkhout, ook in vrouwelijke lijn over 1200-1881, met alfabetische index. - 1 deel en 1 omslag
 • 18. Wapenboek Noord-Nederlandse families, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 deel

19. Genealogie van de familie Van Ittersum van den Oosterhof over 1590-1882 (1883), opgesteld door Adolph Marius Karel Wolphgang baron van Ittersum (1833-1904),
1882. - 1 deel

20. Register van namen en wapens van leden van de Ridderschap van Utrecht 1582-1795. - 2 delen in 1 band

21. Registers van namen en wapens van de leden van de Ridderschappen van Utrecht, Holland en Noord-Holland over 1582-1843 meestal van de hand van jonkheer J.W. van Sypesteyn (1816-1866), zonder jaar. - 1 band en 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) IV, 35; dorsal: 37. Tweede exemplaar van R.J.W.F. van Hoevëll tot Nijenhuis, archief van de Hoge Raad van Adel, notulen . 1894, nummer 58.

22. Genealogie van de familie Van Reede over 1170-1805, zonder jaar. - 1 deel

23. Tekeningen en kopergravures van zegels van bisschoppen en kerkelijke functionarissen van Utrecht, van graven van Holland, graven (hertogen) van Gelre e.a. over 1127-1671 door Pieter Bondam (1727-1800), zonder jaar; met lijsten van de functionarissen. - 1 pak
N.B. Enkele kopieën naar D. van Atteveld Jzn., 1698; zegelgravures uit het bezit van C. Booth (1605-1678). Ex Musschenbroek, nummers 347&348.

24. Memorie betreffende de graven van Kleef, de heren van Teisterbant, Heusden en Altena en de familie Spiering over 638-1615 van de hand van Augustinus Oswald S.I.S., 1638; met bijlage, 1906. - 1 deel
N.B. Aankoop van C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oye, 1991.

25. Wapenboek van veelal Noord-Nederlandse families, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 deel
N.B. Herkomst: I. mr. Jacob van Dam van Noordeloos; II. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 84e. Geplakt: nummer 44.

26. Stukken betreffende de aanvraag door mr. W.M. van Lanschot van adeldom, 1585-1927 [20ste-eeuws] 1 pak

27. Genealogieën van de families Von Aussen, Van Panhuys en Von Huyssen over 1396-1847, zonder jaar; fotokopieën. - 1 deel
N.B. Via dr. W.F. Leemans uit het familiearchief bij jonkheer mr. E.L.W.C. van Panhuys te Warmond, 1986.

28-30. Wapenboeken, voornamelijk van Franse families, door onder andere P.P. Dubuisson, 1757, afschriften. - 3 katernen en 1 omslag
N.B. Herkomst: Gemeentearchief Schiedam, collectie Van der Poest Clement, 1983.

31. Tekeningen van wapens van de koningen van Portugal en hun verwanten over 1640-1744. - 1 omslag
N.B. Herkomst: Gemeentearchief Schiedam, collectie Van der Poest Clement, 1983.

32. Wapenboek van Noord- en Zuid-Nederlandse steden en families, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Opgeplakt nummer: 48; Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 84c; oud nummer op binnenflap: ‘N.151B’; achterflap: liber canonicorum regularium in Traiecto [15de-eeuws].

33. Lijst van adelsverleningen door koning Boudewijn van België over 1951-1960, zonder jaar; getypt. - 1 deel
N.B. Tweede exemplaar in de bibliotheek.

34. Tekeningen van het wapen van de familie Van Boetzelaer en van hun kwartierwapens, zonder jaar; met genealogische aantekeningen betreffende de familie over 1566-1768, zonder jaar. - 1 katern en 1 stuk
N.B. Zelfde hand als handschrift nummer 13?

35. Genealogieën van de heren van Arkel vanaf Troje-1459 en van de heren van Heusden over 858-1380; gebonden in fragment van een 15de-eeuws juridisch traktaat, zonder jaar. - 1 deel
Herkomst : collectie Van Hardenbroek (1897). Iets andere tekst dan Van Spaen 24 en Chambre Héraldique 41. Binnenkaft voorzijde: ‘Jan van der Vecht’.

36. Memories betreffende adellijke families uit de Noordelijke Nederlanden over 1126 1540; vertaald door M. de Swaef, 1668, [19de-eeuws]; alfabetisch gerangschikt. - 1 deel (losgeraakt)
N.B. Aankoop Antiquariaat A.G. van der Steur, 1997, catalogus 18, nummer 2823.

37. Genealogie van de familie Van Rossum over 1118-1738; met tekeningen van wapens van Noord-Nederlandse families en steden, zonder jaar. [18de-eeuws] - 1 deel
N.B. Aankoop van Alfa Antiquarian Booksellers te Grave, 2000.

38. Register van namen en wapens van twintig gouverneurs van Bergen op Zoom over 1576-1696 door Thomas de Rouck en Cornelis van Stapele, 1698. - 1 katern
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 84b.

39. Wapenboek van Noord- en Zuid-Nederlandse families, zonder jaar; met fragment van een alfabetische index. - 1 omslag
N.B. Bladzijden genummerd 1-72.

40. Memorie uit het brievenboek van Filips van Leefdaal betreffende aanzienlijke families, afschrift, zonder jaar. - 1 omslag

41. Tekeningen van wapens van Noord- en Zuid-Nederlandse families en uit het Duitse rijk, gearceerd, zonder jaar. 1 omslag

42. Wapenboek van de ridders, gesneuveld met Willem IV in Friesland in 1345; uittreksel, 1651, van een kroniek betreffende het geslacht Oem uit 1409. 1 katern
N.B. Op plakker: 93; op flap: nummer 84. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 84; afd. III.

43. Wapenboek van leden van het geslacht Van Nassau en andere vorstelijke families in het Duitse rijk, 1657 en zonder jaar. - 1 katern
N.B. Op plakker: 111. Ingeschoven papiertje mogelijk van Joris Sijen; op laatste beschreven bladzijde: ‘Deze 15 quartieren getrocken uijt de Grote kerck in den Hagen den 12 Maij 1657’ (Pieter van Brederode van Wieringen?).

44. Kwartierstaten met wapens van vorstelijke geslachten, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Bladzijden genummerd ’27-29’ en ‘102-106’.

45. Aantekeningen, onder andere betreffende huizen in Zeeland (naar M. Smallegange), zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Met enkele wapens in kleur. Vergelijk voor het handschrift: collectie W.A. Beelaerts van Blokland, inv. nummer 30.

46. Genealogieën van vorstelijke families over 68-1611, 1612 en zonder jaar. - 1 pak
N.B. Oud bezit Hoge Raad van Adel (stempel).

47. ‘Over here goederen’, verhandeling van Schrassert (?) betreffende het leenrecht, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) IV, 9. Titel in kapitaalletters op de rug.

48. Stukken betreffende een geschil tussen Onno Zwier van Haren en zijn dochters c.s., 1761-1763, merendeels drukwerk in een band. - 1 pak
N.B. Op perkamenten omslag: ‘Register H, door P. Kiggelaer (procureur), 1715’.

49-51. Registers van de ridderschappen van Gelre over 1582-1765, door Jacobus van Vleuten, 1764, met kwartierstaten. - 3 delen
N.B. Herkomst: mr. Jacob van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1860. Catalogus Departement van Justitie (1873) IV, 35b, 35c en 35a. Dorsaal: 17.

 • 49. Kwartier Nijmegen. - 1 deel
 • 50. Kwartier Veluwe. - 1 deel
 • 51. Graafschap Zutphen. - 1 deel

52. Aantekeningen betreffende Noord-Nederlandse families door Theodorus Morren (1867-1920), alfabetisch gerangschikt, zonder jaar. 1 pak

53. Oorkonden en aantekeningen betreffende de familie De Vos van Steenwijk, 1230 1601; afschriften, zonder jaar. - 1 pak

54. Memorie betreffende de familie Van Wassenaer door Willem Frederik Hendrik van Wassenaer (1752-1799), zonder jaar; met bijlagen, 1248-1777; met memories betreffende de familie Roest van Alkemade en hun verwantschap met de familie Van Wassenaer, van een andere hand, zonder jaar. - 1 omslag

55. Lijsten van Amsterdamse vroedschapsleden over 1333-1615, met enkele wapens, zonder jaar. - 2 stukken

56. Staten van kwartieren en familie van leden van de regering van Haarlem over 1493 1757, zonder jaar. - 1 pak

57. Memorie betreffende de Hollandse adel, zonder jaar. - 1 katern

58. Voorstel tot instelling van de Commissie tot herstel van de adel door Dirk van Boetzelaer, 1809. - 1 stuk
N.B. Op omslag; 31.

59. Register van namen en wapens van leden van de regering van Haarlem over 1587-1787 door Pieter Velsen, 1746 en zonder jaar; met alfabetische indexen. - 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 28; dorsaal: 28. Waterschade.

60. Aantekeningen betreffende het landrecht van Overijssel, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Dorso: 209. Stempel op titelblad van de (super?) houtvester van Holland.

61. Register van namen van leden van de regering van Amsterdam, Delft, Dordrecht, Haarlem, Leiden, Rotterdam en Utrecht over 1479-1768, zonder jaar. - 1 deel

62. Beschrijving van de begrafenis van stadhouder Willem IV en andere stadhouders, 1752 en zonder jaar; met memories. - 1 deel

63. Verhandeling betreffende diverse ridderorden, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) IV, 49e. Plakker: 50.

64. Staat van de adel van Portugal onder koning Juan VI over 1820-1826, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Aankoop Antiquariaat Gijsbers en Van Loon, Arnhem 1990.

65. Lijst van namen van leden van de ridderschap van Nijmegen over 1587-1791; met bijlagen, 1593-1797. - 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) IV, 40. Plakker: 163; dorsaal: 40.

66. Wapenboekje van families in Duitsland, Holland, Frankrijk en Vlaanderen, zonder jaar; met recepten en aantekeningen van gebeurtenissen in Delft en elders over 1315-1513. - 1 deel
N.B. Geruild met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Afkomstig uit Münster (lit.: Sibbe 1944). Gebonden in een goederenlijst mogelijk van het kapittel van St. Marie op het Hof in Den Haag (een palimpsest). Zie: E.J. Wolleswinkel, ‘Het Niederländische Wappenbuch uit Münster, ruilobject uit de Tweede Wereldoorlog’, in: De Nederlandsche Leeuw 126 (2009).

67-79. Kwartierstaten van Noord-Nederlandse families naar hun rouwborden of zerken over 1486-1809, zonder jaar; met alfabetische indexen. - 13 delen
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 165b; dorsaal: 165b/2-12, 14 en 20.

80-82. Anonieme adellijke familiewapens uit een onbekende register - 3 pakken
N.B. Mogelijk van de hand van R.A. van Höevell.

83. Staat van grafschriften en wapens in kerken van Breda door Jan Elias George Backer van Leuven, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 83b; Plakker: 137; flap: no. 83b, afd.

84. Genealogische en heraldische aantekeningen betreffende Amsterdamse families, gevonden bij baron d’Ablaing van Giessenburg, 1840. - 4 stukken
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 212c; Plakker: 142.

85. Memorie betreffende Alkmaar door Sierk Sierksma, notaris, naar het stedeboek van Blaauw, 1652; met afschrift, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) I, 179a; plakker: 150; flap: I no. 179a; binnen: 179a (180 doorgehaald); no. XXIII.

86. Wapenboek van steden en dorpen in de Noordelijke Nederlanden, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 80a; flap: 154; binnen, 80b.

87. Wapenboek van Gelderse families, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 katern
N.B. Oud Raadsbezit.

88. Genealogische aantekeningen betreffende Noord-Nederlandse families door jonkheer Theodorus Helenus Franciscus van Riemsdijk (1848-1923), alfabetisch gerangschikt. - 1 omslag

89. Alfabetische index van genealogieën in het archief van de provincie Utrecht, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 165d.

90. Lijsten van ridderschappen van het kwartier Nijmegen over 1587-1769; vervolgd door W.A. van Spaen tot 1792. - 1 omslag
N.B. Plakker: 74.

91. Uittreksels uit Noord-Nederlandse adelskronieken over 628-1528, afkomstig van J.B. de Grammaye, zonder jaar. - 1 omslag

92. Tekeningen van wapens, waarschijnlijk afkomstig van alba amicorum, over 1577 1621 en zonder jaar. - 1 omslag

93. Memories betreffende Gouda, het oude manhuis aldaar over 1128-1688 en de verpon-ding van Holland, 1833, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Gemerkt: H.

94. Wapenkaart van leden van de vroedschap van Rotterdam, pensionarissen en secretaris-sen over 1573-1791 van Hartman de Custer en Jan Notemans, 1776 en zonder jaar., met bijlage, 1748; gedrukt. - 1 deel
N.B. Oud Raads bezit. Uitgeknipt, opgeplakt en ingekleurd.

95. Lijsten van familiewapens in bezit van Nicolaas van der Monde (1799-1847) of bij anderen, zonder jaar; met bijlage, 1839. - 1 omslag
N.B. De bijlage betreft een memorie van hem wegens uitlenen van een wapenboek aan Johan Mensinga 1839.

96. ‘Memorie betreffende heraldiek’, zonder jaar; met tekeningen van wapens uit Engeland, Noord- en Zuid-Nederland, brief van Cornelis (van) Bodegem, 1604, en gedichten, 1576 en zonder jaar. - 1 katern
N.B. Deels in het Engels. Opschrift (onduidelijk in potlood): ‘Walter Raleigh’.

97. Album amicorum van wellicht Isabella Rataller, 1579-1588 en zonder jaar. - 1 katern
N.B. Zonder kaft.

98. Gedicht van P. van der Meersch voor Cornelis Matthijsz. Ens, boekhandelaar te Hoorn, 1625. - 1 stuk

99. Wapenboek van Noord-Nederlandse families, zonder jaar; alfabetisch gerangschikt, gedrukt. - 1 katern
NB. Stempel Ministerie van Justitie.

100. Register van privileges van Holland, Zeeland en Friesland en de steden aldaar, 1319 1577; afschriften, zonder jaar., met tafel. - 1 deel

101. Lijst van ridders van de orde van Saint Michel, 1565; afschriften, 1566 en zonder jaar. - 2 katernen
N.B. Afk. van R(udolf) C(arel) Six uit de collectie Van Hoboken, nummer 336. Genummerd ‘103-114’.

102. Memorie betreffende heraldiek, zonder jaar. - 1 katern
N.B. In het Frans.

103. Kwartierstaat van koning-stadhouder Willem III, zonder jaar. - 1 stuk

104. Wapenboek van Noord-Nederlandse families, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Uiteengescheurd in 11 stukken; opzet/ tekst zou van J. van Atteveld kunnen zijn; afkomstig van ‘G. Soeders te Maarssen’.

105. Memorie betreffende adellijke families in Holstein over 1526-1548, zonder jaar. - 1 katern en 1 stuk

106. Genealogie van de familie Van der Duin, stammend uit de familie Van Brederode en de graven van Holland, over 913-1577, zonder jaar. - 1 rol

107. Genealogie van de familie Van Brederode over 682-1531, zonder jaar. - 1 deel
N.B. Gebonden in fragment van een (vijftiende-eeuws?) evangelie.

108. Stukken betreffende de families Van Egmond en Van IJsselstein in het archief van de Leen- en Registerkamer van Holland, 1324-1482; afschriften, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Plakker: 155; Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 189.

109. Staat van afstammelingen van Simon Gerardsz. (Brouwer) en Geertruida (Hasselaer), zonder jaar. - 1 katern
N.B. Plakker: 157.

110. Genealogie van de familie Trip ook in vrouwelijke lijn over 1550-1738, zonder jaar. 1 katern
N.B. Plakker: 139; flap: No. 216d, afd. II; Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 216a.

111. Lijsten van afstammelingen van Arend Maartensz., heer van Barendrecht, over 1624 1769, zonder jaar. - 5 stukken
N.B. Plakker: 143; Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 181e.

112. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Berkhout en Teding van Berkhout, zonder jaar. 1 stuk
N.B. Plakker: 144; Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 219.

113. Kwartierstaat van Filips van den Brande, zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Plakker: 145; Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 212a.

114. Stukken betreffende de familie Van der Goes, 1275-1525; afschriften, 1596 en zonder jaar. - 2 stukken
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 213.

115. Stukken betreffende de familie Van Assendelft, 1540-1596; afschrift, zonder jaar. - 1 katern
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II,203; plakker: 147.

116. Genealogie van de familie Van Nijhoff over 1613-1692, zonder jaar. - 1 katern
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 217; plakker: 148.

117. Genealogische aantekeningen betreffende de families Van Marnix en Van Lynden over 1604-1710, zonder jaar. - 2 stukken
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 218; plakker: 149.

118. Kwartierstaten van de ridderschap van Kleef door Willem van Haersolte tot Yerst (1718-1791) over 1653-1746, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 deel
N.B. Aankoop op auctie Burgersdijk & Niermans 1997, veiling 305, nummer 1694, ex collectie J. Belonje.

119. Genealogie van de graven en hertogen van Kleef en Gulik over 1182-1740 door Gerard van Hasselt (1751-1825), zonder jaar. - 4 stukken
N.B. Aankoop op actie.

120. Genealogie van de graven van Kleef over 1357-1731, zonder jaar. - 3 stukken
N.B. Stempel Ministerie van Justitie.

121. Memorie van W.J.C. van Hasselt (?) betreffende zijn onderzoek naar de families Van der Meer en Hoppesteyn over 1735-1739 en hun kwartieren, zonder jaar. - 1 stuk

122. Genealogie van de familie Van der Meer ook in vrouwelijke lijn over 1176-1696, 1702. - 1 deel
N.B. Plakker: 107.

123. Familieaantekeningen Bailli over 1560-1685. - 1 deel
N.B. Rug: XVII. Plakker: 131.

124. Genealogie van de familie (Plemp) van Duiveland ook in vrouwelijke lijn over 1622 1779, 1781; met bijlagen, 1622-1779. - 1 deel
N.B. Plakker: 102.

125. Genealogie van de familie Bant ook in vrouwelijke lijn over 1547-1793, zonder jaar. 1 deel
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 212.

126. Memorie betreffende de familie Van Hattum over 1344-1733 met tekeningen van hun wapens, zonder jaar. 1 deel
N.B. Afkomstig van Rijksarchief Gelderland, Arnhem, vergelijk archief van de Hoge Raad van Adel, notulen 1948, nummer 35; eerder afkomstig van Rijksarchief Groningen, 1906, vergelijk VROA, p. 189.

127. Aantekeningen betreffende onderzoek naar de families Van Coulster, Van Soutelande en Van Zijderveld over 1622-1681, zonder jaar. - 1 stuk

128. Genealogie van de familie Lantsheer over 1653-1871 door Marinus Cornelis Pas-poort van Grijpskerke (1797-1874), 1865 en zonder jaar. - 1 deel

129. Genealogie van de familie Van der Goude ook in vrouwelijke linie over 1230-1676, zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Plakker: 132; dorsaal: 52.

130. Genealogie van de familie De Fay over 1274-1704, opgesteld door François de Fay, 1700 en zonder jaar. - 1 deel

131-132. Staat van afstammelingen van Jean du Fay over 1341-1763, opgesteld door Marie Madelene du Fay, 1746 en zonder jaar; met alfabetische indexen en uittreksel, zonder jaar. - 2 delen

133. Kwartierstaat van Maria Aylmer ten Cate, zonder jaar. - 1 stuk

134. Genealogie van de familie Mounier over 1691-1795. - 1 stuk

135. Genealogie van de familie Imans over 1719-1896. - 1 stuk

136. Memorie van H.W. Tydeman betreffende Witte van Haamstede volgens de Algemeene Konst- en Letterbode, 1826. - 1 katern
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 186b; plakker idem.

137. Memories betreffende de huizen Oud-Teilingen en Rietwijk, zonder jaar. - 1 omslag
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) II, 198a.

138. Tekening van het wapen van de familie Van Boetzelaer door de burgemeester van Asperen, zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Afkomstig van Rijksmuseum Amsterdam, daarna van algemeen rijksarchivaris jonkheer Van Riemsdijk, vervolgens naar de Hoge Raad van Adel, vergelijk archief van de Hoge Raad van Adel, notulen 1899, nummer 76. Plakker: 168.

139. Tekening van het wapen, geschilderd op de ambachtskist van Bloemendaal (gemeente Waddinxveen), zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Plakker: 169. Vergelijk archief van de Hoge Raad van Adel, notulen 1899, nummer 100.

140. Tekening van het wapen van Frans Riviere, met bijlage, 1616; afschrift, zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Fotokopie van L.J. van der Klooster († 2003).

141. Stichtelijke opstellen, 1833-1834 en zonder jaar. - 1 deel

142. Gelegenheidsgedicht, zonder jaar; fragment; gedrukt (gotische letter). - 1 katern

143. Alfabetische indexen op genealogieën van families, zonder jaar. - 2 delen en 1 katern

144. Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht De Larrey. - 1 pak
N.B. Schenking door mr. C.P. Briët, 2006; het betreft onderzoeksgegevens voor zijn artikel ‘Charles August de Larry (1770-1832) en Petronella Elisabeth Coerman (1779 1845)’ in: Liber amicorum Jonkheer Mr. C.C. van Valkenburg (1985), p. 38-68.

145. Akte van erkenning door Adolf Carel baron Bentinck tot Nijenhuis van zijn kinderen bij Hillegonda van Sichem, 1822. - 1 stuk
N.B. Aankoop van antiquariaat A.G. van der Steur, 1981.

146. Stukken betreffende de opname van Karel Jan Gijsbert baron van Hardenbroek in de Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht, 1637-1937. - 1 omslag
N.B. Bruikleen van jonkheer mr. P.H.G. Nahuys, Wassenaar 1981.

147. Brieven van A(nne) W(illem) J(acob) J(oost) baron van Nagell aan W(illem) L(ode-wijk) baron de Vos van Steenwijk betreffende geboortebewijzen van zijn schoon-moeder wegens opname in de Duitsche Orde, balije van Utrecht, 1908. - 2 stukken

148. Memorie betreffende graden van verwantschap volgens het civiel recht, zonder jaar. - 1 stuk

149. Schetsen van wapens van families door glazeniersbedrijf J.W. Gips te Den Haag, zonder jaar. - 4 stukken

150. Tekeningen van vlaggen van diverse staten, hun legers en seinvlaggen, zonder jaar. - 1 katern
N.B. Schenking van W.J.P. Coops te Capelle aan den IJssel, 25 november 1992 (92/366).

151. Tekeningen en memories betreffende vlaggen van provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen over 1937-1957, verzameld door D. Rühl en de Hoge Raad van Adel, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 omslag

152. Register van door N.N. uitgevoerde familiewapens, 1903-1908 en zonder jaar. - 1 deel en 2 stukken

153. Diverse doop- en huwelijksakten, 1883-1904; verzameld door P.C. Bloys van Treslong Prins. - 1 omslag

154. Kleinzegel van de Staten van Holland, zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Verbrokkeld.

155. Koperplaten, zonder jaar. - 3 stukken
N.B. Legaat van S. de Clercq.

156. Stukken betreffende ontwerp en tekening van gemeentewapens door J.P. van der Drift, wapentekenaar, 1947-1978. - 1 pak
N.B. Schenking van H.C. ’t Jong, Dordrecht 1981.

157. Brieven van W.J.J.C. Bijleveld aan Gerard Halwasse, 1931-1940. 1 omslag
N.B. Ontvangen van antiquariaat A.G. van der Steur uit de nalatenschap van G. Halwasse.

158. Akten van legalisatie van de wapens van de familie Van Haersolte en de stad Utrecht door het Franse Keizerrijk, 1812-1813; met brief van (Hendrik) Vollenhoven betreffende opzending van deze stukken (aan de Hoge Raad van Adel ), 1852. - 3 stukken

159. Tekeningen van Nederlandse gemeentewapens, waarschijnlijk van Antonie Zurcher, eerste wapentekenaar van de Hoge Raad van Adel, zonder jaar; met alfabetische index. - 1 pak

160. Acta van de synode van de kerken van Zuid-Holland te Schiedam, 1602; afschrift, zonder jaar. - 1 katern

161. Stukken betreffende een lening van ƒ 600.- door Frans Jorisz. van der Hoeve aan Bal-thasar Verdonck, gevestigd op diens huis in Delfshaven, genaamd de Zwaan, bevestigd door schepenen van Delft en Overschie, 1626-1632. - 2 charters, 1 stuk getransfigeerd en 2 stukken

162. Akte van nadere stichting door stadhouder Frederik Hendrik van tehuizen voor oude mannen en vrouwen bij de kerk van Naaldwijk, aanvankelijk gesticht door Hendrik, heer van Naaldwijk, volgens diens testament d.d. 21 april 1426, 1631; afschrift, zonder jaar. - 1 katern

163. Akte van overdracht door executeurs-testamentair van Dirk de Haen van een huis in Delft aan de Oude Delft, genaamd ’t Werfje, aan Cornelis van Pijnacker, notaris, 1640; met bijlage, 1640. - 1 charter en 1 stuk getransfigeerd

164. Akkoord van Nikolaas van Lodenstein met Paulus Stock, oud-secretaris te Leiden, over verrekening van de koop van hun goed te Rijnsburg en Voorburg, 1642. 1 katern

[p.m. Attestatie van Dorothea Michielse van Ockenburg, weduwe van Cornelis Maartensz. Vliethoorn, voor Simon van Baarsdorp betreffende een grafstede in de Pancraskerk te Leiden, 1669; met afschrift, zonder jaar., en memorie van de financiën van Cornelis Vliethoorn, 1666. 2 stukken. Overgebracht naar familiearchief Van der Lely van Oudewater, inventarisnummer 755a.]

165. Memorie, waarschijnlijk van Bruin van der Dussen betreffende een geschil van Maarten van den Bosch met ambachtsbewaarders van Overschie en zijn andere bemoeienissen aldaar, 1666-1673. - 1 katern en 1 stuk

166. Staat van inwoners van een ongenoemde plaats (Delfshaven) en hun middelen tegen brand in 1710 voor bestuurders van Delft en Rotterdam, zonder jaar. - 1 stuk

167. Keur van schout, ambachtsbewaarders en agtmannen van Hillegersberg en Rotterdam op de brandspuit en andere middelen tegen brand in Hillegersberg, 1732; afschriften, zonder jaar. - 2 katernen

168. Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Tonis Arnoutsz. en Neeske Pietersd., gelegen te Bommel, Gameren en Meteren, 1605. - 1 stuk

169. Akte van aanstelling door stadhouder Willem III van Koenraad Sloet tot rentmeester van de domeinen van Vollenhove, 1675. - 1 stuk

170. Akte van aanstelling door stadhouder Willem III van Gijsbert Frederik Sloet tot luitenant, 1698. - 1 stuk

171. Memorie betreffende de familie Sloet over 1660-1939, zonder jaar. - 1 stuk

172. Memorie betreffende de familie Van Wittenhorst over 1358-1887; met memorie betreffende de familie Hymmen over 1646-1918, zonder jaar; getypt. - 5 stukken

173. Brief aan Georg Wilhelm keurvorst van Pruisen, 1632. - 2 stukken
N.B. Catalogus Departement van Justitie (1873) III, 73; plakker: 160.

174. Resolutie van het bestuur van Delft betreffende inlevering van het archief van notarissen aan de stad, 1713; afschrift, zonder jaar. - 1 stuk

175. Stukken betreffende de verkiezing door de veertigraad (van Delft) van nieuwe leden, 1671. - 1 stuk

176. Staten van voorouders van koning Willem I over 661-1792 door Q. de Flines, 1814 1815 en zonder jaar; gedrukt. - 7 stukken

177. Lijst van de wapenkundige handschriften van Herman Berewout en van stukken van het familiearchief De Flines, zonder jaar. - 1 stuk

178. Brief van A.A. Vorsterman van Oyen aan Joh. W. Stephanik betreffende de koop van een boek over munt- en penningkunde, 1887. - 1 stuk

179. Attestatie van kerkmeesters van het ontslag van Herman Gerdes ter Slichtenhorst en Gese, zijn vrouw, uit de ‘echte’ der kerk, 1476. - 1 charter
N.B. Herkomst: Rijksarchief Drenthe, 1920; vergelijk Ministerie K&W, 1920 maart 18, nummer 943.

180. Akte van bevestiging door de proost van Emmerik van de voordracht door Armgard, gravin van Stirum, van Dirk Byol, priester, voor de vicarie van St. Matthias in de kerk van Castrum, 1469. - 1 charter
N.B. Herkomst: Rijksarchief Drenthe, 1920; vergelijk A.P. van Schilfgaarde, De graven van Limburg Stirum in Gelderland (Assen 1961) 144, regest nummer 864.

181. Brief van T.M.W. van Asbeck aan R.C. d’Ablaing tot Moersbergen betreffende zijn zoon de vaandrig Van Asbeck, 1789. - 1 stuk

182. Brief van H. van Wijn te Gouda aan N.N., 1782. - 1 stuk

183. Memorie betreffende een geschil tussen de kanonikessen van St. Begga te Andenne en die van St. Waudru te Bergen, 1658-1679. - 1 katern

184. Resoluties van schepenen van Leiden onder meer betreffende onregelmatigheden in de notulen, 1685-1721 en zonder jaar. - 1 katern en 4 stukken

185. Testament van Margaretha Franssen, weduwe van Pieter Koijmans, te Breda, 1717; uittreksel, 1717. - 1 stuk

186-187. Regesten uit het archief van de stad Ulm, 1387-1810. - 2 pakken

 • 186. 1387-1691.
 • 187. 1692-1810.

188. Akte van opname van Willem Dirk van Doorn in de orde der Vrijmetselaren, loge Groningen, 5785. - 1 charter

189. Kwartierstaat van Anna Sibilla von der Reck, 1674. - 1 stuk

190. Kwartierstaten van Frederik Hendrik van Nassau en Amalia van Solms, zonder jaar. - 1 stuk

191. Kwartierstaat van Gerard van Boecop, 1628. - 1 stuk
N.B. Uit elkaar gevallen.

192. Kwartierstaat van Jacob Meinertzhagen over 1540-1790, zonder jaar. - 1 stuk

193. Genealogie van de familie De Preud’homme d’Hailly de Nieuport over 1424-1812, 1819. - 1 stuk

194. Opzweringen van de adeldom van Charlotta Elisabeth Jeanette Walburg van Heeckeren tot Nettelhorst voor het stift Bedbur, 1800-1801. - 1 stuk
N.B. Schenking van F.W.B. baron van Lynden, 1995.

195. Genealogie Van der Goes, zonder jaar. - 1 stuk

196. Genealogie van de familie Van den Steen, 1663 (groot) - 2 stukken
N.B. In tweevoud.

197. Kwartierstaat van Jacques Nicolas van den Steen, zonder jaar. - 1 stuk

198. Kwartierstaten van Jerome van den Steen, 1744; met afschrift, zonder jaar. - 5 stukken

199. Stamreeks Van der Dussen door J. Kanneman, 1735. - 1 stuk
N.B. ‘voor A.J. van der Dussen, 1735’.

200. Genealogie Gansneb genaamd Tengnagel, zonder jaar. - 1 stuk

201. Genealogie Van Reede-Van Nijenrode, zonder jaar. - 1 stuk

202. Genealogie Schade, zonder jaar. - 1 stuk

203. Kwartierstaat van Adriana Huydecoper, zonder jaar. (groot) - 1 stuk

204. Rouwbord van Karel Valkenaar († 1684), ingekleurde tekening, zonder jaar. - 1 stuk
N.B. Schenking van J.C. Kort, 1997.

205. Genealogie van de familie Haring ook in vrouwelijke lijn over 1483-1672, zonder jaar. - 1 stuk

206. Kwartierstaat van (Cornelia) Butler, 1724. 1 stuk
N.B. Zeeuwse families, onder andere Van de Stringe.

207. Opzweringen van de adeldom van de families Wijhe, Haaften, Tengnagel en Broek-huizen wegens de Ridderlijke Duitsche Orde, 1674-1675 en zonder jaar. - 2 stukken

208. Diploma van de koning van Spanje voor Juan Alonze Pimentel, 1398, fotografische kopie(?); met afschrift en translaat, 1941; en staat van afstammelingen, 1816. - 4 stukken

209. Wapentekening gemeente Termunten, zonder jaar. - 1 stuk

210. Wapenkwartierstaat van Coenraad Willem van Haersolte (1727-1799), commandeur Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht, zonder jaar. - 1 charter
N.B. Schenking C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oye, 2008; restauratie 2008.

211. Stukken betreffende Crackstate te Heerenveen over 1509-1860, beschreven door W. Eekhoff, stadsarchivaris van Leeuwarden, 1869. 1 omslag
N.B. Afkomstig van Sophia Angenis Beatrix Vriese-Buma te Arnhem; gedeeltelijk genummerd: 1-7. Schenking Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag 2009.

212. Persoonlijke aantekeningen betreffende de families Van Haren, Lycklama à Nijeholt en Rengers van Farmsum, (1695) 1711, 1758-1778. - 1 omslag
N.B. Schenking Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag 2009.

213-216. Stukken betreffende herkomst en adeldom van het geslacht Von Schmidt auf Altenstadt, 18e-19e eeuw. - 1 deel en 1 omslag
N.B. Aankoop van Antiquariaat A.G. van der Steur, Haarlem 2009.
 

 • 213. Adelsbrief van keizer Rudolf II uit 1577, authentiek afschrift, 1713. 1 katern
 • 214. Adelsbrief van keizer Karel VI uit 1713, authentiek afschrift, zonder jaar. 1 katern
 • 215. ‘Genealogie des hoochadligen Hauses von Schmidt auf Altenstadt’, met bijlagen, zonder jaar. - 1 omslag
 • 216. Annotaties in: J.G. Biedermann, Geschlechts Register der loblichen Ritterschafft im Voigtlande (…) (Culmbach 1752). Doorschoten exemplaar. - 1 deel

217. Balherinneringsalbum van jonkvrouw Agnes Renée Pauw van Wieldrecht (1905- 1990) te Utrecht, 1926-1928. - 1 deel
N.B. Ingeplakte droogbloemen met visitekaartjes van O.L. van der Aa, A. baron Bentinck, P. Broekhuyzen, jonkheer H.W.C. Hooft, jonkheer J.H. Loudon, N. den Tex, J.W. des Tombe, (W.A.)J. Visser, J. de Vogel en jonkheer M.W. van Weede. Aankoop Antiquariaat De Slegte, ’s-Gravenhage, 2010.

218. Fragment-genealogieën van Hollandse adellijke geslachten, met persoonslijsten van heerlijkheden, de Ridderschap, Admiraliteit, Visserij, en V.O.C., en van drosten, (hoog)heemraden en dijkgraven; tevens juridisch vademecum [17de eeuw] - 1 deel en 1 stuk
N.B. Met commentaar van P.J. Blok, Leiden 1923. Aankoop Vlg. Van Stockum, ’s-Gravenhage 8 juni 2011, lot nummer 422. Sommige bladzijden liggen los. Betreft de geslachten Adrichem, Almonde, Arenberg, Arkel, Assendelft, Bergen, Boetzelaer, Bouckhorst, Brederode, Capelle, Croesinck, Does, Dorp, Duivenvoorde, Dussen, Duijn, Egmond, Gruitere, Mathenesse, Merode, Mierop, Mijle, Naaldwijk, Noot, Poelgeest, Roon, Schagen, Taets van Amerongen, Treslong, Wassenaer, Warmond, Werve, Westerbeeck, Oem van Wijngaarden en Zevender.

219. ‘Commentaar op Nederland’s Adelsboek’ (1949), handschrift van W.J.J.C. Bijleveld, met bijlage,1930. - 9 deeltjes en 1 omslag
N.B. Genummerd: I-III (’40 jaren N.A.’) en I-VI; deeltje VI zonder omslag; letters Y-Z ontbreken. Afkomstig uit de nalatenschap van jonkheermr. C.C. van Valkenburg, schenking door zijn zoon, 2012.

220. Brief van G. Tresling aan A. van Paddenburg, boekverkoper te Utrecht, betreffende de uitgave van A. Ferwerda en G. Tresling, Adelijk en Aanzienlijk Wapenboek 2, eerste stuk. 1779, met bijlage (titelpagina). - 2 stukken (1 lias)
N.B. Geschenk Antiquariaat A.G. van der Steur, Haarlem (nr. M 14196), 12 juni 2012.

221. Aquarel van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, Nieuwe Kerk Amsterdam 6 sept. 1898, door J.J. (Jos) Rovers (1893-1976). - 1 stuk
N.B. Natekening! Zwarte penseeltekening, wit gehoogd, 36,5 x 51 cm. Aankoop Antiquariaat A.G. van der Steur, Haarlem, 2 april 2013.

222. Wapenoverzicht van de stadhouders der Verenigde Nederlanden van 1389-1648, anonieme schets, pen op papier [17de-eeuw] - 1 stuk
N.B. Herkomst: Rijksarchief Utrecht (RA, inv.nr. 160, archief van de Hoge Raad van Adel, notulen 1888, nummer 19a.).

223. Ingekleurde pentekeningen van de wapens van de broers Pieter en Adriaen van Leyden geseyt van Leeuwen, zonen van des H.R.Rijksbaron (diploma keizer Karel V, Wenen 4 april 1548) Dirck Adriaensz. van Leyden van Leeuwen en Catharina van der Goes, 1622. - 1 stuk
N.B. Met oude potloodaantekeningen. Ingelijst; in dorso etiket met ‘no. 2775. Mogelijk uit een liber amicorum. Aankoop van mr. D. van Krugten, Wasserburg Anholt (D.), 2013.

224. Plattegrond van de begrafenisstoet van Anna van Hannover, douairière stadhouder Willem IV, in de Nieuwe Kerk te Delft, 23 febr. 1759. - 1 stuk
N.B. Ingekleurde pentekening; dorso: ‘n° 1’. Herkomst: I. Ir. J.B. baron van Asbeck, architect; II. Ir. N.C.G.M. van de Rijt, architect; III. Mr.dr. E.J. Wolleswinkel (ontvangen als promotiekado), 2012; IV. Bewaargeving van de secretaris aan de HRvA, 2013.

225. Wapentekening Hoge Raad van Adel 1814-2014 door P. Bultsma-Vos, 2013. - 1 stuk
N.B. Formaat 56 × 38,5. Wapens voorzitter, leden, secretaris en wapentekenaar.

226-231. Opgewerkte registertekeningen ten behoeve van ‘Gemeentewapens in Nederland’ (BNG/Hoge Raad van Adel 1989), door Jack Jacobs e.a. - 6 dozen
N.B. Schenking Vereniging Nederlandse Gemeenten, ‘s-Gravenhage 17 febr. 2009.

 • 226. Groningen, Friesland, Drenthe
 • 227. Overijssel, Flevoland, Gelderland
 • 228. Utrecht, Noord-Holland
 • 229. Zuid-Holland, Zeeland
 • 230. Noord-Brabant
 • 231. Limburg

232. Manuscript ‘denkelijk het vervolg der Copie over de Opvoeding van Regenten’ [vroeg 19de-eeuws] - 1 omslag met 7 katernen
N.B. Herkomst: I. Antiquariaat Geerts, Arnhem; II. Vlg. Van Gendt, Amsterdam 1976; III. Vergelijk Bubb Kuyper, Haarlem 25-28 nov. 2014, nummer 2358 [niet geveild]. Schenking drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, 2 febr. 2015.

233. Van der Palmbijbel (Leiden 1825), opgedragen aan jonkheer J.N. Tjarda van Starkenborg(h) door zijn grootvader J.N. Talma, Dockum 1826, met bijlagen. - 1 deel en 2 stukken
N.B. Schenking door R.D. van Haersma Buma, Voorschoten, 2015. De bijlagen betreffen kerkelijke attestaties voor het echtpaar Starkenborgh-Cremer, 1858. Op de voorzijde van de bijbel in vergulde kapitaalletters: ‘ JNT VAN STARKENBORG’

234. Bijbel (1851) en psalmboek (1840) uit het bezit van jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh. - 1 deel.
N.B. Schenking door R.D. van Haersma Buma, Voorschoten, 2015. Op de voorzijde van de bijbel in vergulde kapitaalletters: A:W.L: TJARDA VAN STARKENBORGH’.

235. Notitieboekje met adellijke bijnamen, samengesteld door Erica Beelaerts van Blokland-barones Mackay (geb. 1916), met bijlage 1987. - 1 deeltje
N.B. Schenking uit nalatenschap mevrouw W.J. van Valkenburg-Nahuys, door haar zoon, 2015.