III. Adel

A. Bewijzen

(zie ook inv. nummers 489-500)

444. Reçu's van door de Raad ontvangen en teruggegeven bewijzen van adeldom, 1814 1853, nummers 1-605 en 1-44; met alfabetische indexen. - 1 pak

445. Niet afgehaalde bewijzen bij rekesten van adeldom, 1822-1872. - 1 pak
N.B. Het betreft de volgende personen:

 • J.J. de Behr, 1822-1823.
 • T.J. de Borman, 1829 (niet geadeld).
 • P. de Roock, 1830.
 • J.B. van den Heuvel Rijnders, 1862-1863 (niet geadeld).
 • J.P.W. Boddaert, 1866-1867 (niet geadeld).
 • E.A. van Kesteren, 1872 (niet geadeld).

446. Register van aantekening van ontvangst en teruggave van bewijzen van adeldom, 1841-1863. - 1 deel
N.B. Alfabetisch ingericht.

B. Besluiten

447. Register van besluiten van nobilitaties van personen in de Noord-Nederlandse adel; met besluiten van algemene aard, 1814-1861. - 1 deel
N.B. Chronologisch ingericht met een alfabetische index.

448. Register van besluiten van nobilitaties van personen in de Zuid-Nederlandse adel, 1816-1841. - 1 deel
N.B. Chronologisch ingericht met een alfabetische index.

449. Wetten en besluiten betreffende de adel in Noord-Nederland, 1812-1984 en z.j.; afschriften, concepten en uittreksels, z.j. - 1 pak

450. Concepten van besluiten van nobilitaties van personen, 1843-1851. - 1 omslag

C. Diploma's

451. Stukken, ingezonden door benoemden in de Ridderschappen van Noord-Nederland, houdende gegevens voor de opmaak van hun diploma's, 1815-1817. - 1 pak
N.B. Genummerd 1-84; met tafel.

452-453. Stukken, ingezonden door benoemden in de Ridderschappen van Zuid-Nederland, houdende gegevens voor de opmaak van hun diploma's, 1816-1824; met klapper. - 2 pakken

452. Nummers 1-170. - 1 pak

453. Nummers 171-341. - 1 pak

454-458. Stukken, ingezonden door overige genobiliteerde personen, houdende gegevens voor de opmaak van hun diploma's, 1815-1849. - 5 pakken

454. 1815-1819, nummers 1-200. - 1 pak

455. 1819-1823, nummers 201-400. - 1 pak

456. 1823-1827, nummers 401-600. - 1 pak

457. 1827-1842, nummers 601-804; met klapper. - 1 pak

458. 1841-1849, nummers 1-58 en 1827-1829 nummers 1-94; met klapper. - 1 pak
N.B. Het is onduidelijk, waarom de laatste reeks niet in de aanvankelijke serie is ingevoegd.

459. Concepten van tekstgedeelten van diploma's betreffende namen en wapenbeschrijvingen, 1814-1850. - 1 pak

460-463. Niet gelichte adelsdiploma's, 1816-1843. - 3 pakken en 2 charters
N.B. Het betreft diploma's van:

 • Hubert Antoine Louis de Behr, 1828;
 • Jan Joseph Auguste de Bueren, 1829;
 • Louis Laurent Joseph Ghislain Charliers de Buisseret, 1827;
 • Johannes Wolter van Coeverden, 1826;
 • Constantinus Modestus van der Does, 1827;
 • Carel Willem van der Does, 1827;
 • Cornelis Govert van Doorn alias Balbian van Doorn, 1828;
 • Justus Jan Albertus Lamoraal van Geusau, 1828;
 • Joseph Idelphonse Aimable de Glarges, 1823;
 • Charles Bernard Arnold de Harlez, 1828;
 • Simon Joseph Marie de Harlez, 1828;
 • Jean Jacques de Hontheim, 1816;
 • Louis André Charles Joseph van Hoobrouck, 1830;
 • Arnold Marie Eugène Fortuné Felix de Sarolea de Cheratte, 1822;
 • Philippe Norbert Marie van der Stegen de Schrick, 1828;
 • Everhard Christiaan Storm van 's-Gravesande, 1843;
 • Mathias Laurent Camille de Villers; 1830, en
 • Jean Camil Marie Antoine Gislain de Zinserling, 1826.

460. 1826-1829. - 1 pak

461. 1823-1828. - 1 pak

462. 1816-1830. - 1 pak

463. 1826-1830. - 2 charters

464-486. 'Copie-adelsdiploma's': authentieke afschriften van afgegeven diploma's, 1815-1984 (heden). - 10 pakken, 11 omslagen en 17 stukken
N.B. Niet geheel compleet. Van de akten van bewijs zijn slechts enkele aanwezig. Enkele diploma's betreffen naams- en wapenwijziging van niet-adellijke personen.

464. A, 1815-1885. - 1 omslag

465. B, 1815-1842. - 1 pak

466. C, 1815-1976. - 1 pak

467. D, 1815-1901. - 1 omslag

468. E, 1815-1929. - 1 omslag

469. F, 1815-1973. - 1 omslag

470. G, 1815-1987. - 1 pak

471. H, 1815-1921. - 1 pak

472. I en J, 1816-1977. - 1 omslag

473. K, 1816-1837. - 1 omslag

474. L, 1815-1928. - 1 pak

475. M, 1815-1982. - 1 pak

476. N, 1822-1907. - 1 omslag

477. O, 1816-1936. - 1 omslag

478. P, 1815-1954. - 1 pak

479. Q, 1815-1928. - 8 stukken

480. R, 1816-1936. - 1 pak

481. S, 1815-1983. - 1 pak

482. T, 1816-1899. - 1 omslag

483. V, 1816-1924. - 1 omslag

484. W, 1815-1978. - 1 pak

485. Y, 1816-1824. - 9 stukken

486. Z, 1815-1828. - 1 omslag

487. Index op de diploma's, genoemd onder inv. nummers 464-486. - 2 delen
N.B. In tweevoud. Zie tevens: G.P. Nijkamp, Index adelsdiploma's, z.j. (getypt).

488. Foutief opgemaakte diploma's, 1854-1864. - 2 stukken
N.B. Het betreft diploma's van: Pieter Jacob Elout, 1854, en Johan Adriaan van der Heim, 1864.

D. Genealogieën

489-500. Door families ingezonden genealogieën, waarschijnlijk als bewijzen van adeldom, 1818-1819, meestal alfabetisch gerangschikt; met alfabetische indexen. - 12 pakken

489. A-Half-Wassenaar.

490. Van Hemert-d'Yve.

491. Van Aefferden-Du Bois.

492. Du Bois van den Bossche-Van Efferen.

493. De Hemricourt-Van Limburg Styrum.

494. Van Erp tot Holt- De Loen d'Enschede.

495. De Mailleu- De Plane de Terbrugge.

496. Plankett de Rathmore- Van Ranzow.

497. Van Rappard- De Snellinck.

498. Snouckaert- De Trieu.

499. Tulleken- De Wal.

500. Wee- Z.

E. Wapens

(zie ook inv. nummers 546 en 547)

501-508. Registers van wapens van adellijke geslachten, 1814-1984 (heden). - 8 delen

501. A-B. - 1 deel

502. C-D. - 1 deel

503. E-G. - 1 deel

504. H-K. - 1 deel

505. L-O. - 1 deel

506. P-R. - 1 deel

507. S-T. - 1 deel

508. U-Z. - 1 deel

509. Alfabetische index op de registers, genoemd onder inv. nummers 501-508. - 1 deel

510. Register van wapens van personen, die een akte van bewijs hebben gelicht, 1814-1820. - 1 deel
N.B. Alfabetisch ingericht. Eveneens opgenomen in het algemene register (inv. nummers 501-508).

511. Register van wapens van adellijke geslachten, die bij besluit gewijzigd zijn, 1815-1947 (heden). - 1 deel

F. Inschrijving

512-534. 'Pertinent algemeen register van den Nederlandschen Adel': authentieke afschriften van ingeschreven geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van adellijke personen, 1817-1984. - 23 pakken
N.B. Hierin is niet begrepen een reeks authentieke afschriften, die (nog) niet kunnen worden ingeschreven.

512. Nummers 2-800. - 1 pak

513. Nummers 801-1600. - 1 pak

514. Nummers 1601- 2400. - 1 pak

515. Nummers 2401- 3200. - 1 pak

516. Nummers 3201- 4000. - 1 pak

517. Nummers 4001- 4600. - 1 pak

518. Nummers 4601- 5200. - 1 pak

519. Nummers 5201- 5800. - 1 pak

520. Nummers 5801- 6400. - 1 pak

521. Nummers 6401- 7000. - 1 pak

522. Nummers 7001- 7600. - 1 pak

523. Nummers 7601- 8200. - 1 pak

524. Nummers 8201- 8800. - 1 pak

525. Nummers 8801- 9400. - 1 pak

526. Nummers 9401- 10001. - 1 pak

527. Nummers A 1- A 900. - 1 pak

528. Nummers A 901- A 1800. - 1 pak

529. Nummers A 1801- A 2700. - 1 pak

530. Nummers A 2701- A 3600. - 1 pak

531. Nummers A 3601- A 4500. - 1 pak

532. Nummers A 4501- A 5400. - 1 pak

533. Nummers A 5401- A 6300. - 1 pak

534. Nummers A 6301- A 7026. - 1 pak

535-542. Registers, houdende inschrijving van de akten, genoemd onder inv. nummers 512-534. - 8 delen

535. 1817-1876, nrs 1-1762. - 1 deel

536. 1876-1890, nummers 1763-4276. - 1 deel

537. 1890-1910, nummers 4277-6700. - 1 deel

538. 1910-1939, nummers 6701-10001. - 1 deel

539. 1939-1948, nummers A 1- A 2000. - 1 deel

540. 1948-1970, nummers A 2001- A 4200. - 1 deel

541. 1970-1981, nummers A 4201- A 6559. - 1 deel

542. 1981-1984, nummers A 6560- A 7026. - 1 deel

543. Alfabetische index op de registers, genoemd onder inv. nummers 535-542, betreffende de nummers 1-circa 8800. - 1 deel
N.B. Circa 1946 is met een kaartsysteem begonnen, dat wat de akten voor dat jaar betreft onvolledig is.

G. Koninklijk Huis

544. Afschriften van geboorte-, huwelijks-, naturalisatie- en overlijdensakten van leden van het Koninklijk Huis en aanverwanten, 1772-1984 (heden), gewaarmerkt 1968-1984 (heden). - 1 pak

545. Register, houdende inschrijving van akten, genoemd onder inv. nummer 544, 1968-1984 (heden). - 1 deel

546. Register van wapens van leden van het Koninklijk Huis en aanverwanten, 1815 1968 (heden); met lijst. - 1 pak

546a. Ontwerpregister van wapens en vlaggen van leden van het Koninklijk Huis en aanverwanten, 1888-1968 (heden). - 1 pak

547. Register van vlaggen van leden van het Koninklijk Huis, 1908 1981 (heden); met lijst. - 1 pak

H. Lijsten

548. Register van nobiliteringen, 1814-1829. - 1 deel
N.B. Chronologisch; met alfabetische index.

549-550. Registers van genobiliteerde personen, 1814-1849. - 2 pakken
N.B. Alfabetisch ingericht.

549. Van Noordnederlanders, 1814-1849. - 1 pak

550. Van Zuidnederlanders, 1816-1841. - 1 pak

551-587. Registers van personen, die benoemd en geadmitteerd zijn in de ridderschappen der verschillende provincies, 1814-1847. - 37 delen
N.B. Alfabetisch ingericht. De Zuidnederlandse registers kennen geen inschrijvingen na 1830.

551. Groningen. - 1 deel

552. Friesland. - 1 deel

553. Drenthe. - 1 deel

554. Overijssel. - 1 deel

555. Gelderland. - 1 deel

556. Holland. - 1 deel

557. Utrecht. - 1 deel

558. Zeeland. - 1 deel

559. Noord-Brabant. - 1 deel

560. Limburg. - 1 deel

561. West-Vlaanderen. - 1 deel

562. Oost-Vlaanderen. - 1 deel

563. Antwerpen. - 1 deel

564. Zuid-Brabant. - 1 deel

565. Henegouwen. - 1 deel

566. Namen. - 1 deel

567. Luik. - 1 deel

568. Luxemburg. - 1 deel

N.B. De volgende reeks is grotendeels identiek met de bovenstaande.

569. Groningen. - 1 deel

570. Friesland. - 1 deel

571. Drenthe. - 1 deel

572. Overijssel. - 1 deel

573. Gelderland. - 1 deel

574. Utrecht. - 1 deel

575. Holland. - 1 deel

576. Zuid-Holland. - 1 deel

577. Zeeland. - 1 deel

578. Noord-Brabant. - 1 deel

579. Limburg. - 1 deel

580. West-Vlaanderen. - 1 deel

581. Oost-Vlaanderen. - 1 deel

582. Antwerpen. - 1 deel

583. Zuid-Brabant. - 1 deel

584. Henegouwen. - 1 deel

585. Namen. - 1 deel

586. Luik. - 1 deel

587. Luxemburg. - 1 deel

588. Registers van personen, die een akte van bewijs hebben gelicht, 1814-1820. - 2 delen

589. Reglementen van de ridderschappen van de noordelijke provinciën, 1814-1851. - 1 pak

590-592. Ledenlijsten van ridderschappen van de noordelijke provinciën, 1814-1850. - 12 delen
N.B. Alfabetisch ingericht.

590. Noord-Brabant, Gelderland, Holland en Zeeland. - 4 delen

591. Utrecht, Friesland, Overijssel, Drenthe en Groningen. - 5 delen

592. Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg. - 3 delen

593. Lijsten van kandidaten en leden van de ridderschappen van de zuidelijke provinciën, 1816 1830. - 1 pak

594. Stukken betreffende de opmaak van adelslijsten, 1823-1898. - 1 pak

I. Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

595-597. Registers, houdende afschriften van opzweringen en adelsverklaringen met afbeeldingen der adellijke kwartierwapens, 1815-1968. - 3 delen

595. 1815-1936. - 1 deel

596. 1815-1851. - 1 deel
N.B. Voorzover deze overlappend zijn, identiek aan inv. nummer 595 maar fraaier uitgevoerd.

597. 1937-1968. - 1 deel