Archief van de Hoge Raad van Adel

De Hoge Raad van Adel heeft vanaf zijn instelling in 1814 zelf archieven gevormd. Het archief vormt de neerslag van de werkzaamheden van de Raad tijdens zijn meer dan 200-jarig bestaan.

Het totale archief van de Hoge Raad van Adel beslaat meer dan 100 strekkende meter. Het archief bevat onder andere:

  • raadsbesluiten met bijlagen;
  • correspondentie van de Raad en de secretaris met instellingen en particulieren;
  • wapenregisters van de Nederlandse adel en publiekrechtelijke lichamen.

De inventaris van het archief van de Hoge Raad van Adel geeft een overzicht van de inhoud ervan.

Raadsarchieven in het Nationaal Archief

Van 1853 tot en met 1937 bleef de adviestaak van de Hoge Raad van Adel gehandhaafd. De ambtelijke taken van de Raad werden ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie.

Een deel van de archieven van de Hoge Raad van Adel uit die tijd wordt daarom bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. U kunt het daar inzien. Het gaat om de volgende archieven:

Op 3 juli 1937 werd het Ministerie van Algemene Zaken ingesteld. Adelszaken en wapens van publiekrechtelijke lichamen werden bij dit ministerie ondergebracht. Op 23 november 1937 droeg de minister-president, tevens minister van Algemene Zaken, deze taken over aan de Hoge Raad van Adel. Vanaf toen werd de werkkring van de Hoge Raad van Adel weer grotendeels dezelfde als in de periode 1814 tot en met 1852.