I. Besluiten

1-260. Notulen, 1814-1984. - 2 delen en 260 pakken
N.B. Dit zijn besluiten met bijlagen, in de vorige eeuw niet geheel terecht 'verbalen' genoemd. In 1814 werden besluiten en bijlagen nog apart gehouden. Vanaf 1815 werd elk besluit, dat wil zeggen elke stap die in een bepaalde zaak werd gezet, op een afzonderlijke omslag gesteld en de bijlagen (ingekomen en concepten van uitgaande stukken) daaraan toegevoegd. Dit systeem heeft tot gevolg gehad dat het geheel der stukken die één zaak betreffen, bijna steeds uit meerdere omslagen met telkens de daarbij behorende bijlagen bestaat. In de praktijk werden de bijlagen, behorende bij oudere omslagen, dikwijls 'meegenomen' naar latere omslagen. De omslagen werden per jaar doorlopend genummerd.

1. 1814. Stukken betreffende de oprichting; ingekomen en concepten van uitgaande stukken, nummers 2-204. - 1 deel en 1 pak

2. 1814; met concepten, 1814, nummers 1-74 en 1815, jan. nummers 1-41. - 1 deel en 1 pak

3. 1815, nummers 42-160. - 1 pak

4. 1815, nummers 161-280. - 1 pak

5. 1815, nummers 281-386. - 1 pak

6. 1815, nummers 387-505. - 1 pak

7. 1815, nummers 506-595. - 1 pak

8. 1816, nummers 1-110. - 1 pak

9. 1816, nummers 111-215. - 1 pak

10. 1816, nummers 216-342. - 1 pak

11. 1816, nummers 343-475. - 1 pak

12. 1816, nummers 476-604. - 1 pak

13. 1816, nummers 605-728. - 1 pak

14. 1816, nummers 729-766 en 1817, nummers 1-80. - 1 pak

15. 1817, nummers 81-185. - 1 pak

16. 1817, nummers 186-295. - 1 pak

17. 1817, nummers 296-401. - 1 pak

18. 1817, nummers 402-500. - 1 pak

19. 1817, nummers 501-578. - 1 pak

20. 1817, nummers 579-675 en 1818, nummers 1-27. - 1 pak

21. 1818, nummers 28-150. - 1 pak

22. 1818, nummers 151-268. - 1 pak

23. 1818, nummers 269-370. - 1 pak

24. 1818, nummers 371-467. - 1 pak

25. 1818, nummers 468-562. - 1 pak

26. 1818, nummers 563-653. - 1 pak

27. 1818, nummers 654-707 en 1819, nummers 1-73. - 1 pak

28. 1819, nummers 74-161. - 1 pak

29. 1819, nummers 162-280. - 1 pak

30. 1819, nummers 281-378. - 1 pak

31. 1819, nummers 379-491. - 1 pak

32. 1819, nummers 492-595. - 1 pak

33. 1819, nummers 596-704. - 1 pak

34. 1819, nummers 705-755 en 1820, nummers 1-57. - 1 pak

35. 1820, nummers 58-166. - 1 pak

36. 1820, nummers 167-284. - 1 pak

37. 1820, nummers 285-400. - 1 pak

38. 1820, nummers 401-527. - 1 pak

39. 1820, nummers 528-635. - 1 pak

40. 1820, nummers 636-646 en 1821, nummers 1-110. - 1 pak

41. 1821, nummers 111-218. - 1 pak

42. 1821, nummers 219-331. - 1 pak

43. 1821, nummers 332-452. - 1 pak

44. 1821, nummers 453-492 en 1822, nummers 1-82. - 1 pak

45. 1822, nummers 83-212. - 1 pak

46. 1822, nummers 213-344. - 1 pak

47. 1822, nummers 345-464. - 1 pak

48. 1822, nummers 465-597. - 1 pak

49. 1822, nummers 598-712. - 1 pak

50. 1822, nummers 713-826. - 1 pak

51. 1822, nummers 827-996. - 1 pak

52. 1822, nummers 997-1126. - 1 pak

53. 1822, nummers 1127-1282. - 1 pak

54. 1822, nummers 1283-1418. - 1 pak

55. 1822, nummers 1419-1535. - 1 pak

56. 1822, nummers 1536-1657. - 1 pak

57. 1822, nummers 1658-1769. - 1 pak

58. 1822, nummers 1770-1883. - 1 pak

59. 1822, nummers 1884-1977. - 1 pak

60. 1822, nummers 1978-2088. - 1 pak

61. 1822, nummers 2089-2213. - 1 pak

62. 1822, nummers 2214-2295. - 1 pak

63. 1822, nummers 2296-2324 en 1823, nummers 1-85. - 1 pak

64. 1823, nummers 86-209. - 1 pak

65. 1823, nummers 210-302. - 1 pak

66. 1823, nummers 303-438. - 1 pak

67. 1823, nummers 439-560. - 1 pak

68. 1823, nummers 561-655. - 1 pak

69. 1823, nummers 656-763. - 1 pak

70. 1823, nummers 764-866. - 1 pak

71. 1823, nummers 867-995. - 1 pak

72. 1823, nummers 996-1108. - 1 pak

73. 1823, nummers 1109-1148 en 1824 nummers 1-88. - 1 pak

74. 1824, nummers 89-208. - 1 pak

75. 1824, nummers 209-342. - 1 pak

76. 1824, nummers 343-463. - 1 pak

77. 1824, nummers 464-580. - 1 pak

78. 1824, nummers 581-694. - 1 pak

79. 1824, nummers 695-752 en 1825, nummers 1-76. - 1 pak

80. 1825, nummers 77-200. - 1 pak

81. 1825, nummers 201-330. - 1 pak

82. 1825, nummers 331-455. - 1 pak

83. 1825, nummers 456-588. - 1 pak

84. 1825, nummers 589-605 en 1826, nummers 1-106. - 1 pak

85. 1826, nummers 107-239. - 1 pak

86. 1826, nummers 240-372. - 1 pak

87. 1826, nummers 373-495. - 1 pak

88. 1826, nummers 496-603. - 1 pak

89. 1826, nummers 604-729. - 1 pak

90. 1826, nummers 730-810 en 1827, nummers 1-47. - 1 pak

91. 1827, nummers 48-192. - 1 pak

92. 1827, nummers 193-337. - 1 pak

93. 1827, nummers 338-453. - 1 pak

94. 1827, nummers 454-582. - 1 pak

95. 1827, nummers 583-675 en 1828, nummers 1-12. - 1 pak

96. 1828, nummers 13-120. - 1 pak

97. 1828, nummers 121-260. - 1 pak

98. 1828, nummers 261-384. - 1 pak

99. 1828, nummers 385-518. - 1 pak

100. 1828, nummers 519-561 en 1829, nummers 1-92. - 1 pak

101. 1829, nummers 93-211. - 1 pak

102. 1829, nummers 212-344. - 1 pak

103. 1829, nummers 345-474. - 1 pak

104. 1829, nummers 475-585 en 1830, nummers 1-23. - 1 pak

105. 1830, nummers 24-153. - 1 pak

106. 1830, nummers 154-280. - 1 pak

107. 1830, nummers 281-388. - 1 pak

108. 1830, nummers 389-510. - 1 pak

109. 1830, nummers 511-634 en 1831, nummers 1-14. - 1 pak

110. 1831, nummers 15-153. - 1 pak

111. 1831, nummers 154-239 en 1832, nummers 1-31. - 1 pak

112. 1832, nummers 32-172. - 1 pak

113. 1832, nummers 173-210 en 1833, nummers 1-91. - 1 pak

114. 1833, nummers 92-153 en 1834, nummers 1-61. - 1 pak

115. 1834, nummers 62-176 en 1835, nummers 1-14. - 1 pak

116. 1835, nummers 15-145. - 1 pak

117. 1835, nummers 146-231 en 1836, nummers 1-49. - 1 pak

118. 1836, nummers 50-178. - 1 pak

119. 1836, nummers 179-225 en 1837, nummers 1-73. - 1 pak

120. 1837, nummers 74-182. - 1 pak

121. 1837, nummers 183-282 en 1838 nummers 1-24. - 1 pak

122. 1838, nummers 25-152. - 1 pak

123. 1838, nummers 153-212 en 1839, nummers 1-75. - 1 pak

124. 1839, nummers 76-201. - 1 pak

125. 1839, nummers 202-249 en 1840, nummers 1-94. - 1 pak

126. 1840, nummers 95-228. - 1 pak

127. 1840, nummers 229-285 en 1841, nummers 1-79. - 1 pak

128. 1841, nummers 80-226. - 1 pak

129. 1841, nummers 227-361. - 1 pak

130. 1841, nummers 362-436 en 1842, nummers 1-42. - 1 pak

131. 1842, nummers 43-150. - 1 pak

132. 1842, nummers 151-288. - 1 pak

133. 1842, nummers 289-362 en 1843, nummers 1-59. - 1 pak

134. 1843, nummers 60-182. - 1 pak

135. 1843, nummers 183-273. - 1 pak

136. 1843, nummers 274-288 en 1844, nummers 1-102. - 1 pak

137. 1844, nummers 103-229. - 1 pak

138. 1844, nummers 230-241 en 1845, nummers 1-87. - 1 pak

139. 1845, nummers 88-182 en 1846, nummers 1-18. - 1 pak

140. 1846, nummers 19-144. - 1 pak

141. 1846, nummers 145-218 en 1847, nummers 1-48. - 1 pak

142. 1847, nummers 49-171. - 1 pak

143. 1847, nummers 172-225 en 1848, nummers 1-60. - 1 pak

144. 1848, nummers 61-165. - 1 pak

145. 1848, nummers 166-202 en 1849, nummers 1-92. - 1 pak

146. 1849, nummers 93-210. - 1 pak

147. 1849, nummers 211-228 en 1850, nummers 1-110. - 1 pak

148. 1850, nummers 111-200 en 1851, nummers 1-43. - 1 pak

149. 1851, nummers 44-107 en 1852, nummers 1-59. - 1 pak

150. 1852, nummers 60-97, 1858, nummers 1-78 en 1859, nummers 1-43. - 1 pak

151. 1859, nummers 44-51, 1860, nummers 1-64, 1861, nummers 1-66 en 1864 nummers 1-26. - 1 pak

152. 1864, nummers 27-73, 1865, nummers 1-29, 1866, nummers 1-47 en 1867, nummers 1-10. - 1 pak

153. 1867, nummers 11-26 en 1868, nummers 1-19. - 1 pak

154. 1868, nummers 20-21, 1869, nummers 1-11 en nummers 1-10, 1870, nummers 1-23a, 1871, nummers 1-3. - 1 pak
N.B. In de loop van 1869 werd overgegaan op een verbaalstelsel.

155. 1871, nummers 4-6, 1872, nummers 1-5, 1873, nummers 1-9, 1874, nummers 1-8 en 1875, nummers 1-8. - 1 pak

156. 1875, nummer 9, 1876, nummers 1-6 en 1877, nummers 1-8. - 1 pak

157. 1877, nummer 8, 1878, nummers 1-6, 1879, nummers 1-8 en 1880, nummers 1-8. - 1 pak

158. 1880, nummer 7, 1881, nummers 1-6, 1882, nummers 1-6 en 1883 nummers 1-7. - 1 pak

159. 1883, nummer 4, 1884, nummers 1-4, 1885, nummers 1-4 en 1886, nummers 1-4. - 1 pak

160. 1886, nummer 1, 1887, nummers 1-9 en 1888, nummers 1-4. - 1 pak

161. 1888, nummer 1, 1889, nummers 1-4 en 1890, nummers 1-4. - 1 pak

162. 1891, nummers 1-4 en 1892, nummers 1-8. - 1 pak

163. 1892, nummer 6, 1893, nummers 1-90. - 1 pak
N.B. In 1892 werd het systeem van nummering van de bijlagen volgens het verbaal gestaakt, zodat inventarisnummer 163 begint met volgnummer 34. In 1893 werd teruggekeerd naar het oude systeem, aan het eind van het jaar gevolgd door lijsten van al dan niet afgedane zaken, samenvattingen van de ingekomen en uitgaande stukken alsmede van stukken, die in circulatie bij de leden waren.

164. 1893, nummers 90-191 en 1894, nummers 1-76. - 1 pak

165. 1894, nummers 77-80, 1895, nummers 1-85 en 1896, nummers 1-10. - 1 pak

166. 1896, nummers 11-113. - 1 pak

167. 1896, nummers 114-124 en 1897, nummers 1-91. - 1 pak

168. 1897, nummers 92-120 en 1898, nummers 1-59. - 1 pak

169. 1898, nummers 60-150. - 1 pak

170. 1898, nummers 151-185 en 1899 nummers 1-65. - 1 pak

171. 1899, nummers 66-113 en 1900, nummers 1-53. - 1 pak

172. 1900, nummers 54-110 en 1901, nummers 1-41. - 1 pak

173. 1901, nummers 42-106 en 1902, nummers 1-48. - 1 pak

174. 1902, nummers 49-97 en 1903, nummers 1-49. - 1 pak

175. 1903, nummers 50-138 en 1904, nummers 1-23. - 1 pak

176. 1904, nummers 24-69 en 1905, nummers 1-37. - 1 pak

177. 1905, nummers 38-70 en 1906, nummers 1-73. - 1 pak

178. 1906, nummers 74-130 en 1907, nummers 1-50. - 1 pak

179. 1907, nummers 51-93 en 1908, nummers 1-58. - 1 pak

180. 1908, nummers 59-133 en 1909 nummers 1-53. - 1 pak

181. 1909, nummers 54-142 en 1910, nummers 1-13. - 1 pak

182. 1910, nummers 14-100 en 1911, nummers 1-33. - 1 pak

183. 1911, nummers 34-149. - 1 pak

184. 1912, nummers 1-112. - 1 pak

185. 1912, nummers 113-141 en 1913 nummers 1-74. - 1 pak

186. 1913, nummers 75-126 en 1914 nummers 1-53. - 1 pak

187. 1914, nummers 54-122 en 1915, nummers 1-38. - 1 pak

188. 1915, nummers 39-52, 1916, nummers 1-67 en 1917 nummers 1-27. - 1 pak

189. 1917, nummers 28-61, 1918, nummers 1-73 en 1919 nummers 1-13. - 1 pak

190. 1919, nummers 14-64, 1920, nummers 1-76 en 1921 nummers 1-3. - 1 pak

191. 1921, nummers 4-58, 1922, nummers 1-78 en 1923 nummers 1-8. - 1 pak

192. 1923, nummers 9-94 en 1924, nummers 1-58. - 1 pak

193. 1924, nummers 59-110 en 1925, nummers 1-72. - 1 pak

194. 1925, nummers 73-98 en 1926, nummers 1-87. - 1 pak

195. 1926, nummers 88-109 en 1927 nummers 1-97. - 1 pak

196. 1927, nummers 98-107, 1928, nummers 1-61 en 1929, nummers 1-15. - 1 pak

197. 1929, nummers 16-82 en 1930, nummers 1-38. - 1 pak

198. 1930, nummers 39-133. - 1 pak

199. 1930, nummers 134-139 en 1931, nummers 1-79. - 1 pak

200. 1931, nummers 80-97, 1932, nummers 1-76 en 1933, nummers 1-6. - 1 pak

201. 1933, nummers 7-86 en 1934, nummers 1-32. - 1 pak

202. 1934, nummers 33-115 en 1935, nummers 1-50. - 1 pak

203. 1935, nummers 51-128 en 1936, nummers 1-16. - 1 pak

204. 1936, nummers 17-50 en 1937, nummers 1-45. - 1 pak
N.B. Vanaf september 1937 werden alle stukken betreffende één zaak in één omslag gevoegd en is er daarom sprake van dossiers.

205. 1937, nummers 46-54, 1938, nummers 1-29 en 1939, nummers 1-24. - 1 pak

206. 1939, nummers 25-32, 1940, nummers 1-32 en 1941 nummers 1-38. - 1 pak
N.B. Vanaf 1939 zijn geen jaarlijsten toegevoegd.

207. 1941, nummers 39-65, 1942, nummers 1-20, 1943, nummers 1-12, 1944, nummers 1-4, 1945, nummers 1-6 en 1946 nummers 1-3. - 1 pak

208. 1946 nummers 4-50 en 1947, nummers 1-31. - 1 pak
N.B. In 1947 zijn de jaarlijkse samenvattingen van de notulen hervat.

209. 1947, nummers 32-80 en 1948, nummers 1-9. - 1 pak

210. 1948, nummers 10-39 en 1949, nummers 1-20. - 1 pak

211. 1949, nummers 21-36 en 1950, nummers 1-25. - 1 pak

212. 1950, nummers 26-48 en 1951, nummers 1-10. - 1 pak

213. 1951, nummers 11-31 en 1952, nummers 1-38. - 1 pak

214. 1952, nummer 39, 1953, nummers 1-46 en 1954 nummers 1-11. - 1 pak

215. 1954, nummers 12-62. - 1 pak

216. 1954, nummers 63-69 en 1955, nummers 1-58. - 1 pak

217. 1955, nummers 59-64, 1956, nummers 1-42 en 1957, nummers 1-4. - 1 pak

218. 1957, nummers 5-48. - 1 pak

219. 1958, nummers 1-59 en 1959, nummers 1-6. - 1 pak

220. 1959, nummers 7-52 en 1960, nummers 1-14. - 1 pak

221. 1960, nummers 15-59 en 1961, nummers 1-14. - 1 pak

222. 1961, nummers 15-59. - 1 pak

223. 1961, nummers 60-110. - 1 pak

224. 1962, nummers 1-60. - 1 pak

225. 1962, nummers 61-100 en 1963, nummers 1-9. - 1 pak

226. 1963, nummers 10-59. - 1 pak

227. 1963, nummers 60-74 en 1964, nummers 1-35. - 1 pak

228. 1964, nummers 36-51 en 1965, nummers 1-36. - 1 pak

229. 1965, nummers 37-44 en 1966, nummers 1-43. - 1 pak

230. 1966, nummers 44-50 en 1967, nummers 1-36. - 1 pak

231. 1967, nummers 37-41 en 1968, nummers 1-38. - 1 pak

232. 1968, nummers 39-58 en 1969, nummers 1-27. - 1 pak

233. 1969, nummers 28-53 en 1970, nummers 1-20. - 1 pak

234. 1970, nummers 21-47. - 1 pak

235. 1970, nummers 48-83 en 1971, nummers 1-18. - 1 pak

236. 1971, nummers 19-42. - 1 pak

237. 1971, nummers 43-54 en 1972, nummers 1-26. - 1 pak
N.B. Vanaf 1971 zijn tevens de jaarverslagen in de notulen opgenomen.

238. 1972, nummers 27-63. - 1 pak

239. 1972, nummers 64-70 en 1973, nummers 1-30. - 1 pak

240. 1973, nummers 31-74. - 1 pak

241. 1973, nummer 75 en 1974, nummers 1-36. - 1 pak

242. 1974, nummers 37-43 en 1975, nummers 1-39. - 1 pak

243. 1975, nummers 40-46 en 1976, nummers 1-12. - 1 pak

244. 1976, nummers 13-42 en 1977, nummers 1-8. - 1 pak

245. 1977, nummers 9-34 en 1978 nummers 1-6. - 1 pak

246. 1978, nummers 7-37. - 1 pak

247. 1978, nummers 38-42. - 1 pak

248. 1978, nummers 43-61 en 1979 nummers 1-15. - 1 pak

249. 1979, nummers 16-45. - 1 pak

250. 1979, nummers 46-51 en 1980, nummers 1-23. - 1 pak

251. 1980, nummers 24-44. - 1 pak

252. 1980, nummers 45-52 en 1981, nummers 1-25. - 1 pak

253. 1981, nummers 26-47 en 1982, nummers 1-3. - 1 pak

254. 1982, nummers 4-17. - 1 pak

255. 1982, nummers 18-35. - 1 pak

256. 1982, nummers 36-52 en 1983, nummers 1-12. - 1 pak

257. 1983, nummers 13-37. - 1 pak

258. 1983, nummers 38-48 en 1984 nummers 1-19. - 1 pak

259. 1984, nummers 20-35. - 1 pak

260. 1984, nummers 36-39. - 1 pak

261. Geheime notulen, 1815-1851. - 1 pak
N.B. Het betreft de volgende stukken:
1. Proclamatie van Willem I tot koning, 1815.
2-3. Remissie taxa N. Carpentier, 1822.
4. Adeldom C.O. en J. de Rossiers d'Hermain, 1823.
5. Ontslag van H. van Reijn, 1827.
6. Benoeming tot kamerheer F. de Pret de Roose de Calesbergh met de titel baron, 1830.
7-11. Erkenning J.G.A. Sirtema van Grovestins, 1824-1835.
12-13. Inlijving G.C. van Heeckeren d'Anthès, 1837.
17-24. Aanspraken België op Adelsfonds, 1839-1840.
N.B. Nummer 17 ten dele aanwezig; de ontbrekende nummers 14-16 hadden wellicht ook betrekking op dit onderwerp.
Titel L. de Stuers, 1840.
Titels leden ridderschap van Limburg, 1841.
Veertien besluiten betreffende het Adelsfonds, genummerd:
La C, 1843.
1 en 2, 1844.
A, 1850.
La A, B, C, D, E, F, G, H, J en K, 1851.

262-277. Afschriften van notulen, 1814-1938. - 39 delen en 3 pakken

262. 1814-1815. - 2 delen

263. 1816-1817. - 2 delen

264. 1818-1819. - 2 delen

265. 1820-1821. - 2 delen

266. 1822-1823. - 2 delen

267. 1824-1825. - 2 delen

268. 1826-1827. - 2 delen

269. 1828-1829. - 2 delen

270. 1830-1834. - 5 delen

271. 1835-1838. - 4 delen

272. 1839-1842. - 4 delen

273. 1843-1848. - 6 delen

274. 1849-1852. - 4 delen

275. 1858-1898. - 1 pak

276. 1899-1920. - 1 pak

277. 1921-1938. - 1 pak

278-280. Uittreksels van notulen, 1814-1861; met klappers. - 3 delen en 2 pakken

278. 1814-1822. - 1 pak

279. 1823-1852. - 1 pak

280. 1858-1861; met klappers op inv. nummers 278-279. - 3 delen
N.B. Zie ook: inv. nummer 281.

281. 'Kort extract uit de notulen', opgemaakt door W.J. d'Ablaing van Giessenburg, 1814-1878. - 1 deel
N.B. Bevat onder meer een klapper op inv. nummer 280 en lijsten van leden en functionarissen.

282-293. Repertoria op de notulen, 1814-1908; met alfabetische indexen. - 16 delen en 5 katernen
N.B. Als zodanig dient tevens een kaartsysteem, dat nog wordt bijgehouden.

282. 1814-1816. - 1 deel

283-286. 1816-1834; letters A-Z. - 4 delen

283. A-E. - 1 deel

284. F-L. - 1 deel

285. M-R. - 1 deel

286. S-Z. - 1 deel

287. 1817-1819; met alfabetische indexen. - 1 deel

288. 1820-1822; met alfabetische index. - 1 deel

289. 1823-1828; met alfabetische index. - 1 deel

290. 1829-1838; met alfabetische index. - 1 deel

291. 1939-1852; met alfabetische index. - 1 deel

292. 1841-1846; met alfabetische indexen. - 4 delen en 4 katernen

293. 1847-1908; met alfabetische index, 1847-1852. - 2 delen en 1 katern