II. Correspondentie

A. Hoge Raad van Adel

294-309. Brievenboeken, 1814-1938; met alfabetische indexen, 1816-1821. - 36 delen en 4 pakken
N.B. Bevatten afschriften van uitgaande brieven, waarvan concepten zich in de notulen bevinden.

294. 1814-1815. - 2 delen

295. 1816-1817; met alfabetische indexen. - 2 delen

296. 1818-1821; met alfabetische indexen. - 4 delen

297. 1822. - 1 deel

298. 1823. - 1 deel

299. 1824-1826. - 3 delen

300. 1827-1829. - 3 delen

301. 1830-1831. - 2 delen

302. 1832-1837. - 3 delen

303. 1838-1842. - 5 delen

304. 1843-1848. - 6 delen

305. 1849-1852. - 4 delen

306. 1858-1890. - 1 pak

307. 1891-1906. - 1 pak

308. 1907-1920. - 1 pak

309. 1921-1938. - 1 pak

310. Agenda van ingekomen stukken, 1841. - 1 deel

311. Agenda van uitgaande brieven, 1969-1982. - 1 deel

B. Secretaris

312. Ingekomen brieven, 1814-1815 en 1818. - 1 omslag

313-317. Brievenboeken, 1816-1852. - 29 delen en 7 katernen

313. 1816-1820. - 4 delen

314. 1821-1824. - 4 delen

315. 1825-1829. - 5 delen

316. 1830-1839. - 10 delen

317. 1840-1852. - 6 delen en 7 katernen

318. Concepten en minuten van uitgaande brieven, 1817-1818 en 1819-1838. - 2 pakken
N.B. De minuten 1819-1838 zijn niet in de notulen vermeld maar wel van officiële aard.

319. Minuten van uitgaande brieven, 1841-1843; met uittreksels uit brieven,1920-1922. - 3 delen
N.B. Alfabetisch gerangschikt.

320-327. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, 1866-1948. - 8 pakken
N.B. Betreft particuliere correspondentie met chronologische ordening, evenwel vanaf 1947 dossiersgewijs per persoon of instelling. Vanaf april 1948 wordt deze serie opgenomen in de hierna volgende serie (inv. 328-418).

320. 1866-1906. - 1 pak

321. 1907-1925. - 1 pak

322. 1926-1931. - 1 pak

323. 1932-1935. - 1 pak

324. 1936-1938. - 1 pak

325. 1939-1944. - 1 pak
N.B. Vanaf (augustus) 1942 met lijsten; jaren 1941-1942 incompleet.

326. 1945-1947 nummers 1-128. - 1 pak
N.B. Met lijsten.

327. 1947, nummers 129-167 en 1948, nummers 1-20. - 1 pak

328-418. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, 1937-1984. - 91 pakken
N.B. Betreft vóór april 1948 officiële correspondentie; vanaf die maand wordt de voorgaande serie (inv. nummers 320-327) hiermee samengevoegd. Tevens wordt de officiële correspondentie vanaf deze tijd in de notulen opgenomen met uitzondering van de brieven betreffende (inschrijving in) het filiatieregister. De serie heeft sindsdien dus een overwegend 'particulier' karakter. Vanaf circa 1947 wordt als ingang een alfabetisch kaartsysteem bijgehouden en vanaf circa 1969 tevens een systematisch kaartsysteem.

328. 1937, nummers 1-21 en 1938, nummers 22-97. - 1 pak

329. 1938, nummers 98-133 en 1939, nummers 1-85. - 1 pak

330. 1940, nummers 1-82 en 1941, nummers 1-40. - 1 pak

331. 1941, nummers 41-76 en 1942, nummers 1-79. - 1 pak

332. 1943, nummers 1-74 en 1944, nummers 1-65. - 1 pak

333. 1945, nummers 1-64 en 1946, nummers 1-131. - 1 pak

334. 1947, nummers 1-157. - 1 pak

335. 1948, nummers 1-154. - 1 pak

336. 1948, nummers 155-215. - 1 pak

337. 1948, nummers 216-262 en 1949, nummers 1-80. - 1 pak

338. 1949, nummers 81-217. - 1 pak

339. 1949, nummers 218-240. - 1 pak

340. 1949, nummers 241-297 en 1950, nummers 1-80. - 1 pak

341. 1950, nummers 81-254. - 1 pak

342. 1950, nummers 255-266 en 1951, nummers 2-129. - 1 pak

343. 1951, nummers 130-244 en 1952, nummers 1-13. - 1 pak

344. 1952, nummers 14-159. - 1 pak

345. 1952, nummers 160-247 en 1953, nummers 1-70. - 1 pak

346. 1953, nummers 71-192 en 1954, nummers 1-32. - 1 pak

347. 1954, nummers 33-186. - 1 pak

348. 1954, nummers 210-226 en 1955, nummers 1-17. - 1 pak

349. 1955, nummers 18-134. - 1 pak

350. 1955, nummers 135-233. - 1 pak

351. 1956, nummers 1-75. - 1 pak

352. 1956, nummer 75. - 1 pak

353. 1956, nummers 76-170. - 1 pak

354. 1956, nummers 171-205 en 1957, nummers 2-52. - 1 pak

355. 1957, nummers 53-99. - 1 pak

356. 1957, nummers 100-162. - 1 pak

357. 1957, nummers 163-189 en 1958, nummers 1-39. - 1 pak

358. 1958, nummers 40-130. - 1 pak

359. 1958, nummers 131-213 en 1959, nummers 1-15. - 1 pak

360. 1959, nummers 16-110. - 1 pak

361. 1959, nummers 111-206. - 1 pak

362. 1959, nummers 207-213 en 1960 nummers 1-73. - 1 pak

363. 1960, nummers 74-148. - 1 pak

364. 1960, nummers 149-187 en 1961, nummers 1-72. - 1 pak

365. 1961, nummers 73-120. - 1 pak

366. 1961, nummers 121-207. - 1 pak

367. 1961, nummers 208-243 en 1962, nummers 2-87. - 1 pak

368. 1962, nummers 88-200. - 1 pak

369. 1962, nummers 201-235 en 1963, nummers 1-70. - 1 pak

370. 1963, nummers 71-178. - 1 pak

371. 1964, nummers 1-85. - 1 pak

372. 1964, nummers 86-174. - 1 pak

373. 1965, nummers 5-104. - 1 pak

374. 1965, nummers 105-160 en 1966, nummers 3-43. - 1 pak

375. 1966, nummers 44-140. - 1 pak

376. 1966, nummers 141-173 en 1967, nummers 1-57. - 1 pak

377. 1967, nummers 58-150. - 1 pak

378. 1967, nummers 151-176 en 1968, nummers 1-80. - 1 pak

379. 1968, nummers 81-175 en 1969, nummers 3-27. - 1 pak

380. 1969, nummers 28-340. - 1 pak

381. 1969, nummers 341-416 en 1970, nummers 1-110. - 1 pak

382. 1970, nummers 112-318. - 1 pak

383. 1970, nummers 319-395 en 1971, nummers 1-120. - 1 pak

384. 1971, nummers 121-250. - 1 pak

385. 1971, nummers 251-407. - 1 pak

386. 1971, nummers 408-454 en 1972, nummers 3-19. - 1 pak

387. 1972, nummers 20-220. - 1 pak

388. 1972, nummers 221-400. - 1 pak

389. 1972, nummers 401-487 en 1973, nummers 4-230. - 1 pak

390. 1973, nummers 231-423. - 1 pak

391. 1974, nummers 1-175. - 1 pak

392. 1974, nummers 176-310. - 1 pak

393. 1974, nummers 311-374. - 1 pak

394. 1975, nummers 2-150. - 1 pak

395. 1975, nummers 151-290. - 1 pak

396. 1975, nummers 291-348 en 1976, nummers 1-70. - 1 pak

397. 1976, nummers 71-252. - 1 pak

398. 1976, nummers 261-307 en 1977, nummers 3-75. - 1 pak

399. 1977, nummers 76-240. - 1 pak

400. 1977, nummers 241-330. - 1 pak

401. 1977, nummers 331-352 en 1978, nummers 1-133. - 1 pak

402. 1978, nummers 134-270. - 1 pak

403. 1978, nummers 271-342 en 1979, nummers 2-50. - 1 pak

404. 1979, nummers 51-169. - 1 pak

405. 1979, nummers 174-323 en 1980, nummers 3-51. - 1 pak

406. 1980, nummers 52-170. - 1 pak

407. 1980, nummers 174-324 en 1981, nummers 1-73. - 1 pak

408. 1981, nummers 74-180. - 1 pak

409. 1981, nummers 181-272. - 1 pak

410. 1981, nummer 272. - 1 pak

411. 1981, nummers 274-314 en 1982, nummers 3-150. - 1 pak

412. 1982, nummers 151-290. - 1 pak

413. 1982, nummers 291-365 en 1983, nummers 1-50. - 1 pak

414. 1983, nummers 51-160. - 1 pak

415. 1983, nummers 161-298. - 1 pak

416. 1983, nummers 299-357 en 1984, nummers 2-150. - 1 pak

417. 1984, nummers 151-300. - 1 pak

418. 1984, nummers 301-368. - 1 pak

C. Raad en secretaris

419-428. 'Schaduwarchief', kopieën van uitgaande brieven, 1960-1984. - 10 pakken

419. november 1960- augustus 1962. - 1 pak

420. september 1962- september 1964. - 1 pak

421. oktober 1964- december 1966. - 1 pak

422. januari 1967- juni 1969. - 1 pak

423. juli 1969- juni 1971. - 1 pak

424. juli 1971- september 1973. - 1 pak

425. oktober 1973- december 1976. - 1 pak

426. januari 1977- juli 1980. - 1 pak

427. augustus 1980- december 1982. - 1 pak

428. januari 1983- december 1984. - 1 pak

429-443. 'Brievenboeken'; indicateuren op de correspondentie, 1944-1984. - 15 delen

429. 1944-1946. - 1 deel

430. 1947-1949. - 1 deel

431. 1950. - 1 deel

432. 1951-1953 nummer 134. - 1 deel

433. 1953 nummer 135-1954. - 1 deel

434. 1955-1957. - 1 deel

435. 1958-1960. - 1 deel

436. 1961-1968. - 1 deel

437. 1969-1971 nummer 213. - 1 deel

438. 1971 nummer 214-1973 nummer 405. - 1 deel

439. 1973 nummer 406-1976 nummer 146. - 1 deel

440. 1976 nummer 147-1979 nummer 70. - 1 deel

441. 1979 nummer 71-1982 nummer 80. - 1 deel

442. 1982 nummer 81-1984 nummer 340. - 1 deel

443. 1984 nummers 341-369. - 1 deel