VI. Financiën

De stukken betreffende 's Raads financiën, met name begrotingen en kwartaal- of jaarrekeningen, bevinden zich voornamelijk in de notulen (inventarisnummers 1-260). Onderstaande stukken vormen een afzonderlijk financieel archief, waarvan een deel (inventarisnummers 859-861, 863, 866-867) uit het persoonlijk archief van de thesaurier in 2003 werd overgedragen door Museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage (zie ook inventarisnummers 894-897).

858. Stukken betreffende de verdeling der leges, 1814-1850. - 1 pak
N.B. Een gedeelte der leges kwam toe aan het secretariepersoneel.

859-861. Rekeningen van de taxa op diploma's, 1815-1844, met bijlagen, 1815-1846. - 3 pakken

  • 859. 1815-1820 (1825). - 1 pak
  • 860. 1820-1827. - 1 pak
  • 861. 1828-1846. - 1 pak

862. Lijsten van ontvangen gelden wegens bevestiging of verlening van wapens van publiekrechtelijke lichamen, 1817-1832. - 1 omslag

863-865. Rekeningen van huishoudelijke en andere zaken, en van leges, 1814-1843 en 1861-1944. - 3 pakken

  • 863. 1814-1835. - 1 pak
  • 864. 1834-1843. - 1 pak
  • 865. 1861-1944. - 1 pak

866-867. Rekeningen van de Raad voor de Algemene Rekenkamer, 1815-1834, 1844-1853. - 2 pakken

  • 866. 1815-1825. - 1 pak
  • 867. 1826-1834, 1844-1853. - 1 pak

868. Stukken betreffende het Fonds van de Hoge Raad van Adel, 1814-1985. - 2 pakken
N.B. Zie ook inv. nummer 915.

869-870. Kasboeken, 1926-1942. - 2 delen

  • 869. 1926-1941 maart. - 1 deel
  • 870. 1941 april. 1942. - 1 deel

871. Register, houdende opgave van aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verzonden rekeningen, 1977-1984 (1993). - 1 deel

872. Kopieën van jaarrekeningen betreffende giro- en kasgelden, 1978-1984 (1999). - 1 omslag