VIII. Gedeponeerde archieven

889. Archief van het Hoog Heraldiek College, 1809-1810. - 1 pak
N.B. Vergelijk ook: handschriftcollectie d'Ablaing van Giessenburg, inventarisnummer 23.

890. Archieven van de Commissies tot samenstelling van een etiquette voor het paleis, 1814-1815 en 1849-1853. - 1 pak

891. Adelsdiploma's, 1815-1914. - 1 pak
N.B. Betreft originelen, die te eniger tijd aan de Raad in bewaring of eigendom zijn afgestaan:

 • Gerardus Andreas Martinus van Bommel, 1815;
 • Gustave Marie Gislenus René de Crombeen, 1824;
 • Jan Willem Druijvestein, 1816 (met kopie, 1844);
 • Guillaume baron van der Duyn, 1874;
 • Gerard Witsen Elias, 1913;
 • Hillegonda Witsen Elias, 1914;
 • Karel August Ernest Goethals, 1830;
 • Martinus E.J.J. van Lidt de Jeude, 1911;
 • Cornelis Hendrik Theodorus Nahuys, 1835 en 1842 (met twee kopieën, 1842, en drie stambomen);
 • Gerard Johan Nahuys, 1886;
 • Jacob van Cats de Raet, 1843;
 • Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz, 1888;
 • Karel Alfred Arthur von Steiger, 1904 (met bijlagen);
 • Cornelis Johan Vosch van Avesaet, 1826;
 • Emmericus Antony Berckmans de Weert, 1848;
 • Hendrik Theodorus van Wijkersloot van Grevenmachern, 1817.

N.B. Vergelijk ook: Inventaris 10 (hs.coll. HRvA), p. 45, 197, 200.

892. Archief van Jacob van der Lely van Oudewater, 1814-1819 en z.j.

892. Briefwisseling en stukken betreffende adelszaken, 1814-1819 en z.j. - 1 omslag

893. Archief van W.A. van Spaen, c.s.1816-1932.

893. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1816-1932. - 1 omslag

894-898. Archief van W.H.J. van Westreenen van Tiellandt, thesaurier-chartermeester, later lid van de Hoge Raad van Adel, 1814-1846. - 6 pakken en 1 omslag
N.B. Het financieel archief van de Raad, dat onder de thesaurier was blijven berusten, werd door Museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage in 2003 overgedragen: inventarisnummers 859-861, 863, 866-867, 894-897. Vergelijk ook: J.H. Kernkamp, Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme, 's-Gravenhage 1948, nummers 84-88. Inventarisnummer 898 is afkomstig uit het archief d'Ablaing van Giessenburg, 1892.

 • 894. Kwitanties van contributies voor het Weduwenfonds van ambtenaren, ten behoeve van zijn moeder, 1815-1818. - 1 omslag
 • 895. Stukken betreffende de Hoge Raad van Adel, 1816-1830. - 1 omslag
 • 896. Enveloppen van aan hem geadresseerde brieven en omslagen van het financieel archief van de Raad. - 1 omslag
 • 897. Stukken betreffende het opstellen van de rekening van de thesaurier, 1816 1830. - 1 omslag

898. Korte notulen van zijn hand van vergaderingen van de Hoge Raad van Adel, 1831-1846. - 1 pak

899-901. Archief van Albert Carel Snouckaert van Schauburg, 1814-1841. - 3 pakken

 • 899. Notulen van de Hoge Raad van Adel, 1814-1822. - 1 pak
 • 900. Notulen van de Hoge Raad van Adel, 1823-1841. - 1 pak
 • 901. Stukken betreffende adelszaken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden ook tijdens het Koninkrijk Holland, 1809-1826 en z.j. - 1 pak

902-904. Archief van R.A.van Hoëvell van Nijenhuis, 1816-1851. - 2 pakken en 2 stukken
N.B. Het archief werd in 1894 uit zijn nalatenschap overgedragen.

 • 902. Stukken betreffende adelszaken, 1816-1851 en z.j.; concepten en afschriften. - 1 pak
 • 903. Brieven, 1835-1846 en z.j. - 1 pak
 • 904. Stukken betreffende de kosten van L.A. van Weleveld, wapenheraut, bij de inhuldiging van koning Willem III, 1849. - 2 stukken

905-916. Archief van W.J. d'Ablaing van Giessenburg, 1849-1892. - 1 deel, 11 pakken en 1 omslag
N.B. Dit archief werd, tezamen met de collectie, in 1892 door de erfgenamen geschonken (notulen, 1892, nummer 44).

 • 905. Korte notulen van zijn hand van vergaderingen van de Hoge Raad van Adel, 1849-1852, 1858-1860, met agenda's en brievenboek, 1853-1858. - 2 pakken
 • 906. Concept-adviezen over adelszaken van zijn hand aan de minister van Binnenlandse Zaken,1859-1864. - 1 omslag
 • 907. Concept-adviezen over adelszaken van zijn hand aan de minister van Justitie, 1860-1864. - 1 pak
 • 908. Particuliere correspondentie en stukken betreffende adelszaken van zijn hand, 1841-1866. - 1 pak
 • 909. Concept-adviezen over adelszaken van zijn hand, met brieven en memories betreffende leges, 1859-1864. - 1 pak
 • 910. Brieven, adviezen en andere stukken betreffende adelszaken, 1856-1864. - 1 pak
 • 911. Memories van verheffingen en akten van bewijs met lijsten van ridderschappen over 1814-1887, z.j. - 1 pak
 • 912. Lijsten van inschrijving wegens adeldom, 1846-1883. - 1 pak
 • 913. Memorie van zijn hand betreffende sinds 1814 uitgestorven families, z.j.; met alfabetische index. - 1 deel
 • 914. Lijsten van ingezonden bewijsstukken van adellijke families met bijlagen, 1835-1865. - 1 pak
 • 915. Stukken betreffende leges en het adelsfonds, 1814-1865. - 1 pak
  N.B. Zie ook inv. nummer 868.
 • 916. Stukken betreffende de tentoonstelling over Oranje-Nassau en heraldiek, 1879-1880. - 1 pak
  N.B. Zie ook inv. nummers 969-970.

917. Archief van R.C. Bakhuizen van den Brink, 1861-1865 en z.j.
N.B. Het archief werd in 1916 op het Algemeen Rijksarchief aangetroffen en overgedragen.

 • 917. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1861-1865 en z.j.; met begeleidend schrijven, 1916. - 1 omslag

918. Archief van P.A. van den Velden, 1853-1890 en z.j.

 • 918. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1853-1890 en z.j. - 1 pak

919. Archief van R.J. Schimmelpenninck van Nijenhuis, 1867-1892 en z.j.
N.B. Het archief werd in 1894 door zijn erfgenamen overgedragen.

 • 919. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1867-1892 en z.j. - 1 pak

920-921. Archief van A.C. Snouckaert van Schauburg, 1866-1876, 1893-1902 en z.j. - 2 pakken

 • 920. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1866-1876, 1893-1902 en z.j. - 1 pak
 • 921. Brieven betreffende de genealogie van de familie De Gignoux, 1887-1888. - 1 pak
  N.B. Afkomstig uit manuscriptencollectie 'paars', nummer 899 -

922-926. Archief van Th. H.F. van Riemsdijk, (1870) 1891-1923 en z.j. - 5 pakken

 • 922. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1891-1897. - 1 pak
 • 923. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1898-1904. - 1 pak
 • 924. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1905-1910. - 1 pak
 • 925. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1911-1923. - 1 pak
 • 926. Stukken betreffende zijn afhandeling van de nalatenschap van W.J. d'Ablaing van Giessenburg, 1870-1900 en z.j. - 1 pak

927-928. Archief van D. Rutgers van Rozenburg, 1897-1906 en z.j. - 2 omslagen
N.B. Zijn persoonlijke, tevens functionele archief, berust in het familiearchief, Gemeentearchief Amsterdam (medededeling van jhr. Eric Rutgers van Rozenburg, 6 mei 2014).

 • 927. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1897-1906 en z.j. - 1 omslag
 • 928. Stukken betreffende de verlening en intrekking van gemeentewapens, 1814-1899; afschriften, z.j. - 1 omslag

929-931. Archief van G.C. van Asbeck, 1905-1934 en z.j. - 2 pakken en 1 omslag

 • 929. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1905-1929 en z.j. - 1 pak
 • 930. Stukken betreffende de wijziging van het Rijkswapen, 1901-1910 en z.j. - 1 omslag
 • 931. Brieven en andere stukken betreffende adelszaken, 1911-1934 en z.j. - 1 pak

931A-931D. Archief van W.A. Beelaerts van Blokland, 1909-1935. - 4 pakken

 • 931A. Stukken betreffende de Raad (onder andere concept-notulen). - 1 pak
 • 931B. Stukken betreffende adelszaken. - 1 pak
 • 931C. Stukken betreffende de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. - 1 pak
 • 931D. Stukken betreffende overheidsheraldiek. - 1 pak

931E-931F. Archief van D.J.P. Hoeufft, 1925-1931, 1950. - 1 pak

 • 931E. Korte notulen van vergaderingen van de HRvA, 1926-1927 en z.j. - 1 omslag
 • 931F. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken HRvA, 1925-1931, 1950. - 1 pak

932-933. Archief van J.Ph. de Monté ver Loren, 1930-1942. - 1 deel en 1 omslag

 • 932. Memorie van een statistisch onderzoek naar de stand van de Nederlandse adel over 1934-1937, z.j. - 1 deel
 • 933. Stukken betreffende aankoop door hem van genealogieën bij A.J. van Huffels antiquariaat voor de Hoge Raad van Adel, 1938-1939 en z.j. - 1 omslag

934. Archief van B.M. de Jonge van Ellemeet, 1937-1946.

 • 934. Stukken betreffende de Hoge Raad van Adel, 1937, 1941-1946. - 1 omslag

935. Archief van F. Beelaerts van Blokland, 1935-1956.

 • 935. Brieven en andere stukken betreffende de Hoge Raad van Adel, 1935-1956 en z.j. - 1 pak

936. Archief van M.J.H. de Bruyn van Melis- en Mariekerke, 1946-1957.

 • 936. Register van aanneming van ter aantekening aangeboden stukken, 1947-1954. - 1 deel

936A. Archief van G.C.D. van Hardenbroek, 1956-1960.
N.B. Afkomstig uit persoonlijk archief van M.A. Beelaerts van Blokland, Nationaal Archief; overdracht NA (J. Jongbloed) aan HRvA d.d. 29 aug. 2012.

 • 936A. Stukken betreffende de Hoge Raad van Adel, (1951) 1956-1960. - 1 omslag

937. Archief van M.A. Beelaerts van Blokland, 1956-1974.

 • 937. Brieven en andere stukken betreffende adel, patriciaat, heraldiek en naamsverandering, 1956-1974. - 1 omslag

938-945. Archief, betreffende de Ridderlijke Duitse Orde, balije van Utrecht, 1814-1936. - 9 pakken
N.B. afkomstig van het Departement van Binnenlandse Zaken, vanaf 1860 van het Departement van Justitie. Van enige jaren zijn geen stukken aanwezig.

 • 938. 1814-1845. - 1 pak
 • 939. 1846-1863. - 1 pak
 • 940. 1864-1876. - 1 pak
 • 941. 1877-1888. - 1 pak
 • 942. 1889-1902. - 1 pak
 • 943. 1903-1914. - 1 pak
 • 944. 1915-1934. - 1 pak
 • 945. 1935-1936, met stukken betreffende reglementering, financiering en lidmaatschap, 1814-1915. - 2 pakken

946-956. Archief, afkomstig van het Departement van Justitie, 1815-1936. - 7 pakken en 4 omslagen

 • 946. Stukken betreffende erkenning van adeldom van individuele personen, 1816 1897. - 1 omslag
 • 947. Stukken betreffende de kosten van diploma's, 1815-1913. - 1 omslag
 • 948. Stukken betreffende de reglementering van de Raad en de aanstelling van haar leden, 1814-1911. - 1 pak
 • 949. Stukken betreffende aanstelling door de minister van Justitie van ambtenaren bij de afdeling. - adelszaken, 1860-1879. - 1 omslag
 • 950. Stukken betreffende de aanstelling van leden van de Ridderschappen, 1859-1860. - 1 pak
 • 951. Stukken betreffende de kostuums van de koning van wapenen en van de heraut van wapenen, 1865-1898 en z.j. - 1 pak
 • 952. Stukken betreffende toevoeging van namen van heerlijkheden aan familienamen en eventuele verheffing in de adelstand, 1859-1925. - 1 pak
 • 953. Stukken betreffende de toezending van tekeningen van wapens van vreemde mogendheden aan de Hoge Raad van Adel, 1874-1880. - 1 omslag
 • 954. Stukken betreffende leges voor wapens en vaandels, 1887-1936 en z.j. - 1 pak
 • 955. Stukken betreffende vervaardiging en bewaring van het grootzegel, 1880 1908. - 1 pak
 • 956. Stukken betreffende vervanging van het rijkswapen, 1907-1909. - 1 pak

957. Notulen van de Ridderschap(pen) van (Noord- en Zuid-)Holland, 1815-1860; met bijlagen betreffende de liquidatie, 1832-1859. - 1 pak
N.B. Zie ook inv. nummer 950.

958-967. Archief van de vereniging 'De Nederlandsche Héraut', (1405) 1880-1904. - 7 delen, 4 pakken en 2 omslagen
N.B. Het archief werd in 1904 door de executeurs van de vereniging overgedragen.

 • 958. Stukken betreffende oprichting, statuten en huishoudelijke reglementen, 1880-1887 en z.j. - 1 pak
 • 959. Notulen van bestuursvergaderingen, 1881-1887 en 1881-1903. - 2 delen
 • 960-961. Registers van ingekomen en uitgaande brieven; met brievenboeken, 1881-1894. - 2 delen
 • 960. 1881-1887. - 1 deel
 • 961. 1887-1894. - 1 deel
 • 962. Brieven aan de vereniging, 1880-1898. - 1 pak
 • 963. Register van plaatsing van artikelen, 1881-1893. - 1 deel
 • 964. Ingediende artikelen met daartoe verzamelde stukken, 1405-1886 en z.j.; met alfabetische index. - 1 pak
 • 965. Jaarverslagen, 1882-1894. - 1 omslag
 • 966. Rekeningen, 1881-1903; met bijlagen, 1881-1900. - 1 pak
 • 967. Stukken betreffende de opheffing van de vereniging, 1903-1904. - 1 omslag

968-970. Archief van A.A. Vorsterman van Oyen. - 2 delen, 2 pakken en 1 omslag

 • 968. Briefwisseling en andere verzamelde stukken betreffende J.M. Lion, heraldisch tekenaar van de Hoge Raad van Adel, 1856-1899 en z.j. - 1 omslag
 • 969-970. Stukken betreffende de tentoonstelling over Oranje-Nassau en heraldiek, 1880. - 1 deel en 1 pak
  N.B. Zie ook: inventarisnummer 916.
 • 969. Brieven, 1880. - 1 pak
 • 970. Brievenboek, 1880. - 1 deel