VII. Huishoudelijke zaken

873. Memories betreffende lokalen, waarin de Hoge Raad van Adel gevestigd was, en de meubels daarin, 1814-1820. - 4 stukken

874. Stukken betreffende toekenning of bevestiging van overheidsheraldiek, 1814-1919. - 1 omslag

875. Stukken betreffende leden en personeel van de Hoge Raad van Adel, 1814-1957 en z.j. - 1 omslag

876. Instructies en reglementen, 1814-1893 en z.j. - 1 pak

877. Stukken betreffende opstelling, vervaardiging en het lichten van adelsdiploma's, 1815-1876 en z.j. - 1 pak

878. Stukken betreffende adelslijsten en titulatuur, 1815-1987 en z.j. - 1 pak

879. Stukken betreffende de kleding van leden van de Hoge Raad van Adel bij ceremoniƫle gelegenheden, 1815-1879. - 1 pak

880. Stukken betreffende kronen boven adellijke wapens, 1816-1817 en z.j. - 1 omslag

881. Stukken betreffende het gebruik van een grootzegel en het Rijkswapen, 1816-1880 en z.j. - 1 omslag

882. Stukken betreffende het gebruik van het archief en de bibliotheek van de Hoge Raad van Adel door derden, 1819-1918. - 2 stukken

883. Stukken betreffende de registratie van naams- en wapenvermeerdering, 1827-1937 en z.j. - 1 omslag

884. Stukken betreffende de geldigheid van attestaties van wapenkoningen en hun tenue, 1849 1876. - 4 stukken

885. Lijsten van leges, 1882 en z.j. - 2 stukken

886. Stukken betreffende richtlijnen voor vlaggen van publiekrechtelijke lichamen, 1948-1969 en z.j. - 1 omslag

887. Gastenboek, 1968-1984 (1999). - 1 deel

888. Register van opdrachten, verstrekt aan wapentekenaars, 1978-1984 (1996). - 1 katern