V. Naamsveranderingen

Sinds omstreeks 1860 adviseert de Hoge Raad van Adel over naamswijzigingen, waarbij namen van adellijke geslachten, heerlijkheden en dergelijke betrokken zijn. De betreffende stukken maken deel uit van de notulen en zijn te traceren via een kaartsysteem. In de periode 1941-1947 heeft de Raad echter geadviseerd ten aanzien van alle naamswijzigingen. De stukken daarover vormen een apart archiefonderdeel, beschreven onder B.

Eveneens in de periode 1941-1947 heeft de Raad een door de overheid gelast onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het voeren van samengestelde geslachtsnamen. Deze stukken zijn onder C beschreven.

Onder A zijn enkele archiefbestanddelen opgenomen, die voor de uitvoering van alle genoemde taken van nut zullen zijn geweest.

A. Algemeen

668-670. Kaartsysteem, houdende opgave van bij besluit verleende naamswijzigingen, 1815-1948. - 3 pakken
N.B. Alfabetisch gerangschikt.

 • 668. A-D. - 1 pak
 • 669. E -H. - 1 pak
 • 670. I - Z. - 1 pak
  N.B. Het gedeelte tussen de namen Kempen en Willems ontbreekt.

671. Lijsten, ingekomen van gemeenten, houdende opgave van de sinds 1811 in hun registers voorkomende aangenomen geslachtsnamen, 1942-1943. - 1 pak
N.B. Alfabetisch per plaatsnaam. Niet compleet.

B. Naamswijzigingen 1941-1947

672-688. Dossiers betreffende verzoeken tot wijziging van geslachtsnamen, 1941-1947. - 17 pakken
N.B. Bevatten afschriften van 's Raads adviezen aan het Departement van Justitie en van de voorlopige gunstige dan wel afwijzende beschikkingen, daarentegen niet de verzoekschriften.

 • 672. Nummers 1-78. - 1 pak
 • 673. Nummers 79-155. - 1 pak
 • 674. Nummers 156-226. - 1 pak
 • 675. Nummers 227-318. - 1 pak
 • 676. Nummers 319-397. - 1 pak
 • 677. Nummers 398-480. - 1 pak
 • 678. Nummers 481-569. - 1 pak
 • 679. Nummers 570-673. - 1 pak
 • 680. Nummers 674-802. - 1 pak
 • 681. Nummers 803-941. - 1 pak
 • 682. Nummers 942-1073. - 1 pak
 • 683. Nummers 1074-1199. - 1 pak
 • 684. Nummers 1200-1330. - 1 pak
 • 685. Nummers 1331-1473. - 1 pak
 • 686. Nummers 1474-1634. - 1 pak
 • 687. Nummers 1635-1799. - 1 pak
 • 688. Nummers 1800-2021. - 1 pak

689. Agenda van ingekomen stukken, 1941-1947. - 1 pak

690. Agenda van behandelde stukken, 1944-1947. - 1 deel

691-693. Alfabetische indexen op geslachtsnamen, waarvoor wijziging is aangevraagd, z.j. - 3 pakken

 • 691. A-J. - 1 pak
 • 692. K-R. - 1 pak
 • 693. S-Z. - 1 pak

694. Afschriften van besluiten van de secretaris-generaal van het Departement van Justitie tot wijziging van geslachtsnamen, 1941-1945. - 1 pak

695. Afschriften van koninklijke besluiten tot wijziging van geslachtsnamen, 1945 1947. - 1 pak

C. Samengestelde geslachtsnamen

696-817. Dossiers betreffende de controle op het rechtmatig voeren van samengestelde geslachtsnamen (zogenaamde 'dubbele namen dossiers'). - 122 pakken
N.B. Bevatten 's Raads oordeel, met afschriften van adviezen aan het Departement van Binnenlandse Zaken in geval van een negatieve conclusie. De nummers 780, 2416 en 4775 bestaan niet; de nummers 1441 en 4656 ontbreken.

 • 696. Nummers 1-17. - 1 pak
 • 697. Nummers 18-33. - 1 pak
 • 698. Nummers 34-46. - 1 pak
 • 699. Nummers 47-68. - 1 pak
 • 700. Nummers 69-97. - 1 pak
 • 701. Nummers 98-112, 113a. - 1 pak
 • 702. Nummers 113-127. - 1 pak
 • 703. Nummers 128-147. - 1 pak
 • 704. Nummers 148-172. - 1 pak
 • 705. Nummers 173-190. - 1 pak
 • 706. Nummers 190a, 191-204. - 1 pak
 • 707. Nummers 205-233. - 1 pak
 • 708. Nummers 234-251. - 1 pak
 • 709. Nummers 252-257. - 1 pak
 • 710. Nummers 258-277. - 1 pak
 • 711. Nummers 278-305. - 1 pak
 • 712. Nummers 306-335. - 1 pak
 • 713. Nummers 336-366. - 1 pak
 • 714. Nummers 367-393. - 1 pak
 • 715. Nummers 394-401, 401a-b. - 1 pak
 • 716. Nummers 401c-e, 402-411. - 1 pak
 • 717. Nummers 412-423. - 1 pak
 • 718. Nummers 424-441. - 1 pak
 • 719. Nummers 442-458. - 1 pak
 • 720. Nummers 459-472. - 1 pak
 • 721. Nummers 473-489. - 1 pak
 • 722. Nummers 490-502. - 1 pak
 • 723. Nummers 503-513. - 1 pak
 • 724. Nummers 514-530. - 1 pak
 • 725. Nummers 531-563. - 1 pak
 • 726. Nummers 564-574. - 1 pak
 • 727. Nummers 575-600. - 1 pak
 • 728. Nummers 601-624. - 1 pak
 • 729. Nummers 625-650. - 1 pak
 • 730. Nummers 651-673. - 1 pak
 • 731. Nummers 674-686. - 1 pak
 • 732. Nummers 687-715. - 1 pak
 • 733. Nummers 716-739. - 1 pak
 • 734. Nummers 740-778. - 1 pak
 • 735. Nummers 779, 781-799. - 1 pak
 • 736. Nummers 800-833. - 1 pak
 • 737. Nummers 834-857. - 1 pak
 • 738. Nummers 858-893. - 1 pak
 • 739. Nummers 894-922. - 1 pak
 • 740. Nummers 923-959. - 1 pak
 • 741. Nummers 960-979. - 1 pak
 • 742. Nummers 980-987. - 1 pak
 • 743. Nummers 988-1012. - 1 pak
 • 744. Nummers 1013-1048. - 1 pak
 • 745. Nummers 1049-1085. - 1 pak
 • 746. Nummers 1086-1115. - 1 pak
 • 747. Nummers 1116-1128. - 1 pak
 • 748. Nummers 1129-1163. - 1 pak
 • 749. Nummers 1164-1189. - 1 pak
 • 750. Nummers 1190-1212. - 1 pak
 • 751. Nummers 1213-1235. - 1 pak
 • 752. Nummers 1236-1269. - 1 pak
 • 753. Nummers 1270-1289. - 1 pak
 • 754. Nummers 1290-1313. - 1 pak
 • 755. Nummers 1314-1344. - 1 pak
 • 756. Nummers 1345-1393. - 1 pak
 • 757. Nummers 1394-1432. - 1 pak
 • 758. Nummers 1433-1474. - 1 pak
 • 759. Nummers 1475-1508. - 1 pak
 • 760. Nummers 1509-1543. - 1 pak
 • 761. Nummers 1544-1572. - 1 pak
 • 762. Nummers 1573-1609. - 1 pak
 • 763. Nummers 1610-1644. - 1 pak
 • 764. Nummers 1645-1692. - 1 pak
 • 765. Nummers 1693-1719. - 1 pak
 • 766. Nummers 1720-1751. - 1 pak
 • 767. Nummers 1752-1788. - 1 pak
 • 768. Nummers 1789-1831. - 1 pak
 • 769. Nummers 1832-1867. - 1 pak
 • 770. Nummers 1868-1922. - 1 pak
 • 771. Nummers 1923-1979. - 1 pak
 • 772. Nummers 1980-2025. - 1 pak
 • 773. Nummers 2026-2075. - 1 pak
 • 774. Nummers 2076-2121. - 1 pak
 • 775. Nummers 2122-2155. - 1 pak
 • 776. Nummers 2156-2195. - 1 pak
 • 777. Nummers 2196-2236. - 1 pak
 • 778. Nummers 2237-2289. - 1 pak
 • 779. Nummers 2290-2338. - 1 pak
 • 780. Nummers 2339-2400. - 1 pak
 • 781. Nummers 2401-2415, 2417-2438. - 1 pak
 • 782. Nummers 2439-2483. - 1 pak
 • 783. Nummers 2484-2536. - 1 pak
 • 784. Nummers 2537-2582. - 1 pak
 • 785. Nummers 2583-2636. - 1 pak
 • 786. Nummers 2637-2692. - 1 pak
 • 787. Nummers 2693-2746. - 1 pak
 • 788. Nummers 2747-2829. - 1 pak
 • 789. Nummers 2830-2882. - 1 pak
 • 790. Nummers 2883-2939. - 1 pak
 • 791. Nummers 2940-3002. - 1 pak
 • 792. Nummers 3003-3060. - 1 pak
 • 793. Nummers 3061-3102. - 1 pak
 • 794. Nummers 3103-3176. - 1 pak
 • 795. Nummers 3177-3229. - 1 pak
 • 796. Nummers 3230-3307. - 1 pak
 • 797. Nummers 3308-3363. - 1 pak
 • 798. Nummers 3364-3414. - 1 pak
 • 799. Nummers 3415-3457. - 1 pak
 • 800. Nummers 3458-3506. - 1 pak
 • 801. Nummers 3507-3585. - 1 pak
 • 802. Nummers 3586-3658. - 1 pak
 • 803. Nummers 3659-3733. - 1 pak
 • 804. Nummers 3734-3840. - 1 pak
 • 805. Nummers 3841-3915. - 1 pak
 • 806. Nummers 3916-3980. - 1 pak
 • 807. Nummers 3981-4062. - 1 pak
 • 808. Nummers 4063-4127. - 1 pak
 • 809. Nummers 4128-4203. - 1 pak
 • 810. Nummers 4204-4285. - 1 pak
 • 811. Nummers 4286-4378. - 1 pak
 • 812. Nummers 4379-4502. - 1 pak
 • 813. Nummers 4503-4582. - 1 pak
 • 814. Nummers 4583-4687. - 1 pak
 • 815. Nummers 4688-4774, 4776-4780. - 1 pak
 • 816. Nummers 4781-4870. - 1 pak
 • 817. Nummers 4871-4958. - 1 pak

818-819. Index op de 'dubbele namen'-dossiers. - 2 delen

 • 818. 1-3918. - 1 deel
 • 819. 3919-4900. - 1 deel

820-824. Alfabetische index op de 'dubbele namen'-dossiers. - 5 pakken

 • 820. A-D. - 1 pak
 • 821. E-J. - 1 pak
 • 822. K-N. - 1 pak
 • 823. O-S. - 1 pak
 • 824. T-Z. - 1 pak

825. Instructies, nota's, correspondentie en beheersovereenkomst, 1941-1947, 1968. - 1 omslag

826-829. Brieven, ingekomen van gemeenten ter begeleiding van archiefbladen en afschriften van geboorteakten, houdende gegevens inzake personen, die een samengestelde geslachtsnaam voeren, 1941-1943. - 4 pakken
N.B. Alfabetisch per gemeente.

 • 826. A-D. - 1 pak
 • 827. E-K. - 1 pak
 • 828. L-R. - 1 pak
 • 829. S-Z. - 1 pak

830. 'A-Brieven': correspondentie met gemeenten inzake de door dezen ingezonden archiefbladen, 1941-1944. - 1 pak
N.B. Betreft aanvullingen en correcties.

831. Agenda op de 'A-Brieven', vermeld in inv. nummer 830. - 1 deel

832. Lijsten, houdende opgave van de binnenkomst en verwerking van door de gemeenten toegezonden archiefbladen, 1941-1943. - 1 pak
N.B. Alfabetisch op gemeentenaam.

833-835. 'C-Brieven': minuten van uitgaande brieven aan rijksarchivarissen en gemeentelijke autoriteiten, houdende verzoek om toezending van afschriften van doopakten, respectievelijk geboorte- en huwelijksakten, 1941-1944. - 3 pakken

 • 833. 1941-1942, nummers 1-994. - 1 pak
 • 834. 1942-1943, nummers 1006-3479. - 1 pak
 • 835. 1943-1944, nummers 3515-5400. - 1 pak

836. Agenda's op de 'C-Brieven', vermeld in inv. nummers 833-835. - 1 deel en 2 pakken

837-838. 'V-Brieven': correspondentie met verschillende instanties en particulieren betreffende diverse aspecten van het onderzoek naar samengestelde geslachtsnamen, 1941-1947. - 1 pak en 1 omslag

 • 837. 1941-1944, nummers 1-345. - 1 pak
 • 838. 1944-1947, nummers 348-421. - 1 omslag

839. Correspondentie, bestaande uit 'A-, 'C- en 'V-Brieven', 1942-1944. - 1 pak
N.B. Om onduidelijke redenen buiten de hoofdseries gehouden.

840-841. Alfabetische index op de familienamen, voorkomend in de correspondentie, vermeld in inv. nummers 830, 833-835 en 837-839. - 2 pakken

 • 840. A-Q. - 1 pak
 • 841. R-Z. - 1 pak

842-848. 'G-Brieven': minuten van uitgaande brieven aan gemeenten, houdende mededeling welke door dezen opgegeven samengestelde geslachtsnamen juist zijn bevonden, 1941-1948. - 7 pakken

 • 842. 1941, nummers 1-600. - 1 pak
 • 843. 1941-1942, nummers 601-1100. - 1 pak
 • 844. 1942, nummers 1101-1650. - 1 pak
 • 845. 1942, nummers 1651-2223. - 1 pak
 • 846. 1943, nummers 2224-2830. - 1 pak
 • 847. 1943, nummers 2831-3537. - 1 pak
 • 848. 1947-1948, nummers 3538-3726. - 1 pak

849. Agenda's op de 'G-Brieven, vermeld in inv. nummers 842-848. - 1 pak

850. Minuten van uitgaande brieven aan gemeenten, houdende mededeling dat bepaalde opgegeven geslachtsnamen als niet-samengesteld te beschouwen zijn, nummers 1-70, 1941 1943. - 1 omslag

851. 'P-Brieven': correspondentie met particulieren, nummers 1-20, 1941-1942. - 1 omslag
N.B. Deze reeks is blijkbaar niet voortgezet.

852. Brieven, die geen lettercode hebben ontvangen, 1941-1947. - 1 omslag

853. Brieven, houdende advies aan het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het voeren van samengestelde geslachtsnamen, 1942-1947. - 1 pak

854. Klapper op gemeentenamen. - 1 deel

855. Klappers op samengestelde geslachtsnamen in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. - 1 deel en 1 pak

856-857. Alfabetische index van verwijzingen naar personen met een samengestelde geslachtsnaam. - 2 pakken

 • 856. A-L. - 1 pak
 • 857. M-Z. - 1 pak