IV. Publiekrechtelijke lichamen

A. Wapens

598. Lijsten van aangevraagde wapens in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, 1816 1866. - 1 pak

599-610. Brieven van publiekrechtelijke lichamen, houdende verzoek om bevestiging of verlening van een wapen, 1815-1940. - 12 pakken
N.B. Alfabetisch gerangschikt per provincie. Over het algemeen is het gewenste wapen bijgevoegd. De brieven uit de Zuidelijke Nederlanden dateren niet van na 1830.

 • 599. Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. - 1 pak
 • 600. Gelderland. - 1 pak
 • 601. Utrecht. - 1 pak
 • 602. Noord-Holland. - 1 pak
 • 603. Zuid-Holland, nummers 1-112. - 1 pak
 • 604. Zuid-Holland, nummers 113-212. - 1 pak
 • 605. Zeeland. - 1 pak
 • 606. Noord-Brabant, nummers 1-86. - 1 pak
 • 607. Noord-Brabant, nummers 87-144 en Limburg. - 1 pak
 • 608. Antwerpen en Oost-Vlaanderen (1e arrondissement). - 1 pak
 • 609. Oost-Vlaanderen (2e-4e arrondissement). - 1 pak
 • 610. West-Vlaanderen, Zuid-Brabant, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg. - 1 pak

611-617. Registers van bij besluit bevestigde of verleende wapens van publiekrechtelijke lichamen,1816-1968, 1969-1984; met alfabetische indexen,. - 7 delen
N.B. Gerangschikt per provincie. Vanaf inv. nummer 617 (1969) werd de indeling naar provincie losgelaten. Zie: H.P. Fölting en G.P. Nijkamp, Index op de wapens der publiekrechtelijke lichamen vanaf 1816 opgenomen in het register van de Hoge Raad van Adel, Den Haag 2002.

 • 611. Friesland, Groningen en Drenthe. - 1 deel
 • 612. Gelderland en Overijssel. - 1 deel
 • 613. Noord-Holland en Utrecht. - 1 deel
 • 614. Zuid-Holland en Zeeland. - 1 deel
 • 615. Noord-Brabant en Limburg. - 1 deel
 • 616. Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Henegouwen, Luxemburg, Namen, Luik en Zuid-Brabant. - 1 deel
 • 617. 1969-1984. 1 deel
 • 617 (supplement). 1984-heden (losbladig). - 2 dozen

618. Niet gelichte akten van verleende of bevestigde wapens van publiekrechtelijke lichamen, 1816-1823. - 1 omslag
N.B. Het betreft diploma's van:

 • Bloijs, 1817;
 • Bommenede, 1817;
 • Botland, 1817;
 • Brijdorpe, 1817;
 • Darthuizen, 1818;
 • 's Heeren Jansland, 1817;
 • Kappelle, 1817;
 • Klaaskinderkerke, 1817;
 • De Lek en Stormpolder (heerlijkheid), 1819;
 • Looperskapelle, 1817;
 • Middelie, 1819;
 • Marche-Lez-Ecaussinnes (Henegouwen), 1823;
 • De Mijl, 1817;
 • Nederhorst den Berg, 1818;
 • Niemandsvriend, 1817;
 • Nieuwerkerke, 1817;
 • Nuth, 1819;
 • Nijbroek, 1818;
 • Rengerskerke, 1817;
 • Rummen (Zuid-Brabant), 1819;
 • Scherpenzeel, 1816;
 • Serooskerke, 1817;
 • Twello, 1818;
 • Vorden, 1816;
 • Westenschouwen, 1817;
 • Zonnemaire, 1817; 
 • Zuidbroek, 1817.

B. Vlaggen

619-642. Stukken, ingekomen van publiekrechtelijke lichamen, houdende opgave van de door hen gevoerde vlaggen, 1970. - 22 omslagen en 9 stukken

 • 619. A. - 1 omslag
 • 620. B. - 1 omslag
 • 621. C. - 1 omslag
 • 622. D. - 1 omslag
 • 623. E. - 1 omslag
 • 624. F. - 1 omslag
 • 625. G. - 1 omslag
 • 626. H. - 1 omslag
 • 627. I. - 2 stukken
 • 628. J. - 7 stukken
 • 629. K. - 1 omslag
 • 630. L. - 1 omslag
 • 631. M. - 1 omslag
 • 632. N. - 1 omslag
 • 633. O. - 1 omslag
 • 634. P. - 1 omslag
 • 635. R. - 1 omslag
 • 636. S. - 1 omslag
 • 637. T. - 1 omslag
 • 638. U. - 1 omslag
 • 639. V. - 1 omslag
 • 640. W. - 1 omslag
 • 641. IJ. - 1 omslag
 • 642. Z. - 1 omslag

643-645. Stukken, ingekomen van publiekrechtelijke lichamen betreffende het ontbreken van een vlag, 1970. - 3 omslagen

 • 643. A-G. - 1 omslag
 • 644. H-O. - 1 omslag
 • 645. P-Z. - 1 omslag

646. Alfabetische indexen op de enquête naar vlaggen, 1970. - 1 pak

647. Register van vlaggen van Rijk en provincies, 1937-1984 (heden). - 1 omslag
N.B. Hieronder ook vlaggen van de gouverneurs van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

648-662. Registers van vlaggen van (deel)gemeenten, 19xx-1984 (heden).
N.B. Hieronder ook de zogenoemde defileervlaggen.

 • 648. A. - 1 omslag
 • 649. B. - 2 omslagen
 • 650. C-D. - 2 omslagen
 • 651. E-F. - 2 omslagen
 • 652. G. - 1 omslag
 • 653. H. - 2 omslagen
 • 654. I-L. - 4 omslagen
 • 655. M. - 1 omslag
 • 656. N. - 1 omslag
 • 657. O. - 1 omslag
 • 658. P-R. - 2 omslagen
 • 659. S. - 2 omslagen
 • 660. T-V. - 3 omslagen
 • 661. W. - 1 omslag
 • 662. Y-Z. - 2 omslagen

663. Register van vlaggen van waterschappen en overige instellingen, 1937-1984 (heden). - 2 omslagen
N.B. Hieronder vlaggen van enkele privaatrechtelijke lichamen.

664-666. Stukken betreffende een enquete naar stempels van openbare lichamen, 1972-1974. - 3 pakken

 • 664. A-G. - 1 pak
 • 665. H-O. - 1 pak
 • 666. P-Z. - 1 pak

667. Stukken betreffende een enquête naar de aanwezigheid van wapenboeken bij archieven en bibliotheken, 1975-1976. - 1 pak