IX. Zorg voor het archief

971. Stukken betreffende verwerving en verliezen van het archief en de collectie Van Spaen, 1819 1948 en z.j. - 1 omslag

972. Akte van scheiding tussen de zaakgelastigden van Nederland en België van het archief van de voormalige Chambre Héraldique te Brussel, 1843; met catalogi, 1827, 1843 en z.j. (circa 1845, supplement 1853); met een supplement bij akte van inbewaringgeving van P.J. van Stein Callenfels, 1912. - 1 omslag

973. Akte van overdracht door de Commissie voor de archieven van de Hoge Raad van Adel aan de minister van Justitie, 1861; met authentieke afschriften. - 3 katernen

974. Lijsten van de collectie d'Ablaing van Giessenburg, z.j. - 1 omslag

975. Lijsten van het familiearchief Van der Lely, van de familie Van Slingelandt, alfabetische index op de genealogieën van de collectie Van Slingelandt en van stukken, behouden uit het Oostenrijksch Archief, 1901 en z.j.; met alfabetische index op de genealogieën. - 1 deel

976. Stukken betreffende de collectie Booth, 1882-1930. - 5 stukken

977. Lijst van de collectie Wildeman, z.j. - 1 stuk

978. Catalogi van de bibliotheek van de Hoge Raad van Adel, z.j. - 1 deel en 1 pak

979. Lijst van boeken en handschriften voor de 10e afdeling van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1853-1860 en z.j. - 1 stuk

980. Catalogus der adelsbibliotheek van het Departement van Justitie, 1873; gedrukt, met aanvullingen, z.j.; en afschrift van de verzameling handschriften, z.j. - 1 deel en 1 pak
N.B. De auteur is P.A. van den Velden, hoofdcommies en waarnemend secretaris van de Raad. De rubrieken II en III van de catalogus bevatten de handschriften.

981. Stukken betreffende plaatsing en vermissing van boeken, 1924 en z.j. - 1 omslag

982. Memories van S.M. van Zanten Jut betreffende verwerving van archieven en handschriften door de Hoge Raad van Adel, 1958. - 1 pak

983. Catalogus van S.M. van Zanten Jut van de handschriftencollectie 'paars' van de Hoge Raad van Adel. - 1 pak

984. Alfabetische index van D. Rutgers van Rozenburg van genealogieën in de collectie Van Spaen, z.j. - 1 deel en 1 katern

985. Alfabetische index van genealogieën in de collectie Van der Lely van Oudewater, z.j. - 1 deel

986. Alfabetische index van genealogieën in de collectie Van der Dussen, z.j. - 1 deel

987. Overzicht van het archief van de Hoge Raad van Adel door G.P. Nijkamp, 1990. - 1 omslag