Familiearchief De Bossart, 1694-1868

Dit archiefje bevat bewijsstukken van adeldom van de Zuid-Nederlandse familie De Bossart.

Bij besluit van keizer Frans I van 16 juli 1746 werden de broers Herman Werner en Johan Alexander Bossart in de adelstand verheven wegens hun verdiensten voor het Rijk. Mede begrepen in de adeldom werden de wettige afstammelingen van de laatste, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn. Naderhand noemde de familie zich De Bossart. Zij voerde: gevierendeeld; I en IV in zilver drie rozen van keel, geknopt van goud; II en III in zilver een klimmend hert van natuurlijke kleur op een grond van sinopel.

Nadat de familie zich in Nederlands Limburg had gevestigd, ontstond twijfel over de rechtmatigheid van de titel baron, die zij was gaan voeren. Toen Charlotte Leonardine Hubertine de Bossart zich in 1872 voor huwelijksdispensatie als barones tot de minister van Justitie wendde, werd deze titel niet erkend, en werd haar naar bewijs gevraagd. Enige tijd later verzocht de kapitein der infanterie in het Belgisch leger De Bossart vervolgens formeel erkenning van zijn adeldom, waarop in 1884 afwijzend werd beschikt.

Tenslotte werd de adeldom van Hubert-Joseph de Bossart op 10 juni 1888 door de koning van België erkend. Met zijn kinderen stierf de familie uit.

Het bij de Nederlandse overheid gedeponeerde archief met de bewijsstukken van adeldom werd onlangs in de originele blikken trommel bij de Hoge Raad van Adel teruggevonden. Blijkbaar was het dossier bij het Bureau Adel van het Ministerie van Justitie, waaronder de secretarie van de Hoge Raad van Adel tussen 1860 en 1937 ressorteerde, blijven berusten.

Omvang

Het archief meet 0,1 strekkende meter.

Openbaarheid

Het familiearchief De Bossart is volledig openbaar.

Verantwoording

J.C. Kort en E.J. Wolleswinkel, Het archief van de Hoge Raad van Adel (1809) 1814-1984 en de gedeponeerde familiearchieven ('s-Gravenhage 2006) – 'I. Het archief van de familie De Bossart, 1694-1868'.

Deze digitale toegang is in 2016 vervaardigd door de Hoge Raad van Adel. Eindredactie door Jos van den Borne op 15 mei 2016. Laatste bewerking op 15 december 2022.