Familie- en huisarchieven

Familiearchieven bestaan uit persoonlijke documenten, waaronder brieven, foto's, diploma's, dagboeken, financiële stukken, eigendomspapieren en testamenten. De familie heeft deze documenten in het verleden verzameld en van generatie op generatie doorgegeven.

Sommige familiearchieven worden bewaard in openbare archiefbewaarplaatsen. Ook de Hoge Raad van Adel heeft in de loop van de tijd een aantal familiearchieven verworven. De meeste daarvan komen van adellijke families.

De inventarissen van de hiervoor genoemde familiearchieven zijn online. In de verzamelingen van de Hoge Raad van Adel vindt u ook archieven van de volgende families:

 • Van Dompseler
 • Van der Dussen
 • Von Fridagh
 • De Girard de Mielet van Coehoorn
 • Van der Goes van Dirxland
 • Hoeufft
 • Van Keppel
 • Van Kretschmar
 • Van der Lely van Oudewater
 • Melvill van Carnbee
 • Van Nagell
 • Nahuys
 • Van Raab van Canstein
 • Reigersman
 • Von Schmid
 • Van Slingelandt
 • Von Steiger
 • Wildeman

Het archief van het landgoed Groot Haesebroek in Wassenaar en een gedeelte van het archief van de familie Van Matenesse en van de heerlijkheid Matenesse (Schiedam) maken ook deel uit van de verzamelingen van de Hoge Raad van Adel.