Genealogisch-heraldische collecties

Naast de algemene handschriftencollectie beschikt de Hoge Raad van Adel over verschillende afzonderlijke genealogisch-heraldische collecties. Tot deze categorie overige collecties behoren diverse verzamelingen met elk een eigen nummering. Ze dragen meestal de namen van degenen die ze hebben aangelegd.