Genealogisch-heraldische collecties

Naast de algemene handschriftencollectie beschikt de Hoge Raad van Adel over verschillende afzonderlijke genealogisch-heraldische collecties. Tot deze categorie overige collecties behoren diverse verzamelingen met elk een eigen nummering. Ze dragen de namen van degenen die ze hebben aangelegd.

Collectie K. Sierksma

In 2002 kwam de collectie van de Friese vlaggenkundige Klaas Sierksma (1918-2007) in bezit van de Hoge Raad van Adel. De collectie bestaat uit dossiers met documentatie en correspondentie over vlaggen en wapens van Nederlandse en internationale overheden en organisaties, dossiers over verschillende vlaggenkundige onderwerpen en dossiers over bepaalde handschriften en oude drukken op het gebied van vlaggen.