Informatie voor afdelingen Burgerzaken

Leden van de Nederlandse adel zijn verplicht om geboorten, huwelijken en overlijdens in hun familie aan de Hoge Raad van Adel mee te delen.

Naast, maar niet in plaats van de verplichting voor edellieden de akten aan te leveren, heeft de Minister van Justitie de circulaire van 22 juni 1961, nummer 291/161 doen uitgaan, die ambtenaren van de burgerlijke stand verzoekt om authentieke afschriften van akten betreffende leden van de Nederlandse adel ambtshalve aan de Raad toe te sturen, zodat ze in het filiatieregister kunnen worden ingeschreven.

Inschrijving in het filiatieregister van de Nederlandse adel geldt volgens artikel 21 van de Instructie van de Hoge Raad van Adel van 24 juni 1814 als wettig bewijs van adeldom.