Nederlandse adellijke families

Hier vindt u twee overzichten van alle families die vanaf 1814 tot de Nederlandse adel behoren of behoord hebben. Het overzicht is alfabetisch op de stamnaam van de familie.

Het eerste overzicht somt de Noord-Nederlandse families op, die vanaf 1814 tot nu adeldom hebben verworven.

Het tweede overzicht is een lijst van families uit de Zuidelijke Nederlanden, die tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) adeldom verwierven en die bij de afscheiding van België in 1830 tot de Belgische adel gingen behoren.