Zuid-Nederlandse adellijke families

Deze lijst bevat de namen van alle sinds 1814 tot de Nederlandse adel behorende of behoord hebbende Zuid-Nederlandse families.

Kolom 1 vermeldt de familienaam.

Kolom 2 vermeldt het jaar van de eerste nobilitatie.

Kolom 3 geeft de vormen van nobilitatie als volgt aan:

 • B = benoeming of erkenning als edele;
 • E = erkenning;
 • I = inlijving;
 • V = verheffing.

Als er meer dan één vorm is binnen één familie, is de volgorde chronologisch. Voorts worden de volgende aanduidingen gebruikt:

 • > = de eerste vorm van nobilitatie is omgezet in de tweede;
 • [x] = de betreffende vorm van nobilitatie is vervallen.

Kolom 4 vermeldt de eventueel gevoerde titel(s). De vormen van toekenning van titels worden aangeduid als:

 • E = erkenning (met overgang op allen);
 • H = homologatie, dat wil zeggen erkenning van een buitenlandse titel (met overgang op allen);
 • V = verlening (met overgang bij eerstgeboorte).

Afwijkingen zijn vermeld als volgt:

 • a = overgang op allen;
 • e = overgang bij eerstgeboorte;
 • p = personeel (geen overgang).

Voorts komen de volgende aanduidingen voor:

 • > = de eerste vorm van toekenning van de titel of de titel zelf is omgezet in de tweede;
 • [x] = de titel is vervallen;
 • [+] : de titel is uitgestorven (alleen bij nog bestaande families).
Familienaam Beginjaar Adelsgunst Adellijke titel
Aa de Randerode, Van der 1816 B  
Affaytadi de Ghistelles, D' 1827 E graaf (a)
Aldin, D' 1822 I graaf (a)
Alegambe d'Auweghem, D' 1816 B graaf (e) en baron (a)
Ancion de Ville, D' 1817 B - E ridder (e)
Andelot, D' 1816 B graaf (e)
Anethan, D' 1816 B baron (e) en ridder - baron (e) - baron (p)
Arazola de Onate 1816 B baron (a)
Arconati Visconti 1816 B markies (e)
Ardembourg de Gibiecq, D' 1822 E  
Arents van Beerteghem 1822 E  
Argenteau, D' 1816 B graaf (a)
Arnoult de Soleuvre, D' 1816 B baron (a)
Arschot Schoonhoven, Van 1816 B graaf (a)
Aspremont-Lynden, D' 1816 B graaf (a)
Asten, Van 1822 E  
Astier, D' 1816 B graaf (a) - graaf
Auvin d'Hodoumont, D' 1816 B baron
Bagenrieux, De 1823 E  
Baillet, De 1816 B - E graaf (p) - graaf (e) - V graaf (p)
Baillij, Le 1816 B burggraaf (e) - V baron (a)
Baré de Comogne, De 1816 B V baron (e)
Barnaba 1824 I  
Barre, De la 1816 B - E baron (e) - graaf (e)
Baudequin de Peuthy, De 1816 B baron (e) - baron
Baudier 1822 E  
Baut de Rasmon 1816 B baron (e)
Bauwens 1823 E  
Beaufort-Spontin, De 1816 B hertog (e)
Beeckman, De 1816 B - E baron (e)
Beerenbroek 1825 E  
Behault, De 1822 E  
Behr, De 1828 I H ridder
Beke de Cringen, Van der 1816 B - E  
Bellefroid, De 1829 V  
Bemmel, Van 1823 E baron (a)
Benoist, De 1822 E baron (e)
Berghe de Binckum, Van den 1822 E ridder (a)
Berghe de Limminghe, Van den 1816 B graaf (e)
Berlaere, De 1822 I ridder (a)
Berlaymont, De 1816 B graaf (a)
Bernier d'Hongerswal 1825 I - E  
Bethune Hesdigneul, De 1816 B graaf (e)
Bette de Lede, De 1816 B  
Beughem, Van 1823 E burggraaf (e)
Bidart, De le 1816 B  
Bie de Westvoorde, De 1825 E  
Bie, De 1822 E  
Biseau d'Hauteville, De 1822 E  
Blanckart, De 1816 B baron (a)
Blavier de la Rocq, De 1816 B baron (a)
Blockhausen, Van 1827 E baron (e)
Blois, De 1823 E burggraaf (e)
Blommaert de Soye 1822 E V baron (e)
Blondel 1827 V  
Blondel de Beauregard de Viane, De 1816 B E baron (a)
Bois dit van den Bossche, Du 1816 B baron (e)
Bolane, De 1817 B baron (a)
Bonaert, De 1816 B baron (e)
Boot de Velthem 1816 B graaf (e)
Borluut 1816 B - E V graaf (a)
Borman, De 1816 B  
Borrekens 1816 B - E ridder (e) - ridder (a)
Bosschaert, (De) 1816 B - E ridder (a)
Boucquéau 1821 V ridder (e)
Boulengé de la Hainière 1821 V ridder (e)
Bounder 1820 V  
Bousies, De 1816 B - E ridder (a) - burggraaf (e) en ridder (a)
Branden, Van den 1823 E ridder-a
Briey de la Claireux, De 1816 B graaf (e)
Broich, De 1816 I - B baron (a)
Bronckaert, De 1817 B  
Brou, De 1822 E  
Brouchoven de Bergeyck, Van 1816 B  
Broucke de Terbecq, Van den 1822 E baron (e)
Brouckere, De 1817 B  
Broukmans, De 1824 I baron (a) - barones (p)
Bruges, De 1816 B  
Brum de Miraumont, Le 1816 B  
Bruneau de Casteau 1822 E  
Bryas, De 1816 B graaf
Brye, De 1816 B graaf (a)
Bueren, De 1829 E graaf (e)
Burbure, De 1830 E  
Burch, van der 1816 B graaf (e)
Bus de Gisignies, Du 1816 V - B burggraaf (e) en ridder (e) - baron (e)
Cabanes, De 1816 B  
Calf 1816 B graaf (p)
Caloen, Van 1816 B - E  
Calwaert, De 1823 I baron (a)
Camberlyn 1816 B - E ridder (e) - ridder
Cambry de Beaudimont, De 1824 I  
Candele, Le 1816 B  
Carnin, De 1816 B graaf (e)
Carpentier 1822 E  
Cartier, De 1823 E baron (e)
Carton 1821 V burggraaf (e)
Cassal, De 1816 B baron (a)
Cecil, De 1824 V baron (e)
Chapelle, De la 1822 E  
Charlé de Tyberchamps 1822 E  
Charlé de Waspick 1823 E V baron (e)
Charliers 1827 V  
Chasteler, Du 1816 B markies
Chestret, De 1816 B baron (p)
Christyn de Ribaucourt 1816 B graaf (e)
Clément 1823 E ridder (a)
Clément, Le 1816 B - I baron (e) en ridder (a) - baron - ridder (a)
Clemmen van Peteghem 1816 B baron (e)
Clercx de Waroux, De 1816 N  
Clerque Wissocq, De 1816 B burggraaf (e)
Closset, De 1827 I ridder
Cocquéau des Mottes, De 1825 E  
Cocquiel de Terheirleir (De Cocquiel), De 1822 E ridder (a)
Codt, De 1816 B - E  
Cogels 1822 E  
Colenbuen de Strazeele 1826 E  
Colins de Ham, De 1816 B V graaf (e)
Collaert, De 1816 B  
Coloma, De 1816 B graaf
Coninck de Merckem, De 1816 B ridder (e)
Copis, De 1816 B baron (a)
Copons, De 1816 B  
Coppens 1816 B - E baron (e)
Coppieters 1816 B - E ridder (e)
Coppin, De 1816 B baron (p) en baron - B baron (e)
Cordier de Roucourt 1826 I  
Cornelissen de Schooten 1822 E  
Cornet 1816 B - E graaf (a)
Corron, Du 1822 E  
Cossée 1822 E burggraaf (e)
Coste, De la 1816 B  
Costerius de Boschoven 1822 I  
Coullemont de Waterleet, De 1822 E baron (e)
Coune, De 1821 I  
Cox de Hommelen, De 1816 B  
Crampagna, De 1843 E  
Creeft, De 1822 E  
Croeser de Berges, De 1816 B V burggraaf (e)
Croix de Heuchin, De 1816 B  
Croix, De la 1823 I > E  
Crombeen, De 1820 E  
Crombez 1826 E  
Crombrugghe, De 1816 B - E V baron (e)
Cussemenet de Dornon, De 1822 I  
Cuvelier, De 1816 B - E baron (e)
Cuylen 1816 B  
Danneels 1823 E  
Delft, Van 1822 E  
Demesureur 1822 I  
Desandrouin 1816 B markies (p)
Desmanet 1816 B - E V baron (e) - V (burggraaf (e)
Deudon 1822 E  
Diericx 1828 E ridder
Dilft de Borghvliet, Van der 1816 B graaf (e) - graaf
Dons van Lovendeghem 1816 B baron
Douglas gezegd Schott 1816 B  
Draeck, De 1816 B baron (e)
Duerne, Van 1822 E  
Durieu 1824 E  
Dussen de Kestergat, Van der 1823 E  
Duvivier 1823 V baron (e)
Eesbeek dit van der Haeghen de Mussain, D' 1816 B  
Enffans, Des 1817 B - E graaf (a)
Ennetières, D' 1816 B - E markies - markies (a) - graaf (a)
Errembault 1822 E graaf (e)
Espiennes, D' 1822 E graaf (e)
Estrix 1818 V  
Evers 1817 V baron
Eyll, Van 1816 B baron [x]
Fabribeckers de Cortils, De 1816 B  
Faille, Della 1816 B graaf (e) - baron (e)
Faing d'Aigremont, Du 1816 B  
Favereau, De 1820 E  
Feller, De 1816 B  
Feltz, De 1816 B baron (a)
Ferrant de Montigny, De 1816 B baron (e)
Fierlant, De 1820 E baron (e)
Floen Adlercrona, De 1816 B baron (a)
Florisone, De 1827 E  
Foestraets 1822 E  
Fontaine 1823 V - E  
Foulon De Villers St. Gertrude, De 1816 B baron
Franeau de Gommegnies, De 1827 E graaf (e)
Frantzen 1823 E  
Fraula de Broechem, De 1816 B burggraaf (e)
Fromenteau de Ruyff, De 1816 B baron (e)
Gaiffier, De 1816 B V baron (e) - V burggraaf (e)
Gaillard de Fassignies 1822 E  
Gameren, Van 1827 V  
Geelhand 1823 E - E (p)  
Géradon 1825 V  
Ghelcke, De 1828 E  
Gheldere, De 1822 E  
Ghellinck, De 1816 B - E ridder
Gillès 1829 E  
Gillon, Le 1816 B baron (e)
Gilman, De 1816 B baron - baron (e)
Glarges, De 1823 E  
Glymes, De 1816 B graaf (a)
Gobart 1822 E ridder (e)
Godin, De 1816 B baron
Goeswin, De 1822 I baron (e)
Goethals 1821 V - E  
Goetsbloets 1822 E  
Goubau 1816 B V baron (e)
Goupy 1822 E burggraaf (e)
Gourcy, De 1816 B - E graaf (a)
Gouy, De 1817 B ridder (a)
Gracht, Van der 1816 B - V baron (e)
Grady, De 1829 E - B ridder (a)
Grave, Van 1816 B - E baron (e)
Grootven, Van 1830 E  
Grouff, De 1816 B  
Gruben, De 1822 I baron (a)
Guaita, De 1826 I  
Guchteneere, De 1822 E ridder (e)
Guyot 1817 B  
Halle, Del 1823 I  
Hamaide, De la 1822 E  
Hamal, De 1816 B - E graaf (a)
Hane, D' 1816 B graaf (e)
Hanins de Moerkerke, D' 1816 B - E  
Hanot 1822 E  
Harchies, De 1816 B markies (e)
Harlez, De 1828 I ridder (a)
Harnoncourt, D' 1816 B graaf
Haultepenne, De 1816 B baron (e)
Havre, Van 1816 B ridder (a) - V baron (e) en ridder (a)
Hecke, Van den 1816 B  
Heere, De 1816 B - E baron (a)
Helman 1816 B baron (e) - burggraaf (e) - baron
Herissem, De 1816 B - E baron
Hoefnagle, De 1816 B  
Hoen, Van 1816 B graaf (a)
Hoffschmidt, D' 1816 B  
Holvoet 1823 V  
Hontheim, De 1816 B ridder (a)
Hoobrouck, Van 1816 B - E  
Hooghe de la Gauguerie, D' 1823 E V ridder (e)
Horion 1826 E  
Hout, De 1816 B  
Houzeau 1822 E  
Hoye, De le 1825 E  
Huart, D' 1816 B baron (e)
Huerne de Puijenbeke, Van 1816 B - E  
Huldenberghe de der Borch, De 1817 B  
Huughe 1821 V  
Huys de Thy 1816 B baron (e)
Huysman d'Annecroix 1817 B  
Hynderick 1829 E ridder (a)
Imbert 1816 B  
Jacquier, De 1816 B baron (e)
Jamblinne, De 1816 B  
Jobard, De 1816 B  
Joigny, De 1816 B - E baron - baron (e) - baron (p)
Jonghe, De 1816 B burggraaf (e) - burggraaf - V burggraaf (e)
Joos 1827 V  
Kannekens 1822 E  
Keingiaert 1817 B  
Kemmeter, De 1826 I  
Kerchove, De 1816 B - E baron (e)
Kervijn 1816 B - E  
Kessel, Van 1816 B baron
Kesselstadt, Von 1816 B graaf
Kethulle, De la 1816 B  
Knijff, De 1822 E ridder (a) - V baron (e)
Labeville, De 1817 B ridder (e)
Laittres, De 1816 B  
Lalaing, De 1816 B graaf - graaf (a)
Lallemand 1816 B graaf
Lamock de Sohier, De 1826 E ridder (a)
Lance, De 1817 B ridder (a)
Lantremagne, De 1822 E ridder (e)
Latre de Cappelbrugghe, De 1816 B  
Latre, De 1816 B - I burggraaf (e)
Lauwereyns de Diepenhede de Roosendaele 1823 E baron (e)
Lefebure 1824 E  
Lefebvre (I) 1823 V  
Lefebvre (II) 1816 B - V graaf - baron (e)
Lefebvre (III) 1829 V  
Legillon, De 1816 B baron (e)
Lens, De 1816 B graaf en baron (e) - graaf
Leonardts, De 1816 B  
Leuze, De 1817 B baron
Levieux de Droesbeke 1829 V  
Libotton, De 1826 E ridder (a)
Lichtervelde, De 1816 B graaf (e) - graaf (p) - graaf
Liedekerke, De 1816 B graaf - graaf (a)
Liem, De 1817 B V ridder (e)
Lierneux de Presles, De 1816 B baron (e)
Ligne, De 1816 B prins (a)
Limnander, De 1816 B  
Limon, De 1823 E  
Linden d'Hooghvorst, Van der 1816 B baron (e) - baron (p)
Linotte de Poupehan 1816 B  
Loën, De 1816 B baron - baron (a)
Loets de Trixhe, De 1822 V ridder (e)
Lommessem, De 1822 I baron (a)
Longrée, De 1817 E ridder (e)
Looz-Corswarem, De 1816 B hertog (e) en prins (a) - graaf - graaf (a)
Lossy, De 1822 E  
Lunden 1816 B - E  
Macors, De 1821 I baron (e)
Maelcamp de Balsberghe 1816 B  
Maesen, Van der 1822 E ridder (a)
Mahieu, De 1822 E ridder (a)
Maillen, De 1816 B markies - markies (e)
Maire, Le 1822 V  
Male de Ghorain, Van 1823 V  
Maleingreau, De 1816 B baron (e)
Man, De 1828 E  
Marbais 1822 E  
Marches, De 1816 B baron (e)
Marenzi, De 1823 E baron (a)
Marnix, De 1816 B burggraaf (e)
Martiny, De 1816 B  
Mathelin, De 1816 B  
Mazeman de Couthove 1816 B  
Méan, De 1816 B graaf (prins) - graaf (a)
Meere van Cruyshautem, Van der 1816 B graaf (e)
Meester, De 1823 E  
Melgar de Sporkinshove, De 1823 E  
Melotte, De 1817 B - E ridder (a)
Menten de Horne, De 1816 B - E ridder (a) - V baron (e) en ridder
Merghelijnck 1823 E  
Merode, De 1816 B - E graaf - markies (e) en graaf - prins (e) ...
Mesdach 1830 E ridder (p)
Mesmaekers 1821 V  
Mesnil de Volkrange, De 1817 B baron (a)
Meulenaer, De 1822 E  
Meulenaere, De 1822 V baron (e)
Mignon, De 1826 E  
Mincé du Fontbaré 1816 B baron (e)
Misson 1826 E  
Mock, De la 1830 E  
Modave de Massogne, De 1822 E - B  
Moerman d'Harlebeke, De 1822 E burggraaf (e)
Moffarts, De 1816 B - E baron (a)
Mols 1830 E  
Monin, De 1816 B baron
Moniot d'Hestroy, De 1816 B baron (e)
Mont, Du 1816 B - E markies - markies (e) - markies (a)
Montigny, De 1816 B baron (e)
Moreau de Bellaing 1817 E ridder (a)
Moreau, De 1816 B ridder (a)
Morel 1822 E  
Moretus 1816 B - E  
Motte Baraffe, De la 1815 V baron (e)
Moyard 1827 V  
Munck, De 1820 V  
Murat, De 1816 B graaf (e)
Namur d'Elzée de DHuy, De 1816 B burggraaf (e)
Nélis, De 1822 E ridder (a)
Neuf, De 1828 E  
Neufforge, De 1823 E  
Neunheuser d'Aigremont, De 1816 B  
Neve, De 1816 B - E baron (e) en ridder - ridder (a) - ridder (e)
Néverlée de Beaulet, De 1816 B baron (e)
Nieulant et de Pottelsberghe, De 1816 B burggraaf (a)
Nonancourt, De 1816 B  
Noot, Van der 1816 B markies (e) en graaf - graaf (a)
Nothomb, De 1816 B  
Obert 1816 B burggraaf (e)
Ockerhout, Van 1822 E  
O'Kelly 1824 I > E  
Olimart, D' 1816 B  
Olislagers 1816 B  
Olmen, D' 1816 B graaf [x] - baron (e)
Onyn de Chastre, D' 1816 B  
Orjo, D' 1816 B  
Osy van Zegwaart 1817 N V baron (a)
Othée de Limont, De 1825 E baron (e) - ridder (a)
Otreppe de Bouvette, D' 1816 B  
Oultremont, D' 1816 B graaf (a)
Outheusden, Van 1816 B baron (a)
Outryve, Van 1822 E ridder (p)
Overschie, D' 1816 B - E baron (a) - baron
Paheau, De 1817 B  
Papeians 1829 E  
Papigny, De 1816 B ridder (e)
Partz, De 1822 E burggraaf van Kortrijk (e)
Pasquet, De 1819 I  
Paternostre 1823 E ridder (a)
Patin, De 1816 B burggraaf (a)
Patoul, De 1822 E V ridder (e)
Paul, De 1820 I  
Pauwelaert 1822 E ridder (e)
Pecsteen 1822 I baron en burggraaf (a)
Peellaert, De 1816 B - E baron (e)
Peñaranda, De 1822 E  
Penneman 1822 E  
Pepin 1822 E  
Pestre, De 1817 B graaf (e)
Piers de Raveschoot 1816 B  
Pins 1822 E  
Pisani de la Gaude, De 1819 I baron
Pitteurs de Budingen, De 1816 B baron (e)
Plaines de Terbruggen, De 1816 B burggraaf (p)
Pletincx de Bois de Chêne, De 1822 E  
Plotho d'Ingelmunster, De 1816 B baron (a)
Plunkett de Rathmore 1816 B baron (e)
Pollart de Canivris 1822 E  
Pont d'Ahérée, Du 1824 I  
Ponty, De 1816 B baron
Potesta, De 1816 B baron (e)
Pottelsberghe, Van 1816 B - E  
Potter, De 1816 B - I - E  
Pouppez de Kettenis 1827 E  
Powis 1822 E baron (e)
Praet, Van 1822 E ridder (e)
Pré, Du 1817 B - E  
Prel, Du 1816 B baron (e)
Prelle, De 1823 E  
Presin 1824 E  
Preston, De 1816 B graaf (e)
Pret, De 1816 B baron (e)
Prez d'Aye, De 1816 B - V  
Prouvy, De 1816 B  
Pruyssenaere, De 1822 E  
Puis, Du 1823 E  
Puissant 1829 V  
Pycke 1816 B - E V baron (e)
Quarré, De 1816 B graaf
Radiguès, De 1816 B markies (e)
Rapaert 1816 B  
Rasse de la Faillerie, De 1816 B V baron (e)
Rennette, De 1817 B  
Reynegom, Van 1816 B baron (e) - baron (p) - barones (p)
Richterich, De 1823 E  
Robaulx, De 1826 E  
Robersart, De 1820 E graaf (e)
Robiano, De 1816 B - E graaf - graaf (e)
Robyns 1823 E en E (p)  
Roche Marchiennes, De la 1822 E  
Roche, De la 1816 B graaf (e)
Rochelée, De 1816 B baron (p)
Rockolfing de Nazareth, (Van) 1816 B  
Rode van Schellebrouck, Van 1821 E baron (e)
Rodriguez d'Evora y Vega 1816 B - E markies (a) - markies van Rodes (Rhodes) (a) - baron van Berleghem (Beerlegem) (e)
Roisin, De 1816 B baron (a)
Romrée, De 1816 B graaf (a)
Roose, Van 1816 B graaf
Roovere, De 1822 E  
Rossius, De 1823 Adelsrehabilitatie  
Rouillé, De 1817 B  
Rousseau, De 1827 E  
Rouvroy, De 1816 B baron (p)
Roy de Blicquy, Du 1816 B  
Royer de Dour, De 1816 B baron (e)
Ruddere, De 1830 V  
Ruescas, De 1823 E  
Ruzette 1822 E ridder (e)
Ryckel, De 1817 B baron (p)
Ryckman, De 1822 E  
Saint-Genois, De 1816 B - E graaf (e) - baron (a)
Saint-Vaast, De 1817 B baron (e)
Sareola de Cheratte, De 1822 E V baron (e)
Sartorius, De 1823 E  
Sauvage, De 1822 V V ridder (e)
Schietere, De 1816 B ridder - ridder (e)
Schoutheete, De 1822 E ridder (a)
Schrynmakers, De 1823 E V burggraaf de Schrijnmakers van Dormal (e)
Schynkele, De 1816 B  
Sebille, De 1822 E  
Secus, De 1816 B baron - baron (e) - baron (p)
Séjournet de Rameignies, De 1816 B V baron (e)
Selliers de Moranville, De 1830 E  
Selys, De 1816 B baron
Senzeille, De 1816 B baron (p)
Serclaes, De T' 1816 B V graaf (e)
Setter, Van 1822 E  
Simonis 1816 V  
Smissen, Van der 1818 V  
Snellinck, De 1817 B  
Snoy 1816 B - E baron (a)
Soenens 1825 E V ridder (e)
Soudain de Niederwerth 1823 I  
Sourdeau, De 1816 B baron (p)
Spangen, De 1815 B E graaf (e) - graaf - baron
Spirlet, De 1817 B  
Spoelberch, De 1816 E - B V burggraaf (a)
Stalins 1816 B  
Stassart, De 1816 B baron (e)
Steen de Jehay, Van den 1816 B baron (e)
Steenhault, De 1816 B baron (e)
Stegen, Van der 1816 B graaf (p)
Stenbier, De 1816 B baron
Stichele, Van der 1816 B  
Stier 1816 B  
Stochove 1822 E en E (p)  
Stocken, Van der 1827 V  
Stockhem, De 1816 B baron
Straten, Van der 1818 V  
Surlet, De 1816 B baron (p)
Surmont de Volsberghe 1817 B  
Tahon de la Motte 1818 N V baron (e)
Theux, De 1822 E ridder (a)
Thibault, De 1830 E  
Thiennes, De 1816 B - E ridder (e) - graaf - graaf (a)
Thierry (I), De 1816 B  
Thierry (II), De 1822 E  
Thimus, De 1822 I  
Thiriart de Mützhagen, De 1816 V - B V baron (e)
Thomaz de Bossierre, De 1816 B  
Thysebaert, De 1816 B baron (p)
Tiecken de Terhove, De 1822 V  
Tieghem de ten Berghe, Van 1822 V V ridder (e)
Toict, Du 1816 B - E burggraaf (a)
Tons 1822 E  
Tornaco, De 1816 B baron (a)
Trappé, De 1816 B baron
Trazegnies, De 1816 B markies (a)
Trench, Le Poer 1815 V V markies
Trier de Tiège, Van 1818 E V ridder (e)
Triest 1816 B baron (e)
Trieu, Du 1817 B  
Troostembergh, De 1822 E  
Trousset, De 1822 I  
Udekem, D' 1816 B baron (e)
Ullens 1816 B  
Ursel, D' 1816 B hertog (e) en graaf
Vaernewyck, De 1816 B burggraaf (e)
Val, Du 1816 B baron (e) - graaf (e)
Valenzi, De 1825 I  
Valette Chabriol, De la 1823 I markies - graaf - burggraaf - baron
Vanderheyden à Hauzeur 1829 V  
Vaulx, De 1816 B baron (p)
Vauthier, De 1817 B baron (p)
Velsen, Van 1818 V  
Venne, Van den 1819 E V baron (e)
Veranneman 1816 E  
Vermoelen 1816 B - E  
Versyden de Varick 1816 B V baron (e)
Vilain XIIII 1816 B V burggraaf (a)
Villegas, De 1816 B baron (e)
Villenfagne, De 1816 B - E baron (a)
Villers de Waroux, De 1816 B burggraaf (e) - graaf (e) - V graaf (e)
Villers Masbourg, De 1816 B  
Villers, De 1816 B ridder (e) - V graaf
Vinck, De 1816 B V baron (e)
Viron, De 1822 E baron (e)
Visart de Bury et de Bocarmé 1816 B - E graaf (e)
Vischer, De 1816 B baron (e) - V graaf (e) -
Vivario, De 1816 B baron (a)
Volden de Lembeke, Van 1816 B baron
Vranx 1822 E  
Vrière, De 1825 V V baron (e)
Wael, De 1822 E  
Waepenaert, De 1816 B - E ridder (e) - V baron (e)
Waha, De 1816 B - E baron (a)
Wal, De 1816 B baron (a)
Walle, Van de 1822 V V ridder (e)
Wargny, De 1816 B ridder (a)
Wautier, De 1823 E  
Waziers, De 1816 B  
Wellens, De 1817 B V baron (e)
Wellesley 1815 N V prins van Waterloo (e)
Werbrouck 1824 E  
Werve, Van de 1829 B - E baron
Wiele, Van den 1822 E  
Wilmet, De 1822 E  
Witte, De 1816 B V baron (e)
Woelmont, De 1816 B baron (a)
Woestyne, Van de 1816 B markies (e)
Woot de Tinlot, De 1816 B baron - baron (e)
Wouters 1816 V  
Wouters d'Oplinter, De 1820 N H erfelijk ridder
Wynckelman 1816 B - E  
Wyns 1821 V V ridder (e)
Xavier, De 1816 B baron (e)
Xhenemont 1821 E  
Xivry, De 1816 B  
Ysebrant de Lendonck 1824 E  
Ysembart de Wreichem, D' 1822 E  
Yve, D' 1816 N V markies (p)
Zantis, De 1822 I  
Zinzerling, De 1826 I baron
Zualart, De 1816 B